Manushe Junior
Projekty
Publikováno:

Projekt Manushe Junior cílí zejména na dívky ve věku 14 – 18 let. Motivuje a podporuje mladé ve vzdělání, k vyhledávání potřebných informací a aktivizuje v různých společenských tématech.

Projekt jsme zahájili v říjnu 2019 ve třech městech České republiky, a to v Náchodě, Písku a Bruntále, kde koordinátorky projektu, zkušené členky romské ženské skupiny Manushe, založily skupiny mladých romských dívek (výjimečně chlapců)

V roce 2021 se do řad skupiny Manushí JR přidala města Olomouc a Břeclav. Manushe.

V únoru 2020 jsme realizovali průzkum s cílem identifikovat priority a preference mladých dívek a jejich postoj vůči jejich současným životním podmínkám. Výsledky průzkumu nám napomohly specifikovat aktivity projektu tak, aby byly „šité na míru“ naší cílové skupině.

Avšak Manushe Junior v roce 2020 stihly realizovat pouze úvodní vzdělávací workshop a pouze ve dvou městech absolvovaly workshop komunikačních dovedností.

Pandemie Covid 19 totiž značně zasáhla do projektových aktivit a tak větší část z nich, jako například workshop dvou generací (matky, dcery), kampaň na sociálních sítích, komunitní akce atd., museli být přesunuty do roku 2021.

Manushe Junior
Manushe Junior
Manushe Junior
Doporučené novinky
Manushe Junior
Projects
Publicated:

Projekt Manushe Junior cílí zejména na dívky ve věku 14 – 18 let. Motivuje a podporuje mladé ve vzdělání, k vyhledávání potřebných informací a aktivizuje v různých společenských tématech.

Projekt jsme zahájili v říjnu 2019 ve třech městech České republiky, a to v Náchodě, Písku a Bruntále, kde koordinátorky projektu, zkušené členky romské ženské skupiny Manushe, založily skupiny mladých romských dívek (výjimečně chlapců)

V roce 2021 se do řad skupiny Manushí JR přidala města Olomouc a Břeclav. Manushe.

V únoru 2020 jsme realizovali průzkum s cílem identifikovat priority a preference mladých dívek a jejich postoj vůči jejich současným životním podmínkám. Výsledky průzkumu nám napomohly specifikovat aktivity projektu tak, aby byly „šité na míru“ naší cílové skupině.

Avšak Manushe Junior v roce 2020 stihly realizovat pouze úvodní vzdělávací workshop a pouze ve dvou městech absolvovaly workshop komunikačních dovedností.

Pandemie Covid 19 totiž značně zasáhla do projektových aktivit a tak větší část z nich, jako například workshop dvou generací (matky, dcery), kampaň na sociálních sítích, komunitní akce atd., museli být přesunuty do roku 2021.

Manushe Junior
Manushe Junior
Manushe Junior
Related news
No items found.