Ukrajina
Projekty na podporu ukrajinských uprchlíků
Podporujeme integraci ukrajinských uprchlíků do české společnosti. Pomáháme s neformální výukou češtiny, organizujeme informační setkání, poskytujeme pomoc při hledání zaměstnání a bydlení, vytváříme volnočasové aktivity pro ukrajinské děti.
Oblasti pomoci>
Hledat projekt