Mluv nahlas
Projekty
Publikováno:

O násilí páchaném na ženách je třeba mluvit! A to obzvlášť v romské komunitě, kde je toto téma dlouhodobým tabu a často je zlehčováno. V pěti českých městech budeme romským ženám mimo jiné klást na srdce, že domácí násilí v žádném případě není součástí romských tradic a že nemá místo v žádné společnosti. Zároveň plánujeme udělat výzkum – relevantní data o násilí páchaném na ženách v romské komunitě totiž doteď v Česku chybějí.

• O domácím násilí a genderově podmíněném násilí na romských ženách se nemluví, přestože jde o vážný společenský problém.

• V některých romských rodinách je bohužel domácí násilí považované jako součást běžného života.

• Některé Romky jsou dokonce přesvědčené, že „drobné násilí“ je součástí romských tradic.

• Mluvit o násilí je pro řadu romských žen ostuda

Co přesně chceme?

Omezit násilí páchané na romských ženách – a to díky posílení jejich sebevědomí a seberespektu. Z naší mnohaleté praktické zkušenosti s romskými ženami totiž víme, že v romských komunitách násilí na ženách existuje, byť se o něm nemluví. A to je samozřejmě špatně. Budeme proto ženy motivovat k tomu, aby o násilí začaly mluvit otevřeně. Zároveň je budeme informovat o možnostech, jak se ze „začarovaného kruhu“ dostat.

Nejsi viník, ale oběť
Od ledna 2024 se v pěti městech Česka budou pravidelně scházet skupiny romských žen – celkem jich bude 50. Během těchto setkání budou postupně a citlivě otevírat téma domácího a genderově podmíněného násilí. Do diskuse se pochopitelně budou moct zapojovat i ženy, které byly nebo stále jsou oběťmi domácího násilí - ať už fyzického nebo psychického. Na setkání budou mít možnost mluvit o svých problémech „nahlas“, bez ostychu a v bezpečí. Nikdo je ale do toho nebude nutit. Celou dobu budeme zároveň spolupracovat s nejrůznějšími odborníky na prevenci domácího násilí. Skupiny budou vést členky naší dlouhodobé romské ženské skupiny Manushe, které v jednotlivých lokalitách patří k respektovaným lídryním.

O násilí na romských ženách se nemluví, přestože jde o vážný společenský problém. V některých romských rodinách je bohužel domácí násilí považované jako součást běžného života. Některé Romky jsou dokonce přesvědčené, že „drobné násilí“ je součástí romských tradic.

Proč potřebujeme výzkum?

Protože v České republice neexistují žádná relevantní data o násilí páchaném na ženách v romské komunitě. Výzkum by přitom mohl ukázat, jak moc je domácí násilí v romských rodinách rozšířeným jevem. Taková data jsou důležitá pro celou společnost, ale i pro nás nebo další organizace, které se zabývají pomocí obětem domácího násilí. Na výzkumu budeme spolupracovat s Fakultou humanitních studií UK. Zapojí se do něj 500 respondentek z celého Česka. Se sběrem dat pro chystaný výzkum pomůžou členky skupiny Manushe.

Co dalšího nás čeká?

Pro mladé Romy také uspořádáme Letní školu zaměřenou na prevenci domácího a genderově podmíněného násilí, aby se mu uměli postavit nejenom oni sami, ale aby také uměli reagovat i v situaci, kdy budou svědky takového násilí. Zároveň vytvoříme informační kampaň, včetně podcastů, která bude zaměřena na prevenci domácího a genderové podmíněného násilí.

"Projekt Mluv nahlas", registrační číslo CZ.03.02.03/00/22_044/0002151 je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Projekt je financován Evropskou unii.

Mluv nahlas
Mluv nahlas
Mluv nahlas
Doporučené novinky
No items found.
Mluv nahlas
Projects
Publicated:

O násilí páchaném na ženách je třeba mluvit! A to obzvlášť v romské komunitě, kde je toto téma dlouhodobým tabu a často je zlehčováno. V pěti českých městech budeme romským ženám mimo jiné klást na srdce, že domácí násilí v žádném případě není součástí romských tradic a že nemá místo v žádné společnosti. Zároveň plánujeme udělat výzkum – relevantní data o násilí páchaném na ženách v romské komunitě totiž doteď v Česku chybějí.

• O domácím násilí a genderově podmíněném násilí na romských ženách se nemluví, přestože jde o vážný společenský problém.

• V některých romských rodinách je bohužel domácí násilí považované jako součást běžného života.

• Některé Romky jsou dokonce přesvědčené, že „drobné násilí“ je součástí romských tradic.

• Mluvit o násilí je pro řadu romských žen ostuda

Co přesně chceme?

Omezit násilí páchané na romských ženách – a to díky posílení jejich sebevědomí a seberespektu. Z naší mnohaleté praktické zkušenosti s romskými ženami totiž víme, že v romských komunitách násilí na ženách existuje, byť se o něm nemluví. A to je samozřejmě špatně. Budeme proto ženy motivovat k tomu, aby o násilí začaly mluvit otevřeně. Zároveň je budeme informovat o možnostech, jak se ze „začarovaného kruhu“ dostat.

Nejsi viník, ale oběť
Od ledna 2024 se v pěti městech Česka budou pravidelně scházet skupiny romských žen – celkem jich bude 50. Během těchto setkání budou postupně a citlivě otevírat téma domácího a genderově podmíněného násilí. Do diskuse se pochopitelně budou moct zapojovat i ženy, které byly nebo stále jsou oběťmi domácího násilí - ať už fyzického nebo psychického. Na setkání budou mít možnost mluvit o svých problémech „nahlas“, bez ostychu a v bezpečí. Nikdo je ale do toho nebude nutit. Celou dobu budeme zároveň spolupracovat s nejrůznějšími odborníky na prevenci domácího násilí. Skupiny budou vést členky naší dlouhodobé romské ženské skupiny Manushe, které v jednotlivých lokalitách patří k respektovaným lídryním.

O násilí na romských ženách se nemluví, přestože jde o vážný společenský problém. V některých romských rodinách je bohužel domácí násilí považované jako součást běžného života. Některé Romky jsou dokonce přesvědčené, že „drobné násilí“ je součástí romských tradic.

Proč potřebujeme výzkum?

Protože v České republice neexistují žádná relevantní data o násilí páchaném na ženách v romské komunitě. Výzkum by přitom mohl ukázat, jak moc je domácí násilí v romských rodinách rozšířeným jevem. Taková data jsou důležitá pro celou společnost, ale i pro nás nebo další organizace, které se zabývají pomocí obětem domácího násilí. Na výzkumu budeme spolupracovat s Fakultou humanitních studií UK. Zapojí se do něj 500 respondentek z celého Česka. Se sběrem dat pro chystaný výzkum pomůžou členky skupiny Manushe.

Co dalšího nás čeká?

Pro mladé Romy také uspořádáme Letní školu zaměřenou na prevenci domácího a genderově podmíněného násilí, aby se mu uměli postavit nejenom oni sami, ale aby také uměli reagovat i v situaci, kdy budou svědky takového násilí. Zároveň vytvoříme informační kampaň, včetně podcastů, která bude zaměřena na prevenci domácího a genderové podmíněného násilí.

"Projekt Mluv nahlas", registrační číslo CZ.03.02.03/00/22_044/0002151 je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Projekt je financován Evropskou unii.

Mluv nahlas
Mluv nahlas
Mluv nahlas
Related news
No items found.