Tisková zpráva 2020
9/2/2021

Navzdory koronavirové epidemii využilo v roce 2020 možnosti studijního doučování, poradenství a také kurzů pro úspěšné zvládnutí přijímacího řízení na střední školy celkem devadesát čtyři žáků.

Projekt Dža dureder (česky: pokračuj) je již léta implementován neziskovou organizací Slovo 21, z. s. Do projektu Dža dureder 2020 se zapojilo celkem 94 romských i neromských žáků 1. – 9. tříd ZŠ, a to v období 1.1. - 31.12.2020.

Doučování se oproti minulému roku rozšířilo i do Rokycan a Ostravy a probíhalo tak v Moravskoslezském, Ústeckém, Pardubickém, Plzeňském kraji a v Praze.

Pandemie Covid-19 významně ovlivnila život v České republice, přesto se podařilo realizovat celkem 47 kurzů a poskytnout žákům individuální i skupinové doučování a přípravu na příjímací zkoušky na SŠ v rámci možností projektu.

Nezbytný přechod na online doučování kompenzoval u většiny žáků prezenční výuku i vysvětlení zadaných domácích prací a úkolů, a to především z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka a dalších předmětů.

"Navzdory Covidu-19 se zapojení žáci nadále doučovali, a to on-line formou prostřednictvím bezplatných mobilních a internetových aplikací (zoom, messenger, skype a další) umožňujících audio/video komunikaci." prozradila koordinátorka projektu Denisa Miková

Žáci 9. tříd byli úspěšně přijati na SŠ, ostatní žáci postoupili do dalších ročníků a úspěšně ukončili školní rok 2019/2020.

Projekt zajišťuje žákům ze sociálně znevýhodněných rodin i materiální podporu, a to formou zakoupení učebních pomůcek a studijních materiálů.

Projekt je podpořen z dotačního programu MŠMT na podporu integrace romské menšiny v roce 2020.

Poslední novinky
Tisková zpráva 2020
9/2/2021

Navzdory koronavirové epidemii využilo v roce 2020 možnosti studijního doučování, poradenství a také kurzů pro úspěšné zvládnutí přijímacího řízení na střední školy celkem devadesát čtyři žáků.

Projekt Dža dureder (česky: pokračuj) je již léta implementován neziskovou organizací Slovo 21, z. s. Do projektu Dža dureder 2020 se zapojilo celkem 94 romských i neromských žáků 1. – 9. tříd ZŠ, a to v období 1.1. - 31.12.2020.

Doučování se oproti minulému roku rozšířilo i do Rokycan a Ostravy a probíhalo tak v Moravskoslezském, Ústeckém, Pardubickém, Plzeňském kraji a v Praze.

Pandemie Covid-19 významně ovlivnila život v České republice, přesto se podařilo realizovat celkem 47 kurzů a poskytnout žákům individuální i skupinové doučování a přípravu na příjímací zkoušky na SŠ v rámci možností projektu.

Nezbytný přechod na online doučování kompenzoval u většiny žáků prezenční výuku i vysvětlení zadaných domácích prací a úkolů, a to především z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka a dalších předmětů.

"Navzdory Covidu-19 se zapojení žáci nadále doučovali, a to on-line formou prostřednictvím bezplatných mobilních a internetových aplikací (zoom, messenger, skype a další) umožňujících audio/video komunikaci." prozradila koordinátorka projektu Denisa Miková

Žáci 9. tříd byli úspěšně přijati na SŠ, ostatní žáci postoupili do dalších ročníků a úspěšně ukončili školní rok 2019/2020.

Projekt zajišťuje žákům ze sociálně znevýhodněných rodin i materiální podporu, a to formou zakoupení učebních pomůcek a studijních materiálů.

Projekt je podpořen z dotačního programu MŠMT na podporu integrace romské menšiny v roce 2020.

Last news