Budování kapacit romských a proromských aktérů
Projekty
Publikováno:
2.1.2022

To, že většina může ovlivnit menšinu se zdá být intuitivní. Opak ale také může být pravdou. Přece jen i z historie se ukázalo, že relativně malá skupina osob, která dlouhodobě a vytrvale prosazovala vlastní názor, dokázala tento názor navzdory převaze opozice prosadit. Vzpomeňme si třeba Spojené státy Americké druhé poloviny minulého století.

Většina výzkumů v oblasti sociálního vlivu zpravidla zobrazuje majoritní skupinu jako vlivnější. Nicméně existují i situace, kdy menšina může ovlivnit většinu.

Jednou z nejdůležitějších podmínek je v těchto případech jednota v názorech menšiny. Pokud je menšina erudovaná v oblasti advokacie, je konzistentní ve své  argumentaci a vystupování,  vyjadřuje na problém jasný a spravedlivý názor, vytrvale a dlouhodobě se ho drží, má šanci ovlivnit své okolí i majoritní společnost.

Menšina by se měla zaměřit na kvalitní informace a fakta, novodobé myšlenky ,které mohou přimět majoritu přehodnotit své zastaralé názory.

Náš projekt "Posílení kapacit proromských aktérů v oblasti advokacie" cílí  na posílení kompetencí zaměstnanců organizace Slovo 21, z.s. v oblasti advokacie, tak aby se Romové byli schopni kvalitně zapojit do procesu integrace a to ve 4 vybraných městech (Náchod, Budišov nad Budišovkou, Rokycany, Praha).

Budování kapacit romských a proromských aktérů
Budování kapacit romských a proromských aktérů
Budování kapacit romských a proromských aktérů
Doporučené novinky
Budování kapacit romských a proromských aktérů
Projects
Publicated:
2.1.2022

To, že většina může ovlivnit menšinu se zdá být intuitivní. Opak ale také může být pravdou. Přece jen i z historie se ukázalo, že relativně malá skupina osob, která dlouhodobě a vytrvale prosazovala vlastní názor, dokázala tento názor navzdory převaze opozice prosadit. Vzpomeňme si třeba Spojené státy Americké druhé poloviny minulého století.

Většina výzkumů v oblasti sociálního vlivu zpravidla zobrazuje majoritní skupinu jako vlivnější. Nicméně existují i situace, kdy menšina může ovlivnit většinu.

Jednou z nejdůležitějších podmínek je v těchto případech jednota v názorech menšiny. Pokud je menšina erudovaná v oblasti advokacie, je konzistentní ve své  argumentaci a vystupování,  vyjadřuje na problém jasný a spravedlivý názor, vytrvale a dlouhodobě se ho drží, má šanci ovlivnit své okolí i majoritní společnost.

Menšina by se měla zaměřit na kvalitní informace a fakta, novodobé myšlenky ,které mohou přimět majoritu přehodnotit své zastaralé názory.

Náš projekt "Posílení kapacit proromských aktérů v oblasti advokacie" cílí  na posílení kompetencí zaměstnanců organizace Slovo 21, z.s. v oblasti advokacie, tak aby se Romové byli schopni kvalitně zapojit do procesu integrace a to ve 4 vybraných městech (Náchod, Budišov nad Budišovkou, Rokycany, Praha).

Budování kapacit romských a proromských aktérů
Budování kapacit romských a proromských aktérů
Budování kapacit romských a proromských aktérů
Related news
No items found.