Sar upre!
Projekty
Publikováno:

Cílem projektu je zvýšit odbornost učitelů základních škol tak, aby žáky nevnímali jako celek, ale jako jednotlivce pocházející z odlišných kulturních a životních podmínek, a aby tomu přizpůsobili metody výuky. To je podle našeho názoru didaktické mistrovství, ke kterému může dospět výborný učitel.

Klíčová otázka: Jak na to? (Sar upre?). Co je ze strany učitelů zapotřebí?

Zjistit, jaké vzdělávací potřeby a silné stránky žáci mají, prostudovat, jaké aktivity a činnosti budou vyhovovat právě jim, poskládat z nich pestrou mozaiku výuky, ve které si každý z žáků najde něco, co vyhovuje právě jemu. Učitel má v rukách moc žáky motivovat, být jim vzorem a životním mentorem.

Tento projekt má nemalou ambici tyto dovednosti pedagogy naučit.

V rámci projektu budou probíhat následující aktivity:  

Školení učitelů a vytvoření podpůrných výukových materiálů v rámci Inkluzivního vzdělávání   

Letní škola inkluzivního vzdělávání 

Mezinárodní školení expertů a učitelů (na Islandu a v České republice)     

Tvorba a promítání krátkého animovaného loutkového filmu pod vedením režiséra Jakuba Červenky      

Setkání - úvodní, mezinárodní se všemi zapojenými partnery (EVRIS Foundation z Islandu, MČ Praha 4 a Vzdělávací a informační centrum Praha 5) a závěrečné (s účelem zjištění celkových projektových výsledků a sdílení úspěšných příkladů z praxe).

V rámci bilaterální spolupráce bude projekt veden s profesionály na inkluzivní vzdělávání z Islandu. Projektu se zúčastní 30 učitelů a 800 převážně romských žáků. Výstupy z projektu se budou šířit i do ostatních škol v České republice.

Projekt probíhá od 1. 8.  2020 do  31.  7. 2022 a je financovaný z fondů EHP 2014-2021 program Vzdělávání, jehož zprostředkovatelem je Dům zahraniční spolupráce.

Další informace a materiály ke stažení na stránkách projektu www.sarupre.cz

Sar upre!
Sar upre!
Sar upre!
Doporučené novinky
Sar upre!
Projects
Publicated:

Cílem projektu je zvýšit odbornost učitelů základních škol tak, aby žáky nevnímali jako celek, ale jako jednotlivce pocházející z odlišných kulturních a životních podmínek, a aby tomu přizpůsobili metody výuky. To je podle našeho názoru didaktické mistrovství, ke kterému může dospět výborný učitel.

Klíčová otázka: Jak na to? (Sar upre?). Co je ze strany učitelů zapotřebí?

Zjistit, jaké vzdělávací potřeby a silné stránky žáci mají, prostudovat, jaké aktivity a činnosti budou vyhovovat právě jim, poskládat z nich pestrou mozaiku výuky, ve které si každý z žáků najde něco, co vyhovuje právě jemu. Učitel má v rukách moc žáky motivovat, být jim vzorem a životním mentorem.

Tento projekt má nemalou ambici tyto dovednosti pedagogy naučit.

V rámci projektu budou probíhat následující aktivity:  

Školení učitelů a vytvoření podpůrných výukových materiálů v rámci Inkluzivního vzdělávání   

Letní škola inkluzivního vzdělávání 

Mezinárodní školení expertů a učitelů (na Islandu a v České republice)     

Tvorba a promítání krátkého animovaného loutkového filmu pod vedením režiséra Jakuba Červenky      

Setkání - úvodní, mezinárodní se všemi zapojenými partnery (EVRIS Foundation z Islandu, MČ Praha 4 a Vzdělávací a informační centrum Praha 5) a závěrečné (s účelem zjištění celkových projektových výsledků a sdílení úspěšných příkladů z praxe).

V rámci bilaterální spolupráce bude projekt veden s profesionály na inkluzivní vzdělávání z Islandu. Projektu se zúčastní 30 učitelů a 800 převážně romských žáků. Výstupy z projektu se budou šířit i do ostatních škol v České republice.

Projekt probíhá od 1. 8.  2020 do  31.  7. 2022 a je financovaný z fondů EHP 2014-2021 program Vzdělávání, jehož zprostředkovatelem je Dům zahraniční spolupráce.

Další informace a materiály ke stažení na stránkách projektu www.sarupre.cz

Sar upre!
Sar upre!
Sar upre!
Related news
No items found.