Vytváříme svět, založený na rovnocennosti, respektu a solidaritě.
Svět 21. století.
Přidejte se k nám!
Oblasti působení
Romové
Podporujeme inkluzi Romů do majoritní společnosti. Dětem pomáháme s doučováním, dospělým formulovat a prosazovat vlastní zájmy v komunikaci s institucemi. V neposlední řadě pracujeme s romskými ženami a podporujeme romskou kulturu.
Ukrajinci
Podporujeme integraci ukrajinských uprchlíků do české společnosti. Pomáháme s neformální výukou češtiny, organizujeme informační setkání, poskytujeme pomoc při hledání zaměstnání a bydlení, vytváříme volnočasové aktivity pro ukrajinské děti.
Cizinci
Podporujeme integraci migrantů ze třetích zemí do české společnosti skrze různé integrační aktivity. Organizujeme kulturní akce, informujeme, vzděláváme zaměstnance státní správy v oblasti interkulturních kompetencí.
Projekty >
Nejsme si cizí
Hledat bezpečí, nové příležitosti, studovat, zakládat rodiny, plnit si sny. To jsou asi nejčastější důvody, kvůli kterým lidé z celého světa přicházejí do České republiky. Jací jsou ale ve skutečnosti cizinci žijící v Česku?
Refugee Info Czechia
Aktuální a ověřené informace na jednom místě. To je náš web Refugee Info Czechia, který ukrajinským uprchlíkům usnadňuje orientaci v Česku. Váleční utečenci na něm mimo jiné najdou přehledné informace třeba o legálním pobytu v Česku, zaměstnávání, vzdělávání, ale i o zdravotnictví.
Hezky češky
Jak se u nás žije cizincům? Jak se dokážou poprat s češtinou? A které české zvyky a tradice jim přijdou nepochopitelné? S nadhledem a pořádnou dávkou humoru se tomu ve svých glosách věnuje Marwan Alsolaiman, básník, komik a učitel původem ze Sýrie.
Mluv nahlas
O násilí páchaném na ženách je třeba mluvit! A to obzvlášť v romské komunitě, kde je toto téma dlouhodobým tabu a často je zlehčováno.
Praha pro Ukrajinu
Projekt je zaměřen na ukrajinské uprchlíky žijící na území hlavního města Prahy. Ti potřebují kontinuální podporu při zajištění sociální soudržnosti s ostatními obyvateli města.
Podpora ukrajinských uprchlíků UNHCR
Od roku 2022 Slovo 21 společně s UNHCR spustilo projekt, který má Ukrajincům co nejvíce pomoci integrovat se v nejrůznějších oblastech života do v české společnosti.
Novinky >
O nás >
Působíme od roku 1999.
Jak to začalo? Docela spontánně. Šlo o reakci na konkrétní situaci, kdy byli skvělí lidé a umělci ponižování a diskriminování jen proto, že jsou Romové. Museli jsme reagovat. V té době se na nás začaly obracet také romské ženy, abychom jim pomohli. A tak vzniklo Slovo 21.