Slovo pro Ukrajinu 2022
Projekty
Publikováno:

„Stát stranou“ nepřicházelo v úvahu. Už krátce po vpádu ruských agresorů na Ukrajinu začalo Slovo 21 intenzivně pomáhat ukrajinským uprchlíkům, kteří kvůli válce museli opustit svou rodnou zemi a našli dočasný domov v Česku. Naše pomoc začala zajišťováním základních životních potřeb, u toho jsme ale zdaleka neskončili. Utečencům pomáháme i s jejich integrací do české společnosti, učíme je základy češtiny a v neposlední řadě je zapojujeme do nejrůznějších kulturních aktivit. Aby alespoň na chvíli zapomněli. Na bolest a bezmoc, kterou kdysi ostatně poznali i zakladatelé Slova 21.

JAK POMÁHÁME UKRAJINSKÝCM UPRCHLÍKŮM V BODECH

- zajišťujeme základní existenční pomoc

- netradiční formou pomáháme uprchlíkům orientovat se v nové zemi

- učíme uprchlíky základy českého jazyka

- myslíme na duševní zdraví uprchlíků – zapojujeme je do kulturních akcí

- nezapomínáme ani na romské uprchlíky z Ukrajiny

- 231.730,- Kč – takovou částku vybranou z benefice jsme poslali Romům přímo na Ukrajinu

SLOVO PRO UKRAJINU V ČÍSLECH

8000 – tolik uprchlíků jsme celkem podpořili od začátku invaze

2000 – počet utečenců, kterým jsme poskytli prvotní humanitární pomoc

3700 – to je číslo těch, kteří se zúčastnili informačně-integračních setkání

1000 – množství Ukrajinců, kteří se zapojili do našeho unikátního výzkumu

500 – tolik uprchlíků prošlo kurzem českého jazyka

1000 – počet utečenců, kteří se zapojili do našich kulturních aktivit

OD ZAČÁTKU VÁLKY JSME PODPOŘILI SKORO 8 TISÍC UPRCHLÍKŮ

Strach o život - svůj vlastní i svých blízkých. Strach, co bude dál. Pocity, které zažili i někteří členové našeho spolku v devadesátých letech po vypuknutí války v bývalé Jugoslávii. I kvůli téhle nepříjemné osobní zkušenosti i díky naší dvacetileté práci s cizinci ze třetích zemí jsme si dokázali představit, co ukrajinští uprchlíci po vpádu ruských vojsk 24. února 2022 cítili a co potřebují ze všeho nejdřív. Už zhruba týden po invazi jsme pro válečné utečence začali zajišťovat základní existenční pomoc – hlavně bydlení a potraviny. Ochota české veřejnosti pomáhat byla nebývalá, složitější situace byla ale v případě romských uprchlíků z Ukrajiny. Díky spolupráci s ministerstvem vnitra a dalšími našimi partnery – především pak s organizací Romodrom – se ale podařilo pomoci i ukrajinským Romům. Dodnes pro nově příchozí uprchlíky kromě bydlení a jídla zajišťujeme i oblečení, léky, ale i třeba školní pomůcky pro děti, specifické zdravotní pomůcky, mobilní telefony, nebo notebooky.

POČET UPRCHLÍKŮ, KTERÝM JSME POSKYTLI HUMANITÁRNÍ POMOC: 2000

SETKÁNÍ K LEPŠÍMU ZAČLENĚNÍ DO ČESKÉ SPOLEČNOSTI

Jak žít v úplně cizí zemi? S pár zavazadly, bez znalosti systému v nové krajině? Přesně pro tyto potřeby jsme přišli s inovativním konceptem informačně-integračních setkání, se kterými máme dlouholeté zkušenosti při práci s cizinci ze třetích zemí. I v případě válečných ukrajinských uprchlíků se ukázalo, že jde o skvělý způsob, jak jim pomoci s lepším začleněním do české společnosti. Díky naší síti profesionálních lektorů a tlumočníků do ukrajinštiny předáváme utečencům užitečné informace o životě v nové zemi – jaká práva a povinnosti mají, jaký vzdělávací nebo zdravotní systém funguje v Česku, za jakých podmínek můžou pracovat nebo jaké mají Češi zvyky a tradice. Na setkáních zároveň uprchlíci dostávají důležité kontakty, které by se jim během pobytu v nové zemi mohly hodit. První takové setkání jsme zorganizovali záhy po invazi – v březnu loňského roku. Během celého roku 2022 jsme se s uprchlíky takto setkali v deseti různých lokalitách v Praze a později i ve více než 80 dalších městech a obcích po celém Česku. Podobná setkání, ale se specifickými požadavky, jsme zorganizovali i pro romské uprchlíky, na které se občas zapomíná. Setkání pro ně zpravidla trvají déle, mají volnější tempo a informace jsou tlumočené do vícero jazyků – kromě ukrajinštiny nebo ruštiny taky do romštiny a maďarštiny.

POČET SETKÁNÍ: 211

POČET UPRCHLÍKŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI SETKÁNÍ: 3700

HEZKY ČESKY – NEFORMÁLNÍ KURZY ČEŠTINY

„Dobrý den“ – „děkuji“ – „máte volné místo na této pozici?“. Bez základních jazykových frází se život v nové zemi výrazně komplikuje – v každodenním životě, při hledání práce i ve škole. Pro ukrajinské uprchlíky jsme proto připravili intenzivní kurzy českého jazyka. Vzhledem k tomu, že jde o výuku jazyka pro lidi, kteří zažili obrovské trauma, klademe důraz hlavně na neformální způsob vedení kurzu. V příjemné atmosféře se tak utečenci můžou naučit základní fráze, které si jim budou hodit v každodenních situacích. Naše kurzy totiž vedou odborní lektoři – buď Češi s příslušnou kvalifikací, nebo Ukrajinci, kteří žijí v České republice už několik let a mají vysokou úroveň znalosti českého jazyka. Kurzy byly a stále jsou dostupné v několika městech po celé republice (Praha, Pardubice, Křtiny, Heřmanův Městec, Mariánské Lázně nebo Karlovy Vary) a jsou jak pro skupiny dospělých, tak i dětí. Nezapomněli jsme ani na specifickou skupinu negramotných uprchlíků.

POČET UPRCHLÍKŮ, KTEŘÍ PROŠLI JAZYKOVÝMI KURZY: 500

ASPOŇ NA CHVÍLI ZAPOMENOUT – KDYŽ POMÁHÁ KULTURA

Na hrůzy války a vše, co se s ní pojí, nejde jen tak zapomenout. Jako milovníci kultury a pořadatelé nejrůznějších kulturních akcí – včetně největšího romského festivalu na světě – ale víme, že alespoň částečnou úlevu, energii a radost nám v těžkých životních situacích může dát právě hudba, tanec, divadlo, literatura nebo sport. S radostí jsme proto pro ukrajinské uprchlíky po celé republice připravili řadu volnočasových aktivit pro celé rodiny, třeba oslavu Velikonoc a pravoslavných Vánoc. Pro děti jsme zajistili hudební, taneční i cirkusové workshopy, nechyběly ani sportovní akce a dětské dny plné atrakcí, nebo výtvarné a cukrářské dílny. Pro nejmenší ukrajinské utečence jsme ve spolupráci s básníkem Petrem Soukupem taky vydali interaktivní knihu básní v ukrajinském a českém jazyce. A ani tentokrát jsme nezapomněli na romské uprchlíky. V roce 2022 jsem se rozhodli, že na festivalu Khamoro nemůžou chybět právě romští umělci z Ukrajiny. Pozvání přijali členové profesionálního a fenomenálního romského divadla Romans původem z Kyjeva. A u diváků sklidili nebývalý úspěch. Alespoň částečnou pomoc jsme zároveň poslali i přímo Romům, kteří zůstali ještě na Ukrajině. Vyhlásili jsme pro ně celonárodní sbírku a na pražském Výstavišti jsme zorganizovali velký benefiční koncert. Společně se sedmi romskými kapely z Česka na něm vystoupili i romští umělci z řad ukrajinských uprchlíků. Celý výtěžek ze sbírky ve výši 231.730,- Kč jsme odeslali koncem srpna na Ukrajinu. A přišlo nám dojemné poděkování.

POČET UPRCHLÍKŮ, KTEŘÍ SE ZAPOJILI DO KULTURNÍCH AKTIVIT: 1000

JSME PŘECI RODINA ODVEDLE – INTEGRAČNÍ A PODPŮRNÉ AKTIVITY

Život v nové zemi, s odlišnými zvyky a tradicemi, více či méně odlišnou mentalitou a bez celoživotních kamarádů a známých – to není minimálně na začátku nic jednoduchého. Právě proto jsme pro ukrajinské uprchlice a jejich děti zařídili hned několik podpůrných a integračních aktivit. Patří mezi ně mentoring, podpora psychického i fyzického zdraví, arteterapie – léčba uměním, nejrůznější ruční práce a aktivity zaměřené na poznávání české kultury a tradic. Romské uprchlice z Ukrajiny jsme taky aktivně zapojili do romské ženské skupiny Manushe, která funguje pod Slovem 21 už řadu let. Jejím mottem je „Edukace, sebevědomí, emancipace" a sdružuje více než 170 romských žen i mužů. Zřejmě největší a nejvýraznější integrační akcí ale byla Rodina Odvedle. Po vzoru úspěšného modelu našeho dlouholetého a stejnojmenného projektu jsme dali dohromady 20 rodin ukrajinských uprchlíků, které se stejným počtem českých rodin poobědvaly u jednoho stolu. Jednotlivé rodiny jsme „spárovaly“ podle nejrůznějších kritérií – zkrátka, aby měly co nejvíc společného a mohly si u dobrého jídla a pití dobře popovídat. Unikátní formát pomáhá oběma skupinám se lépe poznat a hlavně buduje dlouholetá přátelství.

POČET UPRCHLÍKŮ, KTEŘÍ SE ZAPOJILI DO INTEGRAČNÍCH A PODPŮRNÝCH AKTIVIT: 700

UNIKÁTNÍ VÝZKUM

Jak moc jsou teď v Česku uprchlíci z Ukrajiny ekonomicky aktivní? Jak jsou na tom se znalostí češtiny? Kolik z nich zvažují možný návrat do jejich rodné země? I na tyto otázky odpovídali ukrajinští uprchlíci v dotazníkovém šetření, které vedla Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy – konkrétně výzkum vedli Prof. RNDr. Dušan Drbohlav CSc. a Doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.Dr. Výzkum měl mimo jiné za úkol popsat současný stav uprchlické krize, ale jeho cílem bylo taky zjistit aktuální potřeby utečenců – například v oblasti bydlení, vzdělávání, podnikání nebo získání statutu dočasné ochrany. Z odpovědí tisícovky uprchlíků vznikla v průběhu minulého roku souhrnná výzkumná zpráva, která má státu pomoci při tvorbě strategických materiálů v oblasti integrace ukrajinských uprchlíků v Česku. Celý výzkum je zcela unikátní především v tom, že respondenti odpovídali na otázky osobně a nikoli online, jako tomu bylo v případě mnoha dalších jiných šetření.

POČET UPRCHLÍKŮ, KTEŘÍ SE ZAPOJILI DO VÝZKUMU: 1000

CO BUDE DÁL?

To nikdo neví. Válka dál pokračuje a ruská agrese nezná mezí. Víme ale, že naše pomoc bude pokračovat dál i v roce 2023. Naše práce by nebyla možná bez podpory a spolupráce s Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, UNHCR, IOM, Bader Philantrophies, King Baudouin Foundation, Člověkem v tísni, ERGO Networks, Nadace Olgy Havlové, nevládními neziskovými organizacemi, centry pro integrace cizincu a dalšími. Podpora Romům z Ukrajiny je zajišťována především ve spolupráci s Romodromem a NNO, které jsou členy sítě romských organizací RomanoNet. Všem moc děkujeme! A držme si palce – všichni!

Slovo pro Ukrajinu 2022
Slovo pro Ukrajinu 2022
Slovo pro Ukrajinu 2022
Doporučené novinky
Slovo pro Ukrajinu 2022
Projects
Publicated:

„Stát stranou“ nepřicházelo v úvahu. Už krátce po vpádu ruských agresorů na Ukrajinu začalo Slovo 21 intenzivně pomáhat ukrajinským uprchlíkům, kteří kvůli válce museli opustit svou rodnou zemi a našli dočasný domov v Česku. Naše pomoc začala zajišťováním základních životních potřeb, u toho jsme ale zdaleka neskončili. Utečencům pomáháme i s jejich integrací do české společnosti, učíme je základy češtiny a v neposlední řadě je zapojujeme do nejrůznějších kulturních aktivit. Aby alespoň na chvíli zapomněli. Na bolest a bezmoc, kterou kdysi ostatně poznali i zakladatelé Slova 21.

JAK POMÁHÁME UKRAJINSKÝCM UPRCHLÍKŮM V BODECH

- zajišťujeme základní existenční pomoc

- netradiční formou pomáháme uprchlíkům orientovat se v nové zemi

- učíme uprchlíky základy českého jazyka

- myslíme na duševní zdraví uprchlíků – zapojujeme je do kulturních akcí

- nezapomínáme ani na romské uprchlíky z Ukrajiny

- 231.730,- Kč – takovou částku vybranou z benefice jsme poslali Romům přímo na Ukrajinu

SLOVO PRO UKRAJINU V ČÍSLECH

8000 – tolik uprchlíků jsme celkem podpořili od začátku invaze

2000 – počet utečenců, kterým jsme poskytli prvotní humanitární pomoc

3700 – to je číslo těch, kteří se zúčastnili informačně-integračních setkání

1000 – množství Ukrajinců, kteří se zapojili do našeho unikátního výzkumu

500 – tolik uprchlíků prošlo kurzem českého jazyka

1000 – počet utečenců, kteří se zapojili do našich kulturních aktivit

OD ZAČÁTKU VÁLKY JSME PODPOŘILI SKORO 8 TISÍC UPRCHLÍKŮ

Strach o život - svůj vlastní i svých blízkých. Strach, co bude dál. Pocity, které zažili i někteří členové našeho spolku v devadesátých letech po vypuknutí války v bývalé Jugoslávii. I kvůli téhle nepříjemné osobní zkušenosti i díky naší dvacetileté práci s cizinci ze třetích zemí jsme si dokázali představit, co ukrajinští uprchlíci po vpádu ruských vojsk 24. února 2022 cítili a co potřebují ze všeho nejdřív. Už zhruba týden po invazi jsme pro válečné utečence začali zajišťovat základní existenční pomoc – hlavně bydlení a potraviny. Ochota české veřejnosti pomáhat byla nebývalá, složitější situace byla ale v případě romských uprchlíků z Ukrajiny. Díky spolupráci s ministerstvem vnitra a dalšími našimi partnery – především pak s organizací Romodrom – se ale podařilo pomoci i ukrajinským Romům. Dodnes pro nově příchozí uprchlíky kromě bydlení a jídla zajišťujeme i oblečení, léky, ale i třeba školní pomůcky pro děti, specifické zdravotní pomůcky, mobilní telefony, nebo notebooky.

POČET UPRCHLÍKŮ, KTERÝM JSME POSKYTLI HUMANITÁRNÍ POMOC: 2000

SETKÁNÍ K LEPŠÍMU ZAČLENĚNÍ DO ČESKÉ SPOLEČNOSTI

Jak žít v úplně cizí zemi? S pár zavazadly, bez znalosti systému v nové krajině? Přesně pro tyto potřeby jsme přišli s inovativním konceptem informačně-integračních setkání, se kterými máme dlouholeté zkušenosti při práci s cizinci ze třetích zemí. I v případě válečných ukrajinských uprchlíků se ukázalo, že jde o skvělý způsob, jak jim pomoci s lepším začleněním do české společnosti. Díky naší síti profesionálních lektorů a tlumočníků do ukrajinštiny předáváme utečencům užitečné informace o životě v nové zemi – jaká práva a povinnosti mají, jaký vzdělávací nebo zdravotní systém funguje v Česku, za jakých podmínek můžou pracovat nebo jaké mají Češi zvyky a tradice. Na setkáních zároveň uprchlíci dostávají důležité kontakty, které by se jim během pobytu v nové zemi mohly hodit. První takové setkání jsme zorganizovali záhy po invazi – v březnu loňského roku. Během celého roku 2022 jsme se s uprchlíky takto setkali v deseti různých lokalitách v Praze a později i ve více než 80 dalších městech a obcích po celém Česku. Podobná setkání, ale se specifickými požadavky, jsme zorganizovali i pro romské uprchlíky, na které se občas zapomíná. Setkání pro ně zpravidla trvají déle, mají volnější tempo a informace jsou tlumočené do vícero jazyků – kromě ukrajinštiny nebo ruštiny taky do romštiny a maďarštiny.

POČET SETKÁNÍ: 211

POČET UPRCHLÍKŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI SETKÁNÍ: 3700

HEZKY ČESKY – NEFORMÁLNÍ KURZY ČEŠTINY

„Dobrý den“ – „děkuji“ – „máte volné místo na této pozici?“. Bez základních jazykových frází se život v nové zemi výrazně komplikuje – v každodenním životě, při hledání práce i ve škole. Pro ukrajinské uprchlíky jsme proto připravili intenzivní kurzy českého jazyka. Vzhledem k tomu, že jde o výuku jazyka pro lidi, kteří zažili obrovské trauma, klademe důraz hlavně na neformální způsob vedení kurzu. V příjemné atmosféře se tak utečenci můžou naučit základní fráze, které si jim budou hodit v každodenních situacích. Naše kurzy totiž vedou odborní lektoři – buď Češi s příslušnou kvalifikací, nebo Ukrajinci, kteří žijí v České republice už několik let a mají vysokou úroveň znalosti českého jazyka. Kurzy byly a stále jsou dostupné v několika městech po celé republice (Praha, Pardubice, Křtiny, Heřmanův Městec, Mariánské Lázně nebo Karlovy Vary) a jsou jak pro skupiny dospělých, tak i dětí. Nezapomněli jsme ani na specifickou skupinu negramotných uprchlíků.

POČET UPRCHLÍKŮ, KTEŘÍ PROŠLI JAZYKOVÝMI KURZY: 500

ASPOŇ NA CHVÍLI ZAPOMENOUT – KDYŽ POMÁHÁ KULTURA

Na hrůzy války a vše, co se s ní pojí, nejde jen tak zapomenout. Jako milovníci kultury a pořadatelé nejrůznějších kulturních akcí – včetně největšího romského festivalu na světě – ale víme, že alespoň částečnou úlevu, energii a radost nám v těžkých životních situacích může dát právě hudba, tanec, divadlo, literatura nebo sport. S radostí jsme proto pro ukrajinské uprchlíky po celé republice připravili řadu volnočasových aktivit pro celé rodiny, třeba oslavu Velikonoc a pravoslavných Vánoc. Pro děti jsme zajistili hudební, taneční i cirkusové workshopy, nechyběly ani sportovní akce a dětské dny plné atrakcí, nebo výtvarné a cukrářské dílny. Pro nejmenší ukrajinské utečence jsme ve spolupráci s básníkem Petrem Soukupem taky vydali interaktivní knihu básní v ukrajinském a českém jazyce. A ani tentokrát jsme nezapomněli na romské uprchlíky. V roce 2022 jsem se rozhodli, že na festivalu Khamoro nemůžou chybět právě romští umělci z Ukrajiny. Pozvání přijali členové profesionálního a fenomenálního romského divadla Romans původem z Kyjeva. A u diváků sklidili nebývalý úspěch. Alespoň částečnou pomoc jsme zároveň poslali i přímo Romům, kteří zůstali ještě na Ukrajině. Vyhlásili jsme pro ně celonárodní sbírku a na pražském Výstavišti jsme zorganizovali velký benefiční koncert. Společně se sedmi romskými kapely z Česka na něm vystoupili i romští umělci z řad ukrajinských uprchlíků. Celý výtěžek ze sbírky ve výši 231.730,- Kč jsme odeslali koncem srpna na Ukrajinu. A přišlo nám dojemné poděkování.

POČET UPRCHLÍKŮ, KTEŘÍ SE ZAPOJILI DO KULTURNÍCH AKTIVIT: 1000

JSME PŘECI RODINA ODVEDLE – INTEGRAČNÍ A PODPŮRNÉ AKTIVITY

Život v nové zemi, s odlišnými zvyky a tradicemi, více či méně odlišnou mentalitou a bez celoživotních kamarádů a známých – to není minimálně na začátku nic jednoduchého. Právě proto jsme pro ukrajinské uprchlice a jejich děti zařídili hned několik podpůrných a integračních aktivit. Patří mezi ně mentoring, podpora psychického i fyzického zdraví, arteterapie – léčba uměním, nejrůznější ruční práce a aktivity zaměřené na poznávání české kultury a tradic. Romské uprchlice z Ukrajiny jsme taky aktivně zapojili do romské ženské skupiny Manushe, která funguje pod Slovem 21 už řadu let. Jejím mottem je „Edukace, sebevědomí, emancipace" a sdružuje více než 170 romských žen i mužů. Zřejmě největší a nejvýraznější integrační akcí ale byla Rodina Odvedle. Po vzoru úspěšného modelu našeho dlouholetého a stejnojmenného projektu jsme dali dohromady 20 rodin ukrajinských uprchlíků, které se stejným počtem českých rodin poobědvaly u jednoho stolu. Jednotlivé rodiny jsme „spárovaly“ podle nejrůznějších kritérií – zkrátka, aby měly co nejvíc společného a mohly si u dobrého jídla a pití dobře popovídat. Unikátní formát pomáhá oběma skupinám se lépe poznat a hlavně buduje dlouholetá přátelství.

POČET UPRCHLÍKŮ, KTEŘÍ SE ZAPOJILI DO INTEGRAČNÍCH A PODPŮRNÝCH AKTIVIT: 700

UNIKÁTNÍ VÝZKUM

Jak moc jsou teď v Česku uprchlíci z Ukrajiny ekonomicky aktivní? Jak jsou na tom se znalostí češtiny? Kolik z nich zvažují možný návrat do jejich rodné země? I na tyto otázky odpovídali ukrajinští uprchlíci v dotazníkovém šetření, které vedla Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy – konkrétně výzkum vedli Prof. RNDr. Dušan Drbohlav CSc. a Doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.Dr. Výzkum měl mimo jiné za úkol popsat současný stav uprchlické krize, ale jeho cílem bylo taky zjistit aktuální potřeby utečenců – například v oblasti bydlení, vzdělávání, podnikání nebo získání statutu dočasné ochrany. Z odpovědí tisícovky uprchlíků vznikla v průběhu minulého roku souhrnná výzkumná zpráva, která má státu pomoci při tvorbě strategických materiálů v oblasti integrace ukrajinských uprchlíků v Česku. Celý výzkum je zcela unikátní především v tom, že respondenti odpovídali na otázky osobně a nikoli online, jako tomu bylo v případě mnoha dalších jiných šetření.

POČET UPRCHLÍKŮ, KTEŘÍ SE ZAPOJILI DO VÝZKUMU: 1000

CO BUDE DÁL?

To nikdo neví. Válka dál pokračuje a ruská agrese nezná mezí. Víme ale, že naše pomoc bude pokračovat dál i v roce 2023. Naše práce by nebyla možná bez podpory a spolupráce s Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, UNHCR, IOM, Bader Philantrophies, King Baudouin Foundation, Člověkem v tísni, ERGO Networks, Nadace Olgy Havlové, nevládními neziskovými organizacemi, centry pro integrace cizincu a dalšími. Podpora Romům z Ukrajiny je zajišťována především ve spolupráci s Romodromem a NNO, které jsou členy sítě romských organizací RomanoNet. Všem moc děkujeme! A držme si palce – všichni!

Slovo pro Ukrajinu 2022
Slovo pro Ukrajinu 2022
Slovo pro Ukrajinu 2022
Related news
No items found.