Andromedia
Projekty
Publikováno:

Romská kultura a umění jsou součástí národního, evropského, ale i světového kulturně-uměleckého prostoru a neustále se vyvíjí a roste. Na scéně je nová generace mladých vzdělaných umělců, kteří tvoří v oblasti hudby, tance, nových médií, výtvarného a alternativního umění, divadla a literatury. Bohužel, dodnes nemůžeme mluvit o dostatečném zájmu a znalostech kritiků, kteří by se k tvorbě a prezentaci romské kultury a umění stavěli kriticky.

Projekt AndroMedia (česky V Médiích) přispívá k řešení této problematiky a podporuje rozvoj umělecké a kulturní kritiky prostřednictvím interdisciplinárních aktivit, v rámci kterých se uskuteční několik workshopů, seminářů, diskusí s publikem a odbornou veřejností, jak v přímé, tak i online komunikaci.

Projektové aktivity přispějí k rozvoji kapacit kulturních aktéru, a to díky posílení kompetencí budoucích kritiků, mezi které se řadí studenti žurnalistiky a etnomuzikologie, a také romští spisovatelé. Projekt se také zaměřuje na tvorbu a zavedení Strategií rozvoje publika a spuštění Online diskusního fóra, které přispějí ke společenskému dialogu.

Projekt zvýší povědomí o umělecké kritice v oblasti romské literatury, hudby, divadla, výtvarného a alternativního umění, prostřednictvím organizovaných  diskusí  s umělci, kritiky  a publikem  a  odborných workshopů pro budoucí kritiky, uspořádaných ve spolupráci s Ara Art, z.s., Fakultou humanitních studií Karlova Univerzita a Sofiyí Zahovou z Islandské univerzity.

Věříme, že po skončení projektu se situace v oblasti kritiky se zaměřením na romskou kulturu a umění změní pozitivně a přispěje k navýšení počtu a posílení kompetencí stávajících i budoucích kritiků. Objektivní kritický přístup odborníků a publika, bude mít také vliv na kvalitu a podporu profesionality v oblasti romské tvorby a její prezentace.

Andromedia
Andromedia
Andromedia
Doporučené novinky
Andromedia
Projects
Publicated:

Romská kultura a umění jsou součástí národního, evropského, ale i světového kulturně-uměleckého prostoru a neustále se vyvíjí a roste. Na scéně je nová generace mladých vzdělaných umělců, kteří tvoří v oblasti hudby, tance, nových médií, výtvarného a alternativního umění, divadla a literatury. Bohužel, dodnes nemůžeme mluvit o dostatečném zájmu a znalostech kritiků, kteří by se k tvorbě a prezentaci romské kultury a umění stavěli kriticky.

Projekt AndroMedia (česky V Médiích) přispívá k řešení této problematiky a podporuje rozvoj umělecké a kulturní kritiky prostřednictvím interdisciplinárních aktivit, v rámci kterých se uskuteční několik workshopů, seminářů, diskusí s publikem a odbornou veřejností, jak v přímé, tak i online komunikaci.

Projektové aktivity přispějí k rozvoji kapacit kulturních aktéru, a to díky posílení kompetencí budoucích kritiků, mezi které se řadí studenti žurnalistiky a etnomuzikologie, a také romští spisovatelé. Projekt se také zaměřuje na tvorbu a zavedení Strategií rozvoje publika a spuštění Online diskusního fóra, které přispějí ke společenskému dialogu.

Projekt zvýší povědomí o umělecké kritice v oblasti romské literatury, hudby, divadla, výtvarného a alternativního umění, prostřednictvím organizovaných  diskusí  s umělci, kritiky  a publikem  a  odborných workshopů pro budoucí kritiky, uspořádaných ve spolupráci s Ara Art, z.s., Fakultou humanitních studií Karlova Univerzita a Sofiyí Zahovou z Islandské univerzity.

Věříme, že po skončení projektu se situace v oblasti kritiky se zaměřením na romskou kulturu a umění změní pozitivně a přispěje k navýšení počtu a posílení kompetencí stávajících i budoucích kritiků. Objektivní kritický přístup odborníků a publika, bude mít také vliv na kvalitu a podporu profesionality v oblasti romské tvorby a její prezentace.

Andromedia
Andromedia
Andromedia
Related news
No items found.