Praha 3 má novou romskou poradkyni!
7/4/2022

Na úřadu městské části Praha 3 mohou romští obyvatelé využít služeb nové poradkyně při řešení různých životních situací. Například v oblasti bydlení, školní docházky, sociálních dávek, ale i v dalších životních situacích.  V Praze 3 je romská komunita nejpočetnější národnostní menšinou a nově zřízená pozice romské poradkyně má přispět k její podpoře.  

Na úřadu třetí městské části působí od loňského listopadu poradkyně Veronika Polášková, na kterou se obracejí romští obyvatelé. „Zájemcům jsem připravená poradit a pomoci při zajištění sociálních dávek, řešení bydlení, doprovodu na jednání na úřadech. Také poskytuji podporu při školní docházce dětí a třeba i při zápisech do škol,“ popisuje náplň své práce Veronika Polášková. Vedle toho je nápomocná při vyplňování formulářů, žádostí nebo návrhů k soudním jednáním.

Pozice romské poradkyně vznikla v rámci projektu Podpora romské menšiny na území městské části Praha 3. „Jeho cílem je sledovat vývoj situace romské menšiny, identifikovat potřeby i rizika ohrožující životní úroveň této skupiny a zároveň vyhledávat možnosti její podpory,“ vysvětluje místostarosta Prahy 3 pro sociální záležitosti Ondřej Rut. Důležitou roli při tom hraje nově ustanovená pracovní skupina, jejímiž členy jsou zaměstnanci odboru sociálních věcí městské části, zástupci partnerských organizací Slovo 21 a R-Mosty, krajský koordinátor pro romské záležitosti a zástupci Romea, Romodrom, RomanoNet nebo ZŠ Cimburkova působících na území třetí městské části.

„Praha 3 je v projektech sociálního začleňování už mnoho let nadstandardně aktivní a je nám ctí, že nás opět přizvala ke spolupráci,“ říká k partnerství v projektu ředitel organizace RMosty Jakub Čihák a dodává: „Naší ambicí je předat radnici to vyzkoušené a užitečné z nástrojů klasických pomáhajících profesí, neboť stále existuje velká část Romů, kteří žijí v obtížných podmínkách a potýkají se s řadou překážek na cestě k seberealizaci a důstojným životním podmínkám.“

Ze spolupráce na projektu má radost i ředitelka organizace Slovo 21 Jelena Silajdžić:

"V oblasti romské inkluze působíme už více než 20 let a doufáme, že naše zkušenosti budou pro MČ Praha 3 přínosné. Spolupráce bude spočívat především v předání zkušeností romské poradkyni, ale také v aktivizaci mladých Romů a organizaci dvoudenního kulturního programu na Praze 3, který proběhne koncem září tohoto roku.“

Vzniklá platforma napomáhá romské poradkyni identifikovat aktuální problémy v romské komunitě, navrhuje možnosti řešení situace romské menšiny a pomáhá jí s koordinací jednotlivých akcí a aktivit v rámci projektu.

„Projekt je komplexním a provázaným souborem aktivit, v jehož centru je romská poradkyně, která může při své práci využívat jak znalosti prostředí úřadu, tak neziskových organizací, s nimiž úzce spolupracuje. Aby mohla svou činnost realizovat co nejúspěšněji, je projekt také zaměřen na rozšíření jejích obzorů ve formě stáží u partnerů nebo v zahraničí. V neposlední řadě projekt cílí aktivitami přímo na podporu romské menšiny ve formě vzdělávacích workshopů a na širokou veřejnost v podobě kulturních akcí, aby přiblížil romskou kulturu široké veřejnosti,“ upřesňuje manažerka projektu Ivana Parobková.

Projekt je podpořen grantem z Norských fondů 2014-2021.

Poslední novinky
Praha 3 má novou romskou poradkyni!
7/4/2022

Na úřadu městské části Praha 3 mohou romští obyvatelé využít služeb nové poradkyně při řešení různých životních situací. Například v oblasti bydlení, školní docházky, sociálních dávek, ale i v dalších životních situacích.  V Praze 3 je romská komunita nejpočetnější národnostní menšinou a nově zřízená pozice romské poradkyně má přispět k její podpoře.  

Na úřadu třetí městské části působí od loňského listopadu poradkyně Veronika Polášková, na kterou se obracejí romští obyvatelé. „Zájemcům jsem připravená poradit a pomoci při zajištění sociálních dávek, řešení bydlení, doprovodu na jednání na úřadech. Také poskytuji podporu při školní docházce dětí a třeba i při zápisech do škol,“ popisuje náplň své práce Veronika Polášková. Vedle toho je nápomocná při vyplňování formulářů, žádostí nebo návrhů k soudním jednáním.

Pozice romské poradkyně vznikla v rámci projektu Podpora romské menšiny na území městské části Praha 3. „Jeho cílem je sledovat vývoj situace romské menšiny, identifikovat potřeby i rizika ohrožující životní úroveň této skupiny a zároveň vyhledávat možnosti její podpory,“ vysvětluje místostarosta Prahy 3 pro sociální záležitosti Ondřej Rut. Důležitou roli při tom hraje nově ustanovená pracovní skupina, jejímiž členy jsou zaměstnanci odboru sociálních věcí městské části, zástupci partnerských organizací Slovo 21 a R-Mosty, krajský koordinátor pro romské záležitosti a zástupci Romea, Romodrom, RomanoNet nebo ZŠ Cimburkova působících na území třetí městské části.

„Praha 3 je v projektech sociálního začleňování už mnoho let nadstandardně aktivní a je nám ctí, že nás opět přizvala ke spolupráci,“ říká k partnerství v projektu ředitel organizace RMosty Jakub Čihák a dodává: „Naší ambicí je předat radnici to vyzkoušené a užitečné z nástrojů klasických pomáhajících profesí, neboť stále existuje velká část Romů, kteří žijí v obtížných podmínkách a potýkají se s řadou překážek na cestě k seberealizaci a důstojným životním podmínkám.“

Ze spolupráce na projektu má radost i ředitelka organizace Slovo 21 Jelena Silajdžić:

"V oblasti romské inkluze působíme už více než 20 let a doufáme, že naše zkušenosti budou pro MČ Praha 3 přínosné. Spolupráce bude spočívat především v předání zkušeností romské poradkyni, ale také v aktivizaci mladých Romů a organizaci dvoudenního kulturního programu na Praze 3, který proběhne koncem září tohoto roku.“

Vzniklá platforma napomáhá romské poradkyni identifikovat aktuální problémy v romské komunitě, navrhuje možnosti řešení situace romské menšiny a pomáhá jí s koordinací jednotlivých akcí a aktivit v rámci projektu.

„Projekt je komplexním a provázaným souborem aktivit, v jehož centru je romská poradkyně, která může při své práci využívat jak znalosti prostředí úřadu, tak neziskových organizací, s nimiž úzce spolupracuje. Aby mohla svou činnost realizovat co nejúspěšněji, je projekt také zaměřen na rozšíření jejích obzorů ve formě stáží u partnerů nebo v zahraničí. V neposlední řadě projekt cílí aktivitami přímo na podporu romské menšiny ve formě vzdělávacích workshopů a na širokou veřejnost v podobě kulturních akcí, aby přiblížil romskou kulturu široké veřejnosti,“ upřesňuje manažerka projektu Ivana Parobková.

Projekt je podpořen grantem z Norských fondů 2014-2021.

Last news
No items found.