Imigranti >
Projekty zaměřené na Cizince
Začínat nový život v cizí zemi je velmi náročné. A to zvláště v případě, kdy jsou média zaplněna nepravdivými informacemi a předsudky o migraci. Naše projekty podporují integraci migrantů ze třetích zemí do české společnosti skrze různé integrační aktivity. Organizujeme kulturní akce, informujeme, vzděláváme zaměstnance státní správy v oblasti interkulturních kompetencí.
Projekty >
Hledat projekt