Dža dureder
Projekty
Publikováno:

Projekt je zaměřený na sociálně slabé žáky 1. - 9. třídy základních škol, kterým formou bezplatného doučování napomáhá pochopit školní učivo. Posláním Dža dureder je motivovat žáky k přechodu na vyšší stupeň vzdělání.

Pro děti ze sociálně slabých rodin je často těžké se rozhodnout pro další studium po základní škole kvůli velkým finančním či existenčním problémům. Rozhodnutí ukončit vzdělání na základním stupni se může někomu na začátku zdát finančně výhodné, nicméně dobře placené pracovní pozice vyžadují určitou kvalifikaci. Kvalitní vzdělání je v tomto případě nejlepší investicí do budoucnosti dítěte.

Kterýkoliv žák může mít problém pochopit studijní látku a rodič ze sociálně slabé rodiny mu s tím častokrát nedokáže pomoci kvůli vlastnímu nedokončenému vzdělání. Proto od roku 2011 Dža dureder (Pokračuj) realizujeme. Zároveň se snažíme předcházet předčasnému ukončení základní školní docházky a motivovat je v dalším studiu na střední škole.

Přechod na on-line výuku z důvodu pandemie Covid-19 stěžuje (častokrát i znemožňuje) pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí osvojení studijní látky. Pro on-line formu výuky je zapotřebí kvalitní vybavení (počítač/tablet/smartphone s webkamerou, mikrofónem a reproduktorem a stabilní připojení k internetu), které si jejich rodiče nemohou finančně dovolit. Z tohoto důvodu jsme do projektu zahrnuli i tuto formu pomoci nezbytnou pro zajištění výuky účastníků projektu.

Součástí každého ročníku projektu je i vyhodnocení studijních výsledků žáků a studentů, kteří se projektu účastní.

Dža dureder
Dža dureder
Dža dureder
Doporučené novinky
Dža dureder
Projects
Publicated:

Projekt je zaměřený na sociálně slabé žáky 1. - 9. třídy základních škol, kterým formou bezplatného doučování napomáhá pochopit školní učivo. Posláním Dža dureder je motivovat žáky k přechodu na vyšší stupeň vzdělání.

Pro děti ze sociálně slabých rodin je často těžké se rozhodnout pro další studium po základní škole kvůli velkým finančním či existenčním problémům. Rozhodnutí ukončit vzdělání na základním stupni se může někomu na začátku zdát finančně výhodné, nicméně dobře placené pracovní pozice vyžadují určitou kvalifikaci. Kvalitní vzdělání je v tomto případě nejlepší investicí do budoucnosti dítěte.

Kterýkoliv žák může mít problém pochopit studijní látku a rodič ze sociálně slabé rodiny mu s tím častokrát nedokáže pomoci kvůli vlastnímu nedokončenému vzdělání. Proto od roku 2011 Dža dureder (Pokračuj) realizujeme. Zároveň se snažíme předcházet předčasnému ukončení základní školní docházky a motivovat je v dalším studiu na střední škole.

Přechod na on-line výuku z důvodu pandemie Covid-19 stěžuje (častokrát i znemožňuje) pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí osvojení studijní látky. Pro on-line formu výuky je zapotřebí kvalitní vybavení (počítač/tablet/smartphone s webkamerou, mikrofónem a reproduktorem a stabilní připojení k internetu), které si jejich rodiče nemohou finančně dovolit. Z tohoto důvodu jsme do projektu zahrnuli i tuto formu pomoci nezbytnou pro zajištění výuky účastníků projektu.

Součástí každého ročníku projektu je i vyhodnocení studijních výsledků žáků a studentů, kteří se projektu účastní.

Dža dureder
Dža dureder
Dža dureder
Related news
No items found.