Ergo NETWORK
Projekty
Publikováno:

V jednotě je síla. Na evropské úrovni spolupracujeme s dalšími 30 romskými a pro-romskými organizacemi působícími v oblasti romské inkluze. Společně se sdružujeme pod hlavičkou organizace ERGO, která brání zájmy Romů, organizuje veřejné kampaně, podporuje romské aktivisty a komunikuje s politiky na státní i evropské úrovni.

Jak funguje síť ERGO?

• ERGO znamená European Roma Grassroots Organisations (Evropská síť lokálních romských organizací). Byla založena v roce 2008 a v současné době sdružuje více než 30 organizací z celé Evropy.

• Zástupci členských organizací se pravidelně schází dvakrát ročně, jednou za rok je valná hromada.

• Hlavní důraz je kladen na sdílení zkušeností a informací týkajících se advokační práce v zemích, kde jednotlivé členské organizace působí.  

• ERGO svým členům zprostředkovává schůzky s důležitými aktéry na evropské úrovni (Evropská komise a Evropský parlament), díky čemuž mají možnost se podílet na tvorbě politik a strategických dokumentů.

Co v rámci ERGA teď dělá Slovo 21?

Výzkum o životních prioritách mezi Romy v České republice

Jaké jsou životní priority Romů, kdo jsou jejich vzory a do jaké míry jsou spokojeni se svým životem? To jsou otázky, na které se snažíme odpovědět díky výzkumu, jehož výsledky by mohly být užitečným základem pro plánování nejrůznějších aktivit směřujících ke zlepšení životních podmínek Romů.

• Dotazování vedou členky romské ženské skupiny Manushe v pěti lokalitách, kde mají silnou členskou základnu (Chodov, Chomutov, Praha, Budišov nad Budišovkou a Rokycany)

• Výzkum probíhá od června do listopadu 2023

Budování mostů pro nový začátek: Projekt na integraci romské menšiny z Ukrajiny

Podporujeme ukrajinské Romy, kteří uprchli z válečných oblastí do Česka, aby se mohli znovu postavit na vlastní nohy. Poskytujeme jim humanitární pomoc a organizujeme širokou škálu služeb, včetně tlumočení, informačních setkání a programů pro děti. Kromě toho neustále monitorujeme potřeby této cílové skupiny, aby naše podpora mohla být i nadále udržitelná a efektivní.

• Humanitární pomoc poskytujeme ve 4 krajích Česka (Praha, Olomoucký, Pardubický a Karlovarský), kde žijí ukrajinské uprchlické komunity Romů.

• Na informačních setkání se podílejí i členky naší romské ženské skupiny Manushe, které romské ženy z Ukajiny seznamují s běžným životem, zvyky a mentalitou, aby se předešlo nedorozuměním a konfliktům.

• Vytváříme bezpečné prostředí pro děti uprchlíků, aby se cítily vítány a mohly se lépe zapojit do českého vzdělávacího systému

Oba projekty se podávaly v rámci otevřené výzvy ERGO Network, s finanční podporou CERV (Citizens, Equality, Rights and Values programme) a EPIM (European Programme for Integration and Migration)

Ergo NETWORK
Ergo NETWORK
Ergo NETWORK
Doporučené novinky
Ergo NETWORK
Projects
Publicated:

V jednotě je síla. Na evropské úrovni spolupracujeme s dalšími 30 romskými a pro-romskými organizacemi působícími v oblasti romské inkluze. Společně se sdružujeme pod hlavičkou organizace ERGO, která brání zájmy Romů, organizuje veřejné kampaně, podporuje romské aktivisty a komunikuje s politiky na státní i evropské úrovni.

Jak funguje síť ERGO?

• ERGO znamená European Roma Grassroots Organisations (Evropská síť lokálních romských organizací). Byla založena v roce 2008 a v současné době sdružuje více než 30 organizací z celé Evropy.

• Zástupci členských organizací se pravidelně schází dvakrát ročně, jednou za rok je valná hromada.

• Hlavní důraz je kladen na sdílení zkušeností a informací týkajících se advokační práce v zemích, kde jednotlivé členské organizace působí.  

• ERGO svým členům zprostředkovává schůzky s důležitými aktéry na evropské úrovni (Evropská komise a Evropský parlament), díky čemuž mají možnost se podílet na tvorbě politik a strategických dokumentů.

Co v rámci ERGA teď dělá Slovo 21?

Výzkum o životních prioritách mezi Romy v České republice

Jaké jsou životní priority Romů, kdo jsou jejich vzory a do jaké míry jsou spokojeni se svým životem? To jsou otázky, na které se snažíme odpovědět díky výzkumu, jehož výsledky by mohly být užitečným základem pro plánování nejrůznějších aktivit směřujících ke zlepšení životních podmínek Romů.

• Dotazování vedou členky romské ženské skupiny Manushe v pěti lokalitách, kde mají silnou členskou základnu (Chodov, Chomutov, Praha, Budišov nad Budišovkou a Rokycany)

• Výzkum probíhá od června do listopadu 2023

Budování mostů pro nový začátek: Projekt na integraci romské menšiny z Ukrajiny

Podporujeme ukrajinské Romy, kteří uprchli z válečných oblastí do Česka, aby se mohli znovu postavit na vlastní nohy. Poskytujeme jim humanitární pomoc a organizujeme širokou škálu služeb, včetně tlumočení, informačních setkání a programů pro děti. Kromě toho neustále monitorujeme potřeby této cílové skupiny, aby naše podpora mohla být i nadále udržitelná a efektivní.

• Humanitární pomoc poskytujeme ve 4 krajích Česka (Praha, Olomoucký, Pardubický a Karlovarský), kde žijí ukrajinské uprchlické komunity Romů.

• Na informačních setkání se podílejí i členky naší romské ženské skupiny Manushe, které romské ženy z Ukajiny seznamují s běžným životem, zvyky a mentalitou, aby se předešlo nedorozuměním a konfliktům.

• Vytváříme bezpečné prostředí pro děti uprchlíků, aby se cítily vítány a mohly se lépe zapojit do českého vzdělávacího systému

Oba projekty se podávaly v rámci otevřené výzvy ERGO Network, s finanční podporou CERV (Citizens, Equality, Rights and Values programme) a EPIM (European Programme for Integration and Migration)

Ergo NETWORK
Ergo NETWORK
Ergo NETWORK
Related news
No items found.