Budování kapacit Slova 21
Projekty
Publikováno:

Chceme se neustále zlepšovat. V řízení projektů, hledaní finančních zdrojů i například v PR. Nový projekt má proto jednoduchý cíl: prostřednictvím nejrůznějších školení a workshopů ještě víc odborně posílit naše zaměstnance. Aby jejich práce byla maximálně efektivní. Kromě školení zaměstnanců se změříme i na rozvíjení značky Slova 21.

Co je vlastně budování kapacit?

Jde o proces, kdy organizace soustavně pracuje na zlepšení dovedností zaměstnanců a posílení zdrojů, aby mohla lépe dosahovat svých cílů. V našem případě efektivněji pomáhat romské menšině s integrací do většinové společnosti.

Proč potřebujeme budování kapacit?

Chceme být čím dál lepší. A budeme se snažit, aby naše organizace byla více atraktivní i pro komerční partnery a soukromé dárce, kteří by nás mohli finančně podpořit. V současnosti jsme totiž příliš závislí na dotacích a grantech (více než 95 % našich projektů), což může ohrozit naši stabilitu a schopnost vytvářet nové programy pro romskou komunitu.

„Chceme být čím dál lepší. A budeme se snažit, aby naše organizace byla více atraktivní i pro komerční partnery a soukromé dárce, kteří by nás mohli finančně podpořit.“

Zaměstnanci budou školeni mimo jiné v těchto oblastech:

• Fundraising

• Sociální sítě

• Komunikace s médii

• Prevence syndromu vyhoření

• Time management

Dále vzniknou tyto strategické dokumenty:

• Analýza financování organizace

• Fundraisingová strategie

• Brand Guidelines (vizuální identita organizace)

• Komunikační strategie

• Strategie rozvoje zaměstnanců

Projekt je financován Evropskou unii.

Budování kapacit Slova 21
Budování kapacit Slova 21
Budování kapacit Slova 21
Doporučené novinky
Budování kapacit Slova 21
Projects
Publicated:

Chceme se neustále zlepšovat. V řízení projektů, hledaní finančních zdrojů i například v PR. Nový projekt má proto jednoduchý cíl: prostřednictvím nejrůznějších školení a workshopů ještě víc odborně posílit naše zaměstnance. Aby jejich práce byla maximálně efektivní. Kromě školení zaměstnanců se změříme i na rozvíjení značky Slova 21.

Co je vlastně budování kapacit?

Jde o proces, kdy organizace soustavně pracuje na zlepšení dovedností zaměstnanců a posílení zdrojů, aby mohla lépe dosahovat svých cílů. V našem případě efektivněji pomáhat romské menšině s integrací do většinové společnosti.

Proč potřebujeme budování kapacit?

Chceme být čím dál lepší. A budeme se snažit, aby naše organizace byla více atraktivní i pro komerční partnery a soukromé dárce, kteří by nás mohli finančně podpořit. V současnosti jsme totiž příliš závislí na dotacích a grantech (více než 95 % našich projektů), což může ohrozit naši stabilitu a schopnost vytvářet nové programy pro romskou komunitu.

„Chceme být čím dál lepší. A budeme se snažit, aby naše organizace byla více atraktivní i pro komerční partnery a soukromé dárce, kteří by nás mohli finančně podpořit.“

Zaměstnanci budou školeni mimo jiné v těchto oblastech:

• Fundraising

• Sociální sítě

• Komunikace s médii

• Prevence syndromu vyhoření

• Time management

Dále vzniknou tyto strategické dokumenty:

• Analýza financování organizace

• Fundraisingová strategie

• Brand Guidelines (vizuální identita organizace)

• Komunikační strategie

• Strategie rozvoje zaměstnanců

Projekt je financován Evropskou unii.

Budování kapacit Slova 21
Budování kapacit Slova 21
Budování kapacit Slova 21
Related news
No items found.