Náš obsah
Časopis >
Časopis
06/2021
Slovo - bulletin pro cizince a o cizincích je čtvrtletník, který pravidelně od roku 2003 vydává Slovo 21. Není jen informační tiskovinou pro migranty žijící v České republice, ale je také pro čtenáře z majoritní společnosti. Stáhněte si ho už teď a přečtěte si zajímavosti o životě cizinců v Česku!
Více
Tiskové zprávy
Tisková zpráva
Aktuální covidová situace ovlivňuje projekt Rodina odvedle 2021
Více
VÝROČNÍ ZPRÁVY
Hodnotit sebe samé není jednoduché, a proto na následujících řádcích výroční zprávy naleznete fakta a informace, které mluví za naši odvedenou práci v minulém roce.
Vice
POSLEDNÍ DOKUMENTY