Etické zaměstnávání cizinců v kontextu příchozích z Ukrajiny projednají zástupci státní správy a soukromého i neziskového sektoru!
19/2/2023

Etické zaměstnávání cizinců v kontextu nově příchozích z Ukrajiny je tématem konference, kde spolu k jednomu stolu usednou zástupci státní správy, Asociace malých a středních podniků, Kanceláře veřejného ochránce práv, zaměstnavatelů a neziskových a nadnárodních organizací. Setkání, které pořádá organizace Slovo 21, Úřad vlády ČR a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), se koná pod záštitou zmocněnkyně vlády pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové.

Na půdě Strakovy akademie Úřadu vlády ČR se 23. 2. otevře diskuze etického zaměstnávání cizinců na půdě České republiky. Pozvání ke společnému projednání této problematiky přijali jak zástupci ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv, tak Asociace malých a středních podniků ČR a zástupci neziskových organizací. V debatě budou sdíleny i praktické zkušenosti od zaměstnavatelů na jedné straně a reflexe postavení na trhu práce z pohledu nově příchozích z Ukrajiny. Pracovním podmínkám držitelů dočasné ochrany se bude věnovat také Státní úřad inspekce práce a Správa uprchlických zařízení MV ČR.

Téma etického, resp. neetického zaměstnávání cizinců v České republice bylo důležitým tématem ještě před invazí Ruska na Ukrajinu. V posledním roce problém eskaloval a z tohoto důvodu jsme pozvali zástupce institucí a organizací s cílem je propojit a hledat řešení,“ vyzdvihuje Jelena Silajdžić, ředitelka organizace Slovo 21.

Na to navazuje Petr Karban z Mezinárodní organizace pro migraci (IOM): „Od ruské invaze Ukrajiny uplynul téměř rok. V rámci příchodu statisíců lidí, kteří kvůli válce museli opustit své domovy, je důležité se zaměřovat na specifika spojená se zaměstnáváním nově příchozích, a to zejména na etické aspekty zaměstnávání,“ říká Karban. Podle něj je důležité vést otevřenou diskuzi o tomto tématu s cílem definice zásadních opatření, která umožní aplikovat etické zaměstnávání všech zaměstnanců bez rozdílů také v praxi.

Konference se bude také zabývat průzkumem mezi válečnými uprchlíky z Ukrajiny v Česku v kontextu zaměstnávání. Předběžné výstupy dotazníkového šetření s 1 037 respondenty představí Dušan Drbohlav z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Konferenci pořádá organizace Slovo 21, Úřad vlády ČR a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Jejím cílem je otevřít diskuzi o etickém zaměstnávání cizinců a zajistit mezisektorovou spolupráci všech aktérů v této oblasti.

Na další novinky tohoto projektu se podívejte níže. Starší naleznete v sekci NOVINKY

Poslední novinky
Etické zaměstnávání cizinců v kontextu příchozích z Ukrajiny projednají zástupci státní správy a soukromého i neziskového sektoru!
19/2/2023

Etické zaměstnávání cizinců v kontextu nově příchozích z Ukrajiny je tématem konference, kde spolu k jednomu stolu usednou zástupci státní správy, Asociace malých a středních podniků, Kanceláře veřejného ochránce práv, zaměstnavatelů a neziskových a nadnárodních organizací. Setkání, které pořádá organizace Slovo 21, Úřad vlády ČR a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), se koná pod záštitou zmocněnkyně vlády pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové.

Na půdě Strakovy akademie Úřadu vlády ČR se 23. 2. otevře diskuze etického zaměstnávání cizinců na půdě České republiky. Pozvání ke společnému projednání této problematiky přijali jak zástupci ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv, tak Asociace malých a středních podniků ČR a zástupci neziskových organizací. V debatě budou sdíleny i praktické zkušenosti od zaměstnavatelů na jedné straně a reflexe postavení na trhu práce z pohledu nově příchozích z Ukrajiny. Pracovním podmínkám držitelů dočasné ochrany se bude věnovat také Státní úřad inspekce práce a Správa uprchlických zařízení MV ČR.

Téma etického, resp. neetického zaměstnávání cizinců v České republice bylo důležitým tématem ještě před invazí Ruska na Ukrajinu. V posledním roce problém eskaloval a z tohoto důvodu jsme pozvali zástupce institucí a organizací s cílem je propojit a hledat řešení,“ vyzdvihuje Jelena Silajdžić, ředitelka organizace Slovo 21.

Na to navazuje Petr Karban z Mezinárodní organizace pro migraci (IOM): „Od ruské invaze Ukrajiny uplynul téměř rok. V rámci příchodu statisíců lidí, kteří kvůli válce museli opustit své domovy, je důležité se zaměřovat na specifika spojená se zaměstnáváním nově příchozích, a to zejména na etické aspekty zaměstnávání,“ říká Karban. Podle něj je důležité vést otevřenou diskuzi o tomto tématu s cílem definice zásadních opatření, která umožní aplikovat etické zaměstnávání všech zaměstnanců bez rozdílů také v praxi.

Konference se bude také zabývat průzkumem mezi válečnými uprchlíky z Ukrajiny v Česku v kontextu zaměstnávání. Předběžné výstupy dotazníkového šetření s 1 037 respondenty představí Dušan Drbohlav z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Konferenci pořádá organizace Slovo 21, Úřad vlády ČR a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Jejím cílem je otevřít diskuzi o etickém zaměstnávání cizinců a zajistit mezisektorovou spolupráci všech aktérů v této oblasti.

Na další novinky tohoto projektu se podívejte níže. Starší naleznete v sekci NOVINKY

Last news