Kvalitní informace
Projekty
Publikováno:

Jak napovídá výše uvedený název projektu, jeho podstatou je přispět k začlenění cizinců do společnosti lepší informovaností české veřejnosti o tom, proč a jak u nás cizinci opravdu žijí.

Mediální prostor je plný zjednodušených i zkreslených zpráv o cizincích u nás a jen menší část Čechů má s cizinci přímou osobní zkušenost. Kvalitní a pravdivé informace o životě a integraci cizinců jsou proto nezbytné pro vytvoření celistvého obrazu migrantů v české společnosti.

Po roční pauze se čtenáři z řad Čechů i cizinců opět mohou těšit každé čtvrtletí na bulletin „Slovo“, obsahující informace z oblasti migrace a integrace a života cizinců u nás. Bulletin bude vycházet v rozšířeném, celobarevném vydání a zdarma si jej může objednat každý až do schránky. Do jeho přípravy zapojují i samotní cizinci a důraz je kladen na informování veřejnosti ve všech regionech země.  

Plánujeme uskutečnit interaktivní interkulturní přednášky na školách pro žáky a studenty druhého stupně základních škol a středních škol, včetně jejich učitelů. Snad situace brzy umožní takové přednášky dělat osobně a nikoli pouze přes obrazovky počítačů. Přednášky budou probíhat interaktivní formou se zapojením samotných účastníků, například s využitím hry na základě filmu „Ostrov“, „Divadla Utlačovaných“ nebo vybraných dílů seriálu „Neboj se, zeptej se“.

Do projektu budou zapojeni samotní cizinci, mimo jiné formou „storytellingu“, na sociálních sítích budou život cizinců prezentovat blogeři a influenceři.  Vzájemně provázané aktivity budou upozorňovat majoritní společnost na osudy lidí s celého světa, kteří u nás žijí bez ohledu na to, jestli utíkají před válkou nebo k tomu mají ekonomické nebo jiné důvody.

Cílem je inspirovat majoritní společnost, aby se na migraci a cizince nedívali zkresleně jen skrze negativní statistiky, ale mohli si tvořit svůj názor i na základě obdržených objektivních informací, faktů, osobních příkladů, příběhů a zkušeností.

Tento projekt bude realizovat Slovo 21 od začátku roku 2021 po osmnáct měsíců z prostředků Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF).

Více informací, fotografií a videí naleznete na stránkách www.nejsmesicizi.cz

Projekt Kvalitní informace = lepší integrace AMIF/29/01 je financován Evropskou unii v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky

Kvalitní informace
Kvalitní informace
Kvalitní informace
Doporučené novinky
Kvalitní informace
Projects
Publicated:

Jak napovídá výše uvedený název projektu, jeho podstatou je přispět k začlenění cizinců do společnosti lepší informovaností české veřejnosti o tom, proč a jak u nás cizinci opravdu žijí.

Mediální prostor je plný zjednodušených i zkreslených zpráv o cizincích u nás a jen menší část Čechů má s cizinci přímou osobní zkušenost. Kvalitní a pravdivé informace o životě a integraci cizinců jsou proto nezbytné pro vytvoření celistvého obrazu migrantů v české společnosti.

Po roční pauze se čtenáři z řad Čechů i cizinců opět mohou těšit každé čtvrtletí na bulletin „Slovo“, obsahující informace z oblasti migrace a integrace a života cizinců u nás. Bulletin bude vycházet v rozšířeném, celobarevném vydání a zdarma si jej může objednat každý až do schránky. Do jeho přípravy zapojují i samotní cizinci a důraz je kladen na informování veřejnosti ve všech regionech země.  

Plánujeme uskutečnit interaktivní interkulturní přednášky na školách pro žáky a studenty druhého stupně základních škol a středních škol, včetně jejich učitelů. Snad situace brzy umožní takové přednášky dělat osobně a nikoli pouze přes obrazovky počítačů. Přednášky budou probíhat interaktivní formou se zapojením samotných účastníků, například s využitím hry na základě filmu „Ostrov“, „Divadla Utlačovaných“ nebo vybraných dílů seriálu „Neboj se, zeptej se“.

Do projektu budou zapojeni samotní cizinci, mimo jiné formou „storytellingu“, na sociálních sítích budou život cizinců prezentovat blogeři a influenceři.  Vzájemně provázané aktivity budou upozorňovat majoritní společnost na osudy lidí s celého světa, kteří u nás žijí bez ohledu na to, jestli utíkají před válkou nebo k tomu mají ekonomické nebo jiné důvody.

Cílem je inspirovat majoritní společnost, aby se na migraci a cizince nedívali zkresleně jen skrze negativní statistiky, ale mohli si tvořit svůj názor i na základě obdržených objektivních informací, faktů, osobních příkladů, příběhů a zkušeností.

Tento projekt bude realizovat Slovo 21 od začátku roku 2021 po osmnáct měsíců z prostředků Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF).

Více informací, fotografií a videí naleznete na stránkách www.nejsmesicizi.cz

Projekt Kvalitní informace = lepší integrace AMIF/29/01 je financován Evropskou unii v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky

Kvalitní informace
Kvalitní informace
Kvalitní informace
Related news
No items found.