Co je to capacity building?
1/6/2021

Capacity building (neboli budování kapacit) je proces, kterým jednotlivci a organizace získávají, zlepšují a udržují své dovednosti, znalosti, nástroje a další zdroje potřebné k tomu, aby mohli vykonávat svou práci kompetentně. Capacity building umožňuje jednotlivcům a organizacím vystupovat s větším dopadem na situaci a společnost (větší publikum, větší dopad atd.).

Cíl udržitelného rozvoje Organizace spojených národů číslo 17 obhajuje zvýšenou mezinárodní podporu budování kapacit v rozvojových zemích na podporu národních plánů implementace Agendy 2030.

Budování kapacit ve společnosti je koncepční přístup k sociálním a behaviorálním změnám a vede k rozvoji infrastruktury. Zaměřuje se na zdolávání překážek, které lidem, vládám, mezinárodním organizacím a nevládním organizacím brání v realizaci cílů, jež jim umožní dosáhnout udržitelných výsledků.

Pojem budování kapacit komunity se objevil v kontextu mezinárodního rozvoje v 90. letech. Dnes je "budování komunitních kapacit" součástí programů většiny mezinárodních organizací, které pracují na rozvoji. Patří sem organizace jako Světová banka, Organizace spojených národů a nevládní organizace.

Všudypřítomné používání tohoto termínu vedlo ke sporům o jeho skutečný význam. Budování kapacit v rámci společnosti se často týká posilování dovedností lidí a komunit v malých podnicích a místních lidových hnutích s cílem dosáhnout jejich cílů a překonat konkrétní problémy, které mohou vést k exkluzi.

Organizační budování kapacit je využíváno nevládními organizacemi a vládami k řízení jejich vnitřního rozvoje a činností.

Poslední novinky
Co je to capacity building?
1/6/2021

Capacity building (neboli budování kapacit) je proces, kterým jednotlivci a organizace získávají, zlepšují a udržují své dovednosti, znalosti, nástroje a další zdroje potřebné k tomu, aby mohli vykonávat svou práci kompetentně. Capacity building umožňuje jednotlivcům a organizacím vystupovat s větším dopadem na situaci a společnost (větší publikum, větší dopad atd.).

Cíl udržitelného rozvoje Organizace spojených národů číslo 17 obhajuje zvýšenou mezinárodní podporu budování kapacit v rozvojových zemích na podporu národních plánů implementace Agendy 2030.

Budování kapacit ve společnosti je koncepční přístup k sociálním a behaviorálním změnám a vede k rozvoji infrastruktury. Zaměřuje se na zdolávání překážek, které lidem, vládám, mezinárodním organizacím a nevládním organizacím brání v realizaci cílů, jež jim umožní dosáhnout udržitelných výsledků.

Pojem budování kapacit komunity se objevil v kontextu mezinárodního rozvoje v 90. letech. Dnes je "budování komunitních kapacit" součástí programů většiny mezinárodních organizací, které pracují na rozvoji. Patří sem organizace jako Světová banka, Organizace spojených národů a nevládní organizace.

Všudypřítomné používání tohoto termínu vedlo ke sporům o jeho skutečný význam. Budování kapacit v rámci společnosti se často týká posilování dovedností lidí a komunit v malých podnicích a místních lidových hnutích s cílem dosáhnout jejich cílů a překonat konkrétní problémy, které mohou vést k exkluzi.

Organizační budování kapacit je využíváno nevládními organizacemi a vládami k řízení jejich vnitřního rozvoje a činností.

Last news