Vytváříme svět, založený na rovnocennosti, respektu a solidaritě.
Svět 21. století.
Přidejte se k nám!
Oblasti působení
Romové
Podporujeme inkluzi Romů do majoritní společnosti. Dětem pomáháme s doučováním, dospělým formulovat a prosazovat vlastní zájmy v komunikaci s institucemi. V neposlední řadě pracujeme s romskými ženami a podporujeme romskou kulturu.
Cizinci
Podporujeme integraci migrantů ze třetích zemí do české společnosti skrze různé integrační aktivity. Organizujeme kulturní akce, informujeme, vzděláváme zaměstnance státní správy v oblasti interkulturních kompetencí.
Projekty >
AmariZor/Vlastní síla
Projekt AmariZor je zaměřený na komunitní organizování a je pokračováním projektu Bidaripen/Odvaha, který byl zaměřený na aktivizaci skupin Romů, které se chtěly stát rovnocenným partnerem v rozhodovacích procesech na lokální úrovni.
Informační setkání pro uprchlíky z Ukrajiny
Tento projekt je zaměřený na uprchlíky, kteří prchají před válečným konfliktem na Ukrajině. Obsahově vychází z našeho dlouholetého úspěšného projektu „Vítejte v ČR“, jehož obsahem jsou adaptačně-integrační kurzy.
Khamoro
Světový romský Khamoro od roku 1999 prezentuje profesionální romskou kulturu a umění ve všech jejích podobách a dokazuje, že je plnohodnotnou součástí českého a světového kulturního dědictví.
Dža dureder
Projekt je zaměřený na sociálně slabé žáky 1. - 9. třídy základních škol, kterým formou bezplatného doučování napomáhá pochopit školní učivo. Posláním Dža dureder je motivovat žáky k přechodu na vyšší stupeň vzdělání.
Rodina odvedle
Neformální setkávání rodin Čechů a cizinců umožňuje, aby se lépe poznali a uvědomili si, že mají podobné radosti, problémy a zájmy. Rozdíl je jen v tom, odkud pocházíme. To je příležitost, jak se vzájemně obohatit.
Manushe
Romská ženská skupina Manushe je neformálním uskupením působícím od roku 2000. Svůj název čerpá z ženského ekvivalentu slova "manuš", člověk. Mottem skupiny je "Edukace, sebevědomí, emancipace".
Novinky >
O nás >
Působíme od roku 1999.
Jak to začalo? Docela spontánně. Šlo o reakci na konkrétní situaci, kdy byli skvělí lidé a umělci ponižování a diskriminování jen proto, že jsou Romové. Museli jsme reagovat. V té době se na nás začaly obracet také romské ženy, abychom jim pomohli. A tak vzniklo Slovo 21.