Proč doučujeme děti ze sociálně slabých rodin?
1/1/2021

Pro děti ze sociálně slabých rodin je často těžké se rozhodnout pro další studium po základní škole kvůli velkým finančním či existenčním problémům. Rozhodnutí ukončit vzdělání na základním stupni se může někomu na začátku zdát finančně výhodné, nicméně dobře placené pracovní pozice vyžadují určitou kvalifikaci. Kvalitní vzdělání je v tomto případě nejlepší investicí do budoucnosti dítěte.

Přechod na on-line výuku z důvodu pandemie Covid-19 stěžuje (častokrát i znemožňuje) pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí osvojení studijní látky. Pro on-line formu výuky je zapotřebí kvalitní vybavení (počítač/tablet/smartphone s webkamerou, mikrofónem a reproduktorem a stabilní připojení k internetu), které si jejich rodiče nemohou finančně dovolit.

Kterýkoliv žák může mít problém pochopit studijní látku a rodič ze sociálně slabé rodiny mu s tím častokrát nedokáže pomoci kvůli vlastnímu nedokončenému vzdělání.

Důsledkem toho vznikl projekt Dža Dureder/Pokračuj, který zajišťuje doučování žáků 1.-9. tříd ZŠ ze sociálně slabých rodin.

Poslední novinky
Proč doučujeme děti ze sociálně slabých rodin?
1/1/2021

Pro děti ze sociálně slabých rodin je často těžké se rozhodnout pro další studium po základní škole kvůli velkým finančním či existenčním problémům. Rozhodnutí ukončit vzdělání na základním stupni se může někomu na začátku zdát finančně výhodné, nicméně dobře placené pracovní pozice vyžadují určitou kvalifikaci. Kvalitní vzdělání je v tomto případě nejlepší investicí do budoucnosti dítěte.

Přechod na on-line výuku z důvodu pandemie Covid-19 stěžuje (častokrát i znemožňuje) pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí osvojení studijní látky. Pro on-line formu výuky je zapotřebí kvalitní vybavení (počítač/tablet/smartphone s webkamerou, mikrofónem a reproduktorem a stabilní připojení k internetu), které si jejich rodiče nemohou finančně dovolit.

Kterýkoliv žák může mít problém pochopit studijní látku a rodič ze sociálně slabé rodiny mu s tím častokrát nedokáže pomoci kvůli vlastnímu nedokončenému vzdělání.

Důsledkem toho vznikl projekt Dža Dureder/Pokračuj, který zajišťuje doučování žáků 1.-9. tříd ZŠ ze sociálně slabých rodin.

Last news