Tisková zpráva Dža dureder 2021
10/2/2022

Celkem 100 žáků 1. – 9. tříd ZŠ z Moravskoslezského, Ústeckého, Pardubického, Plzeňského kraje a Prahy se zapojilo do aktivit projektu Dža dureder 2021 (česky „pokračuj“).  Projekt již léta realizuje nezisková organizace Slovo 21, z.s.

V rámci projektu pomáháme dětem ze sociálně slabého prostředí formou studijního doučování, poradenství a kurzů pro úspěšné zvládnutí přijímacího řízení na střední školy.  

Přes pokračující pandemii Covid-19, která ovlivnila život ve všech oblastech, se nám podařilo realizovat celkem 47 kurzů a poskytnout žákům individuální i skupinové doučování.

Příprava na přijímací zkoušky probíhala ve 2. pololetí 2020/2021.  Z pěti uchazečů byli na základě úspěšné přijímací zkoušky přijati čtyři, což vzhledem k nelehké pandemické situaci považujeme za úspěch.

Doučování žáků ostatních tříd probíhalo v druhém pololetí školního roku 2020/2021 a prvního pololetí 2021/2022.

Projekt také zajišťuje žákům ze sociálně znevýhodněných rodin i materiální podporu, a to formou zakoupení učebních pomůcek a studijních materiálů. V tomto projektovém období jsme pořizovali zejména výtvarné potřeby. Kromě toho jsme v roce 2021 zajistili technické vybavení pro 30 žáků, které umožnilo doučování žáků také online formou.  

Projekt byl podpořen z dotačního programu MŠMT na podporu integrace romské menšiny v roce 2021.

Na další novinky tohoto projektu se podívejte níže. Starší naleznete v sekci NOVINKY

Poslední novinky
Tisková zpráva Dža dureder 2021
10/2/2022

Celkem 100 žáků 1. – 9. tříd ZŠ z Moravskoslezského, Ústeckého, Pardubického, Plzeňského kraje a Prahy se zapojilo do aktivit projektu Dža dureder 2021 (česky „pokračuj“).  Projekt již léta realizuje nezisková organizace Slovo 21, z.s.

V rámci projektu pomáháme dětem ze sociálně slabého prostředí formou studijního doučování, poradenství a kurzů pro úspěšné zvládnutí přijímacího řízení na střední školy.  

Přes pokračující pandemii Covid-19, která ovlivnila život ve všech oblastech, se nám podařilo realizovat celkem 47 kurzů a poskytnout žákům individuální i skupinové doučování.

Příprava na přijímací zkoušky probíhala ve 2. pololetí 2020/2021.  Z pěti uchazečů byli na základě úspěšné přijímací zkoušky přijati čtyři, což vzhledem k nelehké pandemické situaci považujeme za úspěch.

Doučování žáků ostatních tříd probíhalo v druhém pololetí školního roku 2020/2021 a prvního pololetí 2021/2022.

Projekt také zajišťuje žákům ze sociálně znevýhodněných rodin i materiální podporu, a to formou zakoupení učebních pomůcek a studijních materiálů. V tomto projektovém období jsme pořizovali zejména výtvarné potřeby. Kromě toho jsme v roce 2021 zajistili technické vybavení pro 30 žáků, které umožnilo doučování žáků také online formou.  

Projekt byl podpořen z dotačního programu MŠMT na podporu integrace romské menšiny v roce 2021.

Na další novinky tohoto projektu se podívejte níže. Starší naleznete v sekci NOVINKY

Last news