Vytváříme svět, založený na rovnocennosti, respektu a solidaritě.
Svět 21. století.
Přidejte se k nám!
Oblasti působení
Romové
Podporujeme inkluzi Romů do majoritní společnosti. Dětem pomáháme s doučováním, dospělým formulovat a prosazovat vlastní zájmy v komunikaci s institucemi. V neposlední řadě pracujeme s romskými ženami a podporujeme romskou kulturu.
Cizinci
Podporujeme integraci migrantů ze třetích zemí do české společnosti skrze různé integrační aktivity. Organizujeme kulturní akce, informujeme, vzděláváme zaměstnance státní správy v oblasti interkulturních kompetencí.
Projekty >
Slovo pro Ukrajinu
„Stát stranou“ nepřicházelo v úvahu. Už krátce po vpádu ruských agresorů na Ukrajinu začalo Slovo 21 intenzivně pomáhat ukrajinským uprchlíkům, kteří kvůli válce museli opustit svou rodnou zemi a našli dočasný domov v Česku. Naše pomoc začala zajišťováním základních životních potřeb, u toho jsme ale zdaleka neskončili.
СЛОВО ДЛЯ УКРАЇНИ
«Стояти осторонь» ніхто збирався. Невдовзі після вторгнення російських агресорів в Україну організація «Слово 21» почала інтенсивно допомагати українським біженцям, які змушені були покинути батьківщину через війну і які знайшли тимчасовий прихисток у Чехії
Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP
LEPŠÍ KOMUNIKACE = MENŠÍ NEDOROZUMĚNÍ. Tato jednoduchá rovnice je heslem projektu, který obsahově vychází z projektu „Posílení interkulturních kompetencí“.
AmariZor/Vlastní síla
Projekt AmariZor je zaměřený na komunitní organizování a je pokračováním projektu Bidaripen/Odvaha, který byl zaměřený na aktivizaci skupin Romů, které se chtěly stát rovnocenným partnerem v rozhodovacích procesech na lokální úrovni.
Khamoro
Světový romský Khamoro od roku 1999 prezentuje profesionální romskou kulturu a umění ve všech jejích podobách a dokazuje, že je plnohodnotnou součástí českého a světového kulturního dědictví.
Dža dureder
Projekt je zaměřený na sociálně slabé žáky 1. - 9. třídy základních škol, kterým formou bezplatného doučování napomáhá pochopit školní učivo. Posláním Dža dureder je motivovat žáky k přechodu na vyšší stupeň vzdělání.
Novinky >
O nás >
Působíme od roku 1999.
Jak to začalo? Docela spontánně. Šlo o reakci na konkrétní situaci, kdy byli skvělí lidé a umělci ponižování a diskriminování jen proto, že jsou Romové. Museli jsme reagovat. V té době se na nás začaly obracet také romské ženy, abychom jim pomohli. A tak vzniklo Slovo 21.