Náš obsah
Časopis >
Časopis
06/2021
Slovo - bulletin pro cizince a o cizincích je čtvrtletník, který pravidelně od roku 2003 vydává Slovo 21. Není jen informační tiskovinou pro migranty žijící v České republice, ale je také pro čtenáře z majoritní společnosti. Stáhněte si ho už teď a přečtěte si zajímavosti o životě cizinců v Česku!
Více
FORMULÁŘE
FORMULÁŘE ke stažení
V případě nahlášení incidentů si zde můžete stáhnout formuláře pro hlášení incidentů porušení kodexu chování a hlášení incidentů zneužívání dětí, které nám vyplněné můžete zaslat na email: stiznosti@slovo21.cz
Více
VÝROČNÍ ZPRÁVY
Hodnotit sebe samé není jednoduché, a proto na následujících řádcích výroční zprávy naleznete fakta a informace, které mluví za naši odvedenou práci v minulém roce.
Vice
POSLEDNÍ DOKUMENTY