Jekhipe
Projekty
Publikováno:
3.5.2024

Náš svět byl svědkem mnoha historických nespravedlností vůči Romům: od tragického Romského holokaustu, přes omezená práva, až po absenci romské reprezentace v umění či neexistující výuku romské historie. Mezinárodní projekt Jekhipe se díky principům tranzitivní spravedlnosti vrací k bolavým momentům romské historie, aby je pojmenoval a vrátil Romům jejich důstojnost. Vedle toho se zaměřuje na řešení systémových překážek, kterým musí Romové v běžném životě neustále čelit.

• „Reclaiming our Past, Rebuilding our Future: New Approaches to Combating Antigypsyism.“ Tak zní oficiální název projektu Jekhipe.

• Na projektu se podílejí romské mezinárodní organizace ERGO a ERIAC, centrum CEPS a 8 národních romských a proromských nevládních organizací včetně Slova 21 za ČR.

• Projekt probíhá od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2026

Systémové překážky

Spolu s mezinárodním týmem chceme zkoumat klíčové systémové bariéry, které brání Romům v dosažení rovnoprávnosti a spravedlnosti. Abychom je dokázali pojmenovat, budeme se věnovat výzkumu a advokační práci, jako je prosazování zájmů a osvětová činnost. Expertní tým Slova 21 bude navrhovat politická opatření, která se zaměří na řešení otázky anticikanismu, včetně jeho institucionální podoby, a budou podporovat začlenění romské komunity do většinové společnosti. Cílem projektu je taktéž posílit romské komunity a nevládní organizace, aby mohly aktivněji bojovat proti anticikanismu a hájit práva Romů ve společnosti.

Historické nespravedlnosti

Budeme řešit nedostatečné uznání historických nespravedlností vůči Romům, abychom posílili jejich identitu a navrátili jim důstojnost. Na křivdy, které se udály v naší historii, se podíváme optikou tzv. tranzitivní spravedlnosti. Jedná se o proces, který se zaměřuje na vyrovnání s minulostí tím, že usiluje o pravdu, smíření a nápravu pro oběti. Zahrnuje kroky jako dokumentaci a vyšetřování minulých událostí, hájení práv obětí a zajištění, aby se podobné nespravedlnosti už neopakovaly. Díky tomuto přístupu můžeme obnovit důstojnost a práva těch, kteří byli postiženi.

Vedle toho se zaměříme na propagaci romské historie a kultury jakožto prostředků k prevenci a boji proti anticikanismu. U příležitosti významných dnů romské historie, jako je Mezinárodní den romského jazyka nebo Památný den romského holokaustu, budeme na sociálních sítích spouštět informační kampaně, abychom široké veřejnosti přiblížili romskou historii.

Kdo přesně se na projektu podílí?

Hlavními koordinátory Jekhipe jsou ERGO network, tedy Evropská síť lokálních romských organizací, která v současné době sdružuje více než 30 organizací z celé Evropy, a ERIAC, Evropský romský institut pro umění a kulturu. Do projektu je dále zapojený nezávislý evropský think tank CEPS, který bude vést výzkumy a vydávat publikace. Slovo 21 působí jakožto partner projektu na národní úrovni.

Jekhipe je pokračováním úspěšného projektu „Chachipen – Path to Truth and Reconciliation for Addressing Antigypsyism in Europe“ a je financován Evropskou komisí v rámci programu Citizens, Equality, Rights, and Values Programme (CERV).

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a názory jsou však pouze názory autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Evropské komise. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Jekhipe
Jekhipe
Jekhipe
Doporučené novinky
No items found.
Jekhipe
Projects
Publicated:
3.5.2024

Náš svět byl svědkem mnoha historických nespravedlností vůči Romům: od tragického Romského holokaustu, přes omezená práva, až po absenci romské reprezentace v umění či neexistující výuku romské historie. Mezinárodní projekt Jekhipe se díky principům tranzitivní spravedlnosti vrací k bolavým momentům romské historie, aby je pojmenoval a vrátil Romům jejich důstojnost. Vedle toho se zaměřuje na řešení systémových překážek, kterým musí Romové v běžném životě neustále čelit.

• „Reclaiming our Past, Rebuilding our Future: New Approaches to Combating Antigypsyism.“ Tak zní oficiální název projektu Jekhipe.

• Na projektu se podílejí romské mezinárodní organizace ERGO a ERIAC, centrum CEPS a 8 národních romských a proromských nevládních organizací včetně Slova 21 za ČR.

• Projekt probíhá od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2026

Systémové překážky

Spolu s mezinárodním týmem chceme zkoumat klíčové systémové bariéry, které brání Romům v dosažení rovnoprávnosti a spravedlnosti. Abychom je dokázali pojmenovat, budeme se věnovat výzkumu a advokační práci, jako je prosazování zájmů a osvětová činnost. Expertní tým Slova 21 bude navrhovat politická opatření, která se zaměří na řešení otázky anticikanismu, včetně jeho institucionální podoby, a budou podporovat začlenění romské komunity do většinové společnosti. Cílem projektu je taktéž posílit romské komunity a nevládní organizace, aby mohly aktivněji bojovat proti anticikanismu a hájit práva Romů ve společnosti.

Historické nespravedlnosti

Budeme řešit nedostatečné uznání historických nespravedlností vůči Romům, abychom posílili jejich identitu a navrátili jim důstojnost. Na křivdy, které se udály v naší historii, se podíváme optikou tzv. tranzitivní spravedlnosti. Jedná se o proces, který se zaměřuje na vyrovnání s minulostí tím, že usiluje o pravdu, smíření a nápravu pro oběti. Zahrnuje kroky jako dokumentaci a vyšetřování minulých událostí, hájení práv obětí a zajištění, aby se podobné nespravedlnosti už neopakovaly. Díky tomuto přístupu můžeme obnovit důstojnost a práva těch, kteří byli postiženi.

Vedle toho se zaměříme na propagaci romské historie a kultury jakožto prostředků k prevenci a boji proti anticikanismu. U příležitosti významných dnů romské historie, jako je Mezinárodní den romského jazyka nebo Památný den romského holokaustu, budeme na sociálních sítích spouštět informační kampaně, abychom široké veřejnosti přiblížili romskou historii.

Kdo přesně se na projektu podílí?

Hlavními koordinátory Jekhipe jsou ERGO network, tedy Evropská síť lokálních romských organizací, která v současné době sdružuje více než 30 organizací z celé Evropy, a ERIAC, Evropský romský institut pro umění a kulturu. Do projektu je dále zapojený nezávislý evropský think tank CEPS, který bude vést výzkumy a vydávat publikace. Slovo 21 působí jakožto partner projektu na národní úrovni.

Jekhipe je pokračováním úspěšného projektu „Chachipen – Path to Truth and Reconciliation for Addressing Antigypsyism in Europe“ a je financován Evropskou komisí v rámci programu Citizens, Equality, Rights, and Values Programme (CERV).

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a názory jsou však pouze názory autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Evropské komise. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Jekhipe
Jekhipe
Jekhipe
Related news
No items found.