Informační a vzdělávací aktivity
Projekty
Publikováno:
19.3.2024

Zorientovat se, znát jazyk a mít přístup k ověřeným informacím. Od začátku války na Ukrajině se snažíme ukrajinským uprchlíkům usnadnit jejich adaptaci a následnou integraci do české společnosti. Mimo jiné i díky informačním aktivitám, tlumočnickým doprovodům a neformálním kurzům češtiny.

• Na informačních setkáních poskytujeme aktuální a ověřené informace, které jsou vždy na míru uzpůsobeny potřebám účastníků.

• Po celé republice zajišťujeme tlumočnické doprovody v situacích, kdy je potřeba přesné dorozumění s českou stranou.

• Pořádáme neformální kurzy češtiny a dodáváme uprchlíkům sebevědomí mluvit česky.

Naše dosavadní pomoc v číslech (za roky 2022 a 2023)

• 6 000 uprchlíků se zúčastnilo našich informačních setkání

• 464 osobám jsme zajistili tlumočnický doprovod

• 1 400 studentů se díky nám (na)učilo lépe česky

Informační setkání

S konceptem informačního setkání pro uprchlíky z Ukrajiny přišlo Slovo 21 už v roce 2022 ihned po začátku války na Ukrajině. Pro nově příchozí uprchlíky jsme v ubytovacích zařízeních pořádali setkání s ukrajinsky a rusky mluvícími lektory, kteří jim poskytovali aktuální a ověřené informace o nejpalčivějších otázkách dané situace.  Například jak si najít bydlení, zažádat o dávky či přihlásit děti do školy. Tuto pomoc jsme zajišťovali i romských uprchlíkům z Ukrajiny.

Setkání pokračují i v roce 2024, a to online i naživo, i když se potřeby uprchlíků po dvou letech od začátku války značně proměnily. Dnes se soustředíme hlavně na praktické otázky týkající se života v Česku, jako je zaměstnání, zdravotní systém, školství či změny legislativy pro uprchlíky. A hlavně vždy vycházíme vstříc potřebám účastníků setkání, kteří si program sami tematicky nasměrují.

Jazyková bariéra mnohdy představuje velkou překážku při oficiální komunikaci s úřady. Proto jsme mobilizovali interkulturní pracovníky po celé republice, abychom uprchlíkům zajistili tlumočnické doprovody, a usnadnili tak porozumění.

Neformální kurzy českého jazyka

Od začátku konfliktu na Ukrajině poskytujeme uprchlíkům kurzy českého jazyka. Po necelých dvou letech disponují naši studenti již určitou úrovní mluvené češtiny, proto jsme se od více gramaticky zaměřené výuky posunuli k neformální konverzaci, která uprchlíkům usnadňuje každodenní situace a dodává jim sebevědomí mluvit česky.

Komunitní tlumočení

Jazyková bariéra mnohdy představuje velkou překážku při oficiální komunikaci (nejenom) s úřady. Proto jsme mobilizovali interkulturní pracovníky po celé republice, abychom uprchlíkům zajistili tlumočnické doprovody, a usnadnili tak porozumění. Naši komunitní tlumočníci doprovázejí Ukrajince na úřady práce, k lékaři, do pojišťovny, na psychoterapii či dokonce na registr vozidel. Zkrátka všude tam, kde je potřeba.

Všechny uvedené aktivity probíhají v rámci projektu Support for the Ukranian refugees in the Czech Republic 2024 financovaného UNHCR.

Informační a vzdělávací aktivity
Informační a vzdělávací aktivity
Informační a vzdělávací aktivity
Doporučené novinky
No items found.
Informační a vzdělávací aktivity
Projects
Publicated:
19.3.2024

Zorientovat se, znát jazyk a mít přístup k ověřeným informacím. Od začátku války na Ukrajině se snažíme ukrajinským uprchlíkům usnadnit jejich adaptaci a následnou integraci do české společnosti. Mimo jiné i díky informačním aktivitám, tlumočnickým doprovodům a neformálním kurzům češtiny.

• Na informačních setkáních poskytujeme aktuální a ověřené informace, které jsou vždy na míru uzpůsobeny potřebám účastníků.

• Po celé republice zajišťujeme tlumočnické doprovody v situacích, kdy je potřeba přesné dorozumění s českou stranou.

• Pořádáme neformální kurzy češtiny a dodáváme uprchlíkům sebevědomí mluvit česky.

Naše dosavadní pomoc v číslech (za roky 2022 a 2023)

• 6 000 uprchlíků se zúčastnilo našich informačních setkání

• 464 osobám jsme zajistili tlumočnický doprovod

• 1 400 studentů se díky nám (na)učilo lépe česky

Informační setkání

S konceptem informačního setkání pro uprchlíky z Ukrajiny přišlo Slovo 21 už v roce 2022 ihned po začátku války na Ukrajině. Pro nově příchozí uprchlíky jsme v ubytovacích zařízeních pořádali setkání s ukrajinsky a rusky mluvícími lektory, kteří jim poskytovali aktuální a ověřené informace o nejpalčivějších otázkách dané situace.  Například jak si najít bydlení, zažádat o dávky či přihlásit děti do školy. Tuto pomoc jsme zajišťovali i romských uprchlíkům z Ukrajiny.

Setkání pokračují i v roce 2024, a to online i naživo, i když se potřeby uprchlíků po dvou letech od začátku války značně proměnily. Dnes se soustředíme hlavně na praktické otázky týkající se života v Česku, jako je zaměstnání, zdravotní systém, školství či změny legislativy pro uprchlíky. A hlavně vždy vycházíme vstříc potřebám účastníků setkání, kteří si program sami tematicky nasměrují.

Jazyková bariéra mnohdy představuje velkou překážku při oficiální komunikaci s úřady. Proto jsme mobilizovali interkulturní pracovníky po celé republice, abychom uprchlíkům zajistili tlumočnické doprovody, a usnadnili tak porozumění.

Neformální kurzy českého jazyka

Od začátku konfliktu na Ukrajině poskytujeme uprchlíkům kurzy českého jazyka. Po necelých dvou letech disponují naši studenti již určitou úrovní mluvené češtiny, proto jsme se od více gramaticky zaměřené výuky posunuli k neformální konverzaci, která uprchlíkům usnadňuje každodenní situace a dodává jim sebevědomí mluvit česky.

Komunitní tlumočení

Jazyková bariéra mnohdy představuje velkou překážku při oficiální komunikaci (nejenom) s úřady. Proto jsme mobilizovali interkulturní pracovníky po celé republice, abychom uprchlíkům zajistili tlumočnické doprovody, a usnadnili tak porozumění. Naši komunitní tlumočníci doprovázejí Ukrajince na úřady práce, k lékaři, do pojišťovny, na psychoterapii či dokonce na registr vozidel. Zkrátka všude tam, kde je potřeba.

Všechny uvedené aktivity probíhají v rámci projektu Support for the Ukranian refugees in the Czech Republic 2024 financovaného UNHCR.

Informační a vzdělávací aktivity
Informační a vzdělávací aktivity
Informační a vzdělávací aktivity
Related news
No items found.