AmariZor/Vlastní síla
Projekty
Publikováno:

Projekt AmariZor je zaměřený na komunitní organizování a je pokračováním projektu Bidaripen/Odvaha, který byl realizován od dubna 2020 do března 2022.

Ve vybraných městech (Chodov, Budišov nad Budišovkou a Písek), kde jsou již aktivní skupiny Romů, budeme poskytovat potřebnou podporu v realizaci aktivit, které si komunity samy designují a které je posouvají k tomu stát se rovnocennými občany a partnery v rozhodujících procesech na lokální úrovni.  

Hlavním cílem projektu je udržet místní komunity aktivní a participovat na vývoji místa, kde žijí, navázat komunikaci s případným neziskovým sektorem a v neposlední řadě návrhy na změny či zlepšení přednést místním zastupitelům a spolupracovat na jejích realizaci.

Projekt AmariZor byl zahájen v dubnu 2022 a trvá do března 2023.

Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a hájení zájmů znevýhodněných skupin. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a posílení kapacit neziskových organizací. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

ACTIVE CITIZENS FUND

https://www.activecitizensfund.cz/

AmariZor/Vlastní síla
AmariZor/Vlastní síla
AmariZor/Vlastní síla
Doporučené novinky
AmariZor/Vlastní síla
Projects
Publicated:

Projekt AmariZor je zaměřený na komunitní organizování a je pokračováním projektu Bidaripen/Odvaha, který byl realizován od dubna 2020 do března 2022.

Ve vybraných městech (Chodov, Budišov nad Budišovkou a Písek), kde jsou již aktivní skupiny Romů, budeme poskytovat potřebnou podporu v realizaci aktivit, které si komunity samy designují a které je posouvají k tomu stát se rovnocennými občany a partnery v rozhodujících procesech na lokální úrovni.  

Hlavním cílem projektu je udržet místní komunity aktivní a participovat na vývoji místa, kde žijí, navázat komunikaci s případným neziskovým sektorem a v neposlední řadě návrhy na změny či zlepšení přednést místním zastupitelům a spolupracovat na jejích realizaci.

Projekt AmariZor byl zahájen v dubnu 2022 a trvá do března 2023.

Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a hájení zájmů znevýhodněných skupin. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a posílení kapacit neziskových organizací. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

ACTIVE CITIZENS FUND

https://www.activecitizensfund.cz/

AmariZor/Vlastní síla
AmariZor/Vlastní síla
AmariZor/Vlastní síla
Related news
No items found.