Podpora romské menšiny na území Prahy 3
Projekty
Publikováno:

Městská část Praha 3 realizuje od 1. září 2021 projekt s názvem „Podpora romské menšiny na území městské části Praha 3“.

V rámci projektu bude zřízeno nové pracovní místo romského poradce s plným úvazkem na Úřadě MČ Praha 3.

Romský poradce významnou mírou přispěje k integraci romské komunity v území, kde je tato menšina nejpočetnější národnostní menšinou. Poradce bude fungovat jako mediátor mezi romskou menšinou a majoritní společností.

Projekt je realizován ve spolupráci se dvěma partnery z řad českých proromských nestátních neziskových organizací, R-Mosty a Slovo 21. Doba realizace projektu je 32 měsíců – od 1. 9. 2021 do 30. 4. 2024.

Romský poradce bude v této funkci minimálně dva roky po ukončení realizace projektu nadále zaměstnán na ÚMČ Praha.

Během projektu proběhne celkem pět klíčových aktivit:

1) Zřízení pracovního místa romského poradce a jeho činnost

2) Síťování romského poradce s relevantními osobami a organizacemi, realizace workshopů a kulturně společenských akcí

3) Pracovní stáže v zahraničí a v ČR

4) Publicita projektu

5) Management projektu

Cílovými skupinami projektu jsou:

- Romové (koneční uživatelé)

- NGO: R-Mosty a Slovo 21 podílející se na realizaci projektu v roli partnerských organizací a další organizace účastnící se aktivit projektu, zejména prostřednictvím účasti v pracovní skupině pro romskou menšinu.

Cílem je posílit inkluzi a postavení Romů prostřednictvím posílení kapacit romských poradců za účelem zajištění úkolů napomáhajících výkonu práv příslušníků romské menšiny a integrace příslušníků romské komunity do společnosti, včetně zajištění jejich vzdělávání.

O novinkách projektu a jeho vývoji si můžete přečíst na webu MČ Praha 3 ZDE

Podpora romské menšiny na území Prahy 3
Podpora romské menšiny na území Prahy 3
Podpora romské menšiny na území Prahy 3
Doporučené novinky
Podpora romské menšiny na území Prahy 3
Projects
Publicated:

Městská část Praha 3 realizuje od 1. září 2021 projekt s názvem „Podpora romské menšiny na území městské části Praha 3“.

V rámci projektu bude zřízeno nové pracovní místo romského poradce s plným úvazkem na Úřadě MČ Praha 3.

Romský poradce významnou mírou přispěje k integraci romské komunity v území, kde je tato menšina nejpočetnější národnostní menšinou. Poradce bude fungovat jako mediátor mezi romskou menšinou a majoritní společností.

Projekt je realizován ve spolupráci se dvěma partnery z řad českých proromských nestátních neziskových organizací, R-Mosty a Slovo 21. Doba realizace projektu je 32 měsíců – od 1. 9. 2021 do 30. 4. 2024.

Romský poradce bude v této funkci minimálně dva roky po ukončení realizace projektu nadále zaměstnán na ÚMČ Praha.

Během projektu proběhne celkem pět klíčových aktivit:

1) Zřízení pracovního místa romského poradce a jeho činnost

2) Síťování romského poradce s relevantními osobami a organizacemi, realizace workshopů a kulturně společenských akcí

3) Pracovní stáže v zahraničí a v ČR

4) Publicita projektu

5) Management projektu

Cílovými skupinami projektu jsou:

- Romové (koneční uživatelé)

- NGO: R-Mosty a Slovo 21 podílející se na realizaci projektu v roli partnerských organizací a další organizace účastnící se aktivit projektu, zejména prostřednictvím účasti v pracovní skupině pro romskou menšinu.

Cílem je posílit inkluzi a postavení Romů prostřednictvím posílení kapacit romských poradců za účelem zajištění úkolů napomáhajících výkonu práv příslušníků romské menšiny a integrace příslušníků romské komunity do společnosti, včetně zajištění jejich vzdělávání.

O novinkách projektu a jeho vývoji si můžete přečíst na webu MČ Praha 3 ZDE

Podpora romské menšiny na území Prahy 3
Podpora romské menšiny na území Prahy 3
Podpora romské menšiny na území Prahy 3
Related news
No items found.