Proč existujeme? >
Proč Slovo 21?
Od svého vzniku v roce 1999 se snažíme přispět k lepšímu porozumění v naší pestré společnosti. Jsme organizací, která je otevřená novým myšlenkám, a proto spolupracujeme  se státními i nevládními neziskovými organizacemi a institucemi z Česka a zahraničí. Bojujeme proti stereotypům, podporujeme vzdělávání a sebevědomí menšin. Chceme, aby
21. století bylo stoletím změn, které povedou k větší solidaritě a respektu. Jako Slovo 21 chceme být součástí a hlasem této změny.
Problematika v číslech >
Problematika v ČR a EU
Romové
Romové se denně potýkají s neférovým přístupem v různých oblastech života - ať už hledají zaměstnání, byt, nebo si přejí umístit své dítě do “normální”, nesegregované školy. Často se také setkávají s různými projevy diskriminace a nenávisti. Pracujeme proto s Romy v oblastech emancipace, genderu, kultury, komunitního organizování či zaměstnanosti. Chceme zmírnit předsudky a stereotypy, které o Romech kolují, a podpořit Romy, aby se aktivně podíleli na formulování svých potřeb a jejich prosazování.
Projekty ROMOVÉ
Cizinci
Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti integrace migrantů a azylantů ze třetích zemí. Vytváříme objektivní obraz cizinců v českých médiích a vzděláváme pracovníky státní správy, samosprávy a bezpečnostních složek v oblasti interkulturních kompetencí. Naše adaptačně-integrační kurzy „Vítejte v České republice“ umožňují cizincům se rychle zorientovat se v české společnosti a aktivně se do ní zapojit.
Projekty CIZINCI
Naše vize >
Naše vize
Naší vizí je společnost založená na principech vzájemného porozumění a respektu. Společnost, ve které se různorodost vnímá jako přínos, nikoliv jako nedostatek či překážka