Romové >
Projekty zaměřené na Romy
Naše projekty podporují kvalitní inkluzi Romů do většinové společnosti, a to v různých oblastech. Dětem ze sociálně slabých rodin pomáháme doučováním, dospělým umožňujeme získání zkušeností k formulování a prosazování vlastních zájmů v komunikaci s domácími i zahraničními institucemi. Kromě toho se zaměřujeme na práci s romskými ženami a na romskou kulturu, a to jak v oblasti její tvorby, tak na její prezentaci české a mezinárodní veřejnosti.
Projekty >
Hledat projekt