Nová řešení starých problémů
Projekty
Publikováno:

Cílem projektu, který se realizuje v 11 partnerských zemích, je výměna nových typů přístupů v oblasti romské integrace skrze lepší sociální začleňování, větší zaměstnanost mladých lidí a snižování chudoby. Různorodé aktivity podporují integraci a posílení romských komunit, a to formou intenzivní spolupráce mezi partnery na základě sdílení zkušeností.

Vedoucím partnerem projektu je organizace Nevo Parudimos z Rumunska. Projektu se dále účastní NNO z následujících zemí: Rumunsko, Litva, Belgie, Maďarsko, Bulharsko, Albánie, Slovensko, Bosna a Hercegovina, Turecko, Ukrajina a Česká republika. Role organizace Slovo 21 bude spočívat v organizaci aktivit zaměřených na budování kapacit.

Tyto projektové aktivity byly vybrány na základě osvědčených postupů v zemích, kde byly realizovány. Zároveň projekt cílí na tvorbu příznivějšího kontextu pro realizaci iniciativ „zdola nahoru“ založených na principech místního rozvoje spadajících pod komunitní odpovědnost), čímž se prolomí začarovaný a cynický kruh konceptu, že „nic nelze změnit“.

Projekt zahrnuje plánování a realizaci projektových aktivit iniciovaných a koordinovaných komunitou, inspirovaných osvědčenými postupy z jiných zemí a podporovanými odborníky z partnerských organizací, z nichž byla myšlenka převzata. Rovněž zahrnuje rozvoj tréninkových programů občanských společností v 11 partnerských zemích na základě skutečných potřeb místních organizací, dále dle poskytnutých informací a rozvoje dialogu mezi romskou občanskou společností a dárci, kteří poskytují financování těmto komunitám.

Výstupy projektu:
1. Podpora projektů vedených komunitou:

- 10 projektů založených na potřebách komunity, které byly identifikovány jako osvědčené postupy v jiných organizacích a současně byly implementovány

- 20-30 identifikovaných a osvědčených postupů místní romské inkluze a projektů zaměřených na posílení kompetencí Romů, které jsou šířeny a adaptovány

- komunitní organizování a romské občanské společnosti podporované prostřednictvím filmu a storytellingu

2. Zvýšená kapacita romských organizací občanské společnosti

- zaměstnanci romských organizací proškolení v projektovém a organizačním řízení

- sada nástrojů pro řízení a organizaci projektů pro organizace občanské společnosti

- Kritéria transparentnosti a odpovědnosti implementována organizacemi občanské společnosti

3. Financování

- Studie o důležitosti produkovaných a šířených přístupů „zdola nahoru“ k začleňování Romů

- Analýza a šíření programů financování začleňování Romů

- Donoři si více uvědomují důležitost přístupu „zdola nahoru“ v oblasti romské integrace

Pracovní balíčky jsou následující:

- WP1 Management – Nevo Parudimos

- WP2 Komunikace – Nevo Parudimos

- WP3 Budování kapacit – RROMA

- WP4 Peer2Peer partnerství – Autonomia Foundation

- WP5 Advokační činnost – ERGO Network

Project is funded through EEA and Norwegian Grants for Regional Cooperation. The EEA and Norway Grants are funded by Iceland, Liechtenstein and Norway. (Projekt „Nová řešení starých problémů - výměna nových typů přístupů v oblasti romské integrace“ je financován Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem prostřednictvím Fondu pro regionální spolupráci a Norska.)

Nová řešení starých problémů
Nová řešení starých problémů
Nová řešení starých problémů
Doporučené novinky
Nová řešení starých problémů
Projects
Publicated:

Cílem projektu, který se realizuje v 11 partnerských zemích, je výměna nových typů přístupů v oblasti romské integrace skrze lepší sociální začleňování, větší zaměstnanost mladých lidí a snižování chudoby. Různorodé aktivity podporují integraci a posílení romských komunit, a to formou intenzivní spolupráce mezi partnery na základě sdílení zkušeností.

Vedoucím partnerem projektu je organizace Nevo Parudimos z Rumunska. Projektu se dále účastní NNO z následujících zemí: Rumunsko, Litva, Belgie, Maďarsko, Bulharsko, Albánie, Slovensko, Bosna a Hercegovina, Turecko, Ukrajina a Česká republika. Role organizace Slovo 21 bude spočívat v organizaci aktivit zaměřených na budování kapacit.

Tyto projektové aktivity byly vybrány na základě osvědčených postupů v zemích, kde byly realizovány. Zároveň projekt cílí na tvorbu příznivějšího kontextu pro realizaci iniciativ „zdola nahoru“ založených na principech místního rozvoje spadajících pod komunitní odpovědnost), čímž se prolomí začarovaný a cynický kruh konceptu, že „nic nelze změnit“.

Projekt zahrnuje plánování a realizaci projektových aktivit iniciovaných a koordinovaných komunitou, inspirovaných osvědčenými postupy z jiných zemí a podporovanými odborníky z partnerských organizací, z nichž byla myšlenka převzata. Rovněž zahrnuje rozvoj tréninkových programů občanských společností v 11 partnerských zemích na základě skutečných potřeb místních organizací, dále dle poskytnutých informací a rozvoje dialogu mezi romskou občanskou společností a dárci, kteří poskytují financování těmto komunitám.

Výstupy projektu:
1. Podpora projektů vedených komunitou:

- 10 projektů založených na potřebách komunity, které byly identifikovány jako osvědčené postupy v jiných organizacích a současně byly implementovány

- 20-30 identifikovaných a osvědčených postupů místní romské inkluze a projektů zaměřených na posílení kompetencí Romů, které jsou šířeny a adaptovány

- komunitní organizování a romské občanské společnosti podporované prostřednictvím filmu a storytellingu

2. Zvýšená kapacita romských organizací občanské společnosti

- zaměstnanci romských organizací proškolení v projektovém a organizačním řízení

- sada nástrojů pro řízení a organizaci projektů pro organizace občanské společnosti

- Kritéria transparentnosti a odpovědnosti implementována organizacemi občanské společnosti

3. Financování

- Studie o důležitosti produkovaných a šířených přístupů „zdola nahoru“ k začleňování Romů

- Analýza a šíření programů financování začleňování Romů

- Donoři si více uvědomují důležitost přístupu „zdola nahoru“ v oblasti romské integrace

Pracovní balíčky jsou následující:

- WP1 Management – Nevo Parudimos

- WP2 Komunikace – Nevo Parudimos

- WP3 Budování kapacit – RROMA

- WP4 Peer2Peer partnerství – Autonomia Foundation

- WP5 Advokační činnost – ERGO Network

Project is funded through EEA and Norwegian Grants for Regional Cooperation. The EEA and Norway Grants are funded by Iceland, Liechtenstein and Norway. (Projekt „Nová řešení starých problémů - výměna nových typů přístupů v oblasti romské integrace“ je financován Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem prostřednictvím Fondu pro regionální spolupráci a Norska.)

Nová řešení starých problémů
Nová řešení starých problémů
Nová řešení starých problémů
Related news
No items found.