Změna začíná Slovem.
Už 25 let vytváříme svět plný respektu, solidarity a rovnocenosti.
Přidejte se k nám!
Oblasti působení
Romové
Podporujeme inkluzi Romů do majoritní společnosti. Dětem pomáháme s doučováním, dospělým formulovat a prosazovat vlastní zájmy v komunikaci s institucemi. V neposlední řadě pracujeme s romskými ženami a podporujeme romskou kulturu.
Ukrajinci
Podporujeme integraci ukrajinských uprchlíků do české společnosti. Pomáháme s neformální výukou češtiny, organizujeme informační setkání, poskytujeme pomoc při hledání zaměstnání a bydlení, vytváříme volnočasové aktivity pro ukrajinské děti.
Cizinci
Podporujeme integraci migrantů ze třetích zemí do české společnosti skrze různé integrační aktivity. Organizujeme kulturní akce, informujeme, vzděláváme zaměstnance státní správy v oblasti interkulturních kompetencí.
Projekty >
Jekhipe
Mezinárodní projekt Jekhipe se díky principům tranzitivní spravedlnosti vrací k bolavým momentům romské historie, aby je pojmenoval a vrátil Romům jejich důstojnost. Vedle toho se zaměřuje na řešení systémových překážek, kterým musí Romové v běžném životě neustále čelit.
Nový Domov
Neznámá země, traumatické zkušenosti, emoční zátěž, málo informací a nejistá budoucnost: tomu všemu musí čelit držitelé mezinárodní ochrany. Díky naším integračním seminářům a obsáhlé publikaci se jim citlivě snažíme pomoci se začleněním do české společnosti.
Posílení interkulturních kompetencí
Lepší komunikace je klíčem k menšímu nedorozumění. Zaměstnancům ve veřejné správě a bezpečnostních složkách pomáháme zdokonalit komunikační dovednosti při práci s cizinci ze třetích zemí. Díky našemu školení totiž můžou vnímat některé situace z perspektivy cizince. A to napomáhá většímu porozumění.
Výzkum integrace a adaptace uprchlíků
Společně s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy dlouhodobě zkoumáme, jak se ukrajinští uprchlíci postupně zapojují do života v Česku. Díky velkému portfoliu aktivit totiž máme od začátku války přístup k těm, kteří do naší země utekli před válkou. Výzkum může státu pomoct při tvorbě strategie v oblasti integrace ukrajinských uprchlíků v Česku.
Informační a vzdělávací aktivity
Zorientovat se, znát jazyk a mít přístup k ověřeným informacím. Od začátku války na Ukrajině se snažíme ukrajinským uprchlíkům usnadnit jejich adaptaci a následnou integraci do české společnosti. Mimo jiné i díky informačním aktivitám, tlumočnickým doprovodům a neformálním kurzům češtiny.
Hello Czech Republic
Jaké pocity zažívají lidé, kteří se ocitnou v cizí zemi jako uprchlíci? O tom mluvíme s žáky na školách po celé republice, aby měli větší povědomí o tématu migrace. Ale hlavně je chceme vést k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám – zkrátka učit je žít společně s ostatními.
Novinky >
O nás >
Působíme od roku 1999.
Jak to začalo? Docela spontánně. Šlo o reakci na konkrétní situaci, kdy byli skvělí lidé a umělci ponižování a diskriminování jen proto, že jsou Romové. Museli jsme reagovat. V té době se na nás začaly obracet také romské ženy, abychom jim pomohli. A tak vzniklo Slovo 21.