Nový Domov
Projekty
Publikováno:
28.3.2024

Neznámá země, traumatické zkušenosti, emoční zátěž, málo informací a nejistá budoucnost: tomu všemu musí čelit držitelé mezinárodní ochrany. Díky naším integračním seminářům a obsáhlé publikaci se jim citlivě snažíme pomoci se začleněním do české společnosti.

• Integračním seminářem projde během dvou let 300 lidí, kteří získali mezinárodní ochranu po 1. 1. 2023.

• Jako doprovodný materiál vznikne publikace Česká republika – Váš nový domov, která rozvíjí a doplňuje témata probíraná na setkání.  

• Semináře a všechny materiály tlumočíme a překládáme do angličtiny, ukrajinštiny, ruština a arabštiny. V případě potřeby budou setkání tlumočena i do dalších jazyků – například běloruštiny nebo čínštiny.

Jak konkrétně pomáháme?

Pro držitele mezinárodní ochrany pořádáme osmihodinový integrační seminář, který vedou 2 lektoři a 2 tlumočníci, kteří jsou speciálně proškoleni pro práci s touto skupinou. Na setkání se účastníci dozvědí informace o svých právech a povinnostech v Česku, ale i o české kultuře a zvyklostech, o bydlení, hledání zaměstnání, podnikání, sociálním systému, zdravotnictví, vzdělávacím systému, rodinných záležitostech, volném čase, nakupování, financích nebo dopravě. Všechny uvedené oblasti jsou zároveň zevrubně pokryty v publikaci Česká republika – Váš nový domov, která bude v 5 jazycích dostupná on-line.

Proč je třeba podporovat držitele mezinárodní ochrany?

Jedná se o specifickou skupinu lidí, kteří často přicházejí ze států, kde zažili traumatické události. K tomu se přidává nejistota ohledně toho, jak dlouho v nové zemi budou moci zůstat a co je čeká v budoucnosti. Navíc, na rozdíl od jiných skupin cizinců ze třetích zemí, jako jsou ti s dlouhodobými vízy nebo povoleními k pobytu, držitelé mezinárodní ochrany často potřebují více péče a informací. Proto je důležité pracovat s touto skupinou citlivě a poskytnout jí potřebné informace. To všechno s cílem pomoci cizincům překonat kulturní a jazykovou bariéru, aby se mohli lépe začlenit do české společnosti.

Co je mezinárodní ochrana?

Mezinárodní ochrana je zastřešující pojem, který zahrnuje azyl a doplňkovou ochranu pro cizince v Česu. Poskytuje se lidem, kteří se nemůžou bezpečně vrátit do své země kvůli hrozbě pronásledování, násilí či válečným konfliktům. V roce 2023 bylo v České republice evidováno na 1 395 žádostí o mezinárodní ochranu, přičemž většina žadatelů pocházela ze zemí, jako jsou Turecko, Uzbekistán, Vietnam, Ukrajina a Rusko.

Projekt Nový domov v ČR 2024-2026 je spolufinancován Evropskou unií.

Nový Domov
Nový Domov
Nový Domov
Doporučené novinky
Nový Domov
Projects
Publicated:
28.3.2024

Neznámá země, traumatické zkušenosti, emoční zátěž, málo informací a nejistá budoucnost: tomu všemu musí čelit držitelé mezinárodní ochrany. Díky naším integračním seminářům a obsáhlé publikaci se jim citlivě snažíme pomoci se začleněním do české společnosti.

• Integračním seminářem projde během dvou let 300 lidí, kteří získali mezinárodní ochranu po 1. 1. 2023.

• Jako doprovodný materiál vznikne publikace Česká republika – Váš nový domov, která rozvíjí a doplňuje témata probíraná na setkání.  

• Semináře a všechny materiály tlumočíme a překládáme do angličtiny, ukrajinštiny, ruština a arabštiny. V případě potřeby budou setkání tlumočena i do dalších jazyků – například běloruštiny nebo čínštiny.

Jak konkrétně pomáháme?

Pro držitele mezinárodní ochrany pořádáme osmihodinový integrační seminář, který vedou 2 lektoři a 2 tlumočníci, kteří jsou speciálně proškoleni pro práci s touto skupinou. Na setkání se účastníci dozvědí informace o svých právech a povinnostech v Česku, ale i o české kultuře a zvyklostech, o bydlení, hledání zaměstnání, podnikání, sociálním systému, zdravotnictví, vzdělávacím systému, rodinných záležitostech, volném čase, nakupování, financích nebo dopravě. Všechny uvedené oblasti jsou zároveň zevrubně pokryty v publikaci Česká republika – Váš nový domov, která bude v 5 jazycích dostupná on-line.

Proč je třeba podporovat držitele mezinárodní ochrany?

Jedná se o specifickou skupinu lidí, kteří často přicházejí ze států, kde zažili traumatické události. K tomu se přidává nejistota ohledně toho, jak dlouho v nové zemi budou moci zůstat a co je čeká v budoucnosti. Navíc, na rozdíl od jiných skupin cizinců ze třetích zemí, jako jsou ti s dlouhodobými vízy nebo povoleními k pobytu, držitelé mezinárodní ochrany často potřebují více péče a informací. Proto je důležité pracovat s touto skupinou citlivě a poskytnout jí potřebné informace. To všechno s cílem pomoci cizincům překonat kulturní a jazykovou bariéru, aby se mohli lépe začlenit do české společnosti.

Co je mezinárodní ochrana?

Mezinárodní ochrana je zastřešující pojem, který zahrnuje azyl a doplňkovou ochranu pro cizince v Česu. Poskytuje se lidem, kteří se nemůžou bezpečně vrátit do své země kvůli hrozbě pronásledování, násilí či válečným konfliktům. V roce 2023 bylo v České republice evidováno na 1 395 žádostí o mezinárodní ochranu, přičemž většina žadatelů pocházela ze zemí, jako jsou Turecko, Uzbekistán, Vietnam, Ukrajina a Rusko.

Projekt Nový domov v ČR 2024-2026 je spolufinancován Evropskou unií.

Nový Domov
Nový Domov
Nový Domov
Related news
No items found.