Vítejte v ČR
Projekty
Publikováno:

Cílem projektu je podpořit kvalitní integraci cizinců ze třetích zemí formou adaptačně-integračních kurzů (AIK).

Na základě legislativních změn (Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky) má mají vybrané skupiny cizinců od 1. ledna 2021 povinnost absolvovat AIK v průběhu 12 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o získání dlouhodobého nebo trvalého pobytu.

Slovo 21 z. s. nadále zodpovídá za obsahovou a expertní stránku projektu, přičemž samotnou organizaci kurzů nově přebírají Centra na podporu integrace cizinců, která budou AIK realizovat ve všech krajích ČR.

Charakter projektu přímo odpovídá potřebám, které definuje Koncepce integrace cizinců v České republice. Dostatečná informovanost cizinců má vést ke snížení rizika ztráty jejich legálního pobytu a zároveň posílí orientaci cizinců ve společnosti a jejich soběstačnost.

Projekt obsahuje tyto aktivity: metodické vedení, zajištění dostatečného počtu a kvalitní úrovně lektorů a tlumočníků, kteří budou zařazeni do databáze MV (školení, supervize), tvorbu a adaptaci metodických a informačních materiálů (metodiky, PPT, film) a evaluace.

Průběžným cílem projektu je i kvalitní informování cílové skupiny a široké veřejnosti o charakteru a průběhu realizace projektových aktivit prostřednictvím stránek projektu www.vitejtevcr.cz, PR aktivit, sociálních sítí a informačních materiálů.

Po celou dobu implementace projektu se bude intenzivně spolupracovat s OAMP MV ČR a Centry na podporu integrace cizinců, která budou AIK realizovat ve všech regionech ČR.

Vítejte v ČR
Vítejte v ČR
Vítejte v ČR
Doporučené novinky
Vítejte v ČR
Projects
Publicated:

Cílem projektu je podpořit kvalitní integraci cizinců ze třetích zemí formou adaptačně-integračních kurzů (AIK).

Na základě legislativních změn (Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky) má mají vybrané skupiny cizinců od 1. ledna 2021 povinnost absolvovat AIK v průběhu 12 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o získání dlouhodobého nebo trvalého pobytu.

Slovo 21 z. s. nadále zodpovídá za obsahovou a expertní stránku projektu, přičemž samotnou organizaci kurzů nově přebírají Centra na podporu integrace cizinců, která budou AIK realizovat ve všech krajích ČR.

Charakter projektu přímo odpovídá potřebám, které definuje Koncepce integrace cizinců v České republice. Dostatečná informovanost cizinců má vést ke snížení rizika ztráty jejich legálního pobytu a zároveň posílí orientaci cizinců ve společnosti a jejich soběstačnost.

Projekt obsahuje tyto aktivity: metodické vedení, zajištění dostatečného počtu a kvalitní úrovně lektorů a tlumočníků, kteří budou zařazeni do databáze MV (školení, supervize), tvorbu a adaptaci metodických a informačních materiálů (metodiky, PPT, film) a evaluace.

Průběžným cílem projektu je i kvalitní informování cílové skupiny a široké veřejnosti o charakteru a průběhu realizace projektových aktivit prostřednictvím stránek projektu www.vitejtevcr.cz, PR aktivit, sociálních sítí a informačních materiálů.

Po celou dobu implementace projektu se bude intenzivně spolupracovat s OAMP MV ČR a Centry na podporu integrace cizinců, která budou AIK realizovat ve všech regionech ČR.

Vítejte v ČR
Vítejte v ČR
Vítejte v ČR
Related news
No items found.