Posílení interkulturních kompetencí
Projekty
Publikováno:
28.3.2024

Lepší komunikace je klíčem k menšímu nedorozumění. Zaměstnancům ve veřejné správě a bezpečnostních složkách pomáháme zdokonalit komunikační dovednosti při práci s cizinci ze třetích zemí. Díky našemu školení totiž můžou vnímat některé situace z perspektivy cizince. A to napomáhá většímu porozumění.

• Od 1. března 2024 do 31. srpna 2026 plánujeme proškolit celkem 800 lidí.

• Dvoudenní workshop získal akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí.  

• Slovo 21 se práci s úředníky věnuje už od roku 2011. Od té doby jsme dohromady proškolili 1 300 osob.

• Workshop je určen zaměstnancům Policie ČR, Cizinecké policie, Městské policie, Hasičského záchranného sboru, Úřadu práce ČR, OAMP nebo Státního úřadu inspekce práce.

Proč je třeba vzdělávat úředníky?

Podle údajů Ministerstva vnitra bylo ke konci roku 2023 v České republice 836 tisíc osob z odlišného kulturního prostředí. Všichni tito lidé dříve nebo později přijdou do kontaktu s českými úřady. Jejich zaměstnanci ale mnohdy nikdy nezískali adekvátní vzdělání v oblasti interkulturních a komunikačních dovedností, což může mít negativní dopad na jejich práci a samotný přístup k cizincům. Proto jsme přišli s konceptem dvoudenního interaktivního školení, díky kterému chceme zaměstnancům státní správy a samosprávy ulehčit práci s cizinci. Naším cílem je úředníkům ukázat, že někdy chování cizinců může být způsobeno zkrátka a jednoduše tím, že to mají kulturně jinak.

Jak školení vypadá?

Úředníky nechceme teoreticky vzdělávat o migraci. Zaměřujeme se hlavně na prožitkové a interaktivní aktivity, díky kterým se účastníci ocitnou v pozici, do níž se v běžné praxi dostává cizinec. Díky prohození rolí tak mají možnost zažít modelové situace očima migrantů. Zároveň je třeba každé školení přizpůsobit na míru účastníkům, jejichž potřeby jsou z povahy daných zaměstnání odlišné. Oni sami se na začátku workshopu aktivně zapojují a svými očekáváními formují finální obsah jednotlivých aktivit.

Host-cizinec

Zaměstnanci státní správy a bezpečnostních složek můžou mít často zkreslený obraz o cizincích žijících v Česko, protože zkrátka nemají možnost setkat se a mluvit s cizinci mimo svá pracoviště. Proto je součástí workshopu i tak zvané křeslo pro hosta. Díky němu mají účastníci možnost zažít osobní kontakt s člověkem, který přijel do Čech jako cizinec a který s nimi sdílí, co pro něj bylo v tuzemsku složité a co ho mile či nemile překvapilo. Naši hosté-cizinci, se kterými spolupracujeme, pochází z Ukrajiny, Ruska, Mongolska, Vietnamu, Sýrie či Běloruska.  

„Posílení interkulturních kompetencí 2024-2026“ je spolufinancováno Evropskou unií.

Posílení interkulturních kompetencí
Posílení interkulturních kompetencí
Posílení interkulturních kompetencí
Doporučené novinky
Posílení interkulturních kompetencí
Projects
Publicated:
28.3.2024

Lepší komunikace je klíčem k menšímu nedorozumění. Zaměstnancům ve veřejné správě a bezpečnostních složkách pomáháme zdokonalit komunikační dovednosti při práci s cizinci ze třetích zemí. Díky našemu školení totiž můžou vnímat některé situace z perspektivy cizince. A to napomáhá většímu porozumění.

• Od 1. března 2024 do 31. srpna 2026 plánujeme proškolit celkem 800 lidí.

• Dvoudenní workshop získal akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí.  

• Slovo 21 se práci s úředníky věnuje už od roku 2011. Od té doby jsme dohromady proškolili 1 300 osob.

• Workshop je určen zaměstnancům Policie ČR, Cizinecké policie, Městské policie, Hasičského záchranného sboru, Úřadu práce ČR, OAMP nebo Státního úřadu inspekce práce.

Proč je třeba vzdělávat úředníky?

Podle údajů Ministerstva vnitra bylo ke konci roku 2023 v České republice 836 tisíc osob z odlišného kulturního prostředí. Všichni tito lidé dříve nebo později přijdou do kontaktu s českými úřady. Jejich zaměstnanci ale mnohdy nikdy nezískali adekvátní vzdělání v oblasti interkulturních a komunikačních dovedností, což může mít negativní dopad na jejich práci a samotný přístup k cizincům. Proto jsme přišli s konceptem dvoudenního interaktivního školení, díky kterému chceme zaměstnancům státní správy a samosprávy ulehčit práci s cizinci. Naším cílem je úředníkům ukázat, že někdy chování cizinců může být způsobeno zkrátka a jednoduše tím, že to mají kulturně jinak.

Jak školení vypadá?

Úředníky nechceme teoreticky vzdělávat o migraci. Zaměřujeme se hlavně na prožitkové a interaktivní aktivity, díky kterým se účastníci ocitnou v pozici, do níž se v běžné praxi dostává cizinec. Díky prohození rolí tak mají možnost zažít modelové situace očima migrantů. Zároveň je třeba každé školení přizpůsobit na míru účastníkům, jejichž potřeby jsou z povahy daných zaměstnání odlišné. Oni sami se na začátku workshopu aktivně zapojují a svými očekáváními formují finální obsah jednotlivých aktivit.

Host-cizinec

Zaměstnanci státní správy a bezpečnostních složek můžou mít často zkreslený obraz o cizincích žijících v Česko, protože zkrátka nemají možnost setkat se a mluvit s cizinci mimo svá pracoviště. Proto je součástí workshopu i tak zvané křeslo pro hosta. Díky němu mají účastníci možnost zažít osobní kontakt s člověkem, který přijel do Čech jako cizinec a který s nimi sdílí, co pro něj bylo v tuzemsku složité a co ho mile či nemile překvapilo. Naši hosté-cizinci, se kterými spolupracujeme, pochází z Ukrajiny, Ruska, Mongolska, Vietnamu, Sýrie či Běloruska.  

„Posílení interkulturních kompetencí 2024-2026“ je spolufinancováno Evropskou unií.

Posílení interkulturních kompetencí
Posílení interkulturních kompetencí
Posílení interkulturních kompetencí
Related news
No items found.