Květnová školení projektu Posílení interkulturních kompetencí úspěšná. Proškoleno 93 osob!
31/5/2022

Během května jsme v rámci tohoto projektu úspěšně pokračovali ve školení zaměstnanců státní správy.

Realizovali jsme celkem šest školení, a to pro pracovníky Magistrátu města Brna, Úřadu práce, Magistrátu Pardubice, Městského úřadu ve Frýdku-Místku, Magistrátu Olomouce a Městského úřadu Rakovník.

Celkem jsem během května takto proškolili celkem 93 osob.

Průběžně také pracujeme na aktualizaci metodických materiálů pro lektory, stejně tak zpracováváme a vyhodnocujeme výstupy z dotazníků, které účastníci vyplňují bezprostředně po školení.

Nezapomínáme ani na kontaktování nových Městských úřadů, Úřadů práce a Policie ČR, aby dosah našich aktivit byl co největší.

Charakteristika školení

Školení jsou koncipována jako dvoudenní. Zaměstnance státní správy a bezpečnostních složek čeká nabitý program, plný zajímavých informací. Součástí programu je blok o migraci, kulturní identitě a její změně.

Podle reakcí účastníků kurzu je velmi atraktivní částí takzvané „Křeslo pro hosta“, v němž se role respondenta zhostí cizinec, který žije v Česku a je ochotný podělit se o své zkušenosti. Účastníci školení poté mají možnost pokládat mu své dotazy.  

Do programu jsou také zařazeny základy komunikace s cizinci a stereotypy o cizincích v majoritní společnosti.

Na konci každého školení účastníci vyplňují dotazník, ve kterém vyhodnotí průběh školení a jeho dopad na jejich profesní život. V dotazníku účastníci hodnotí, zda využijí poznatky ve své práci s cizinci, kterou část školení považují za nejvíce přínosnou a naopak.

V dotazníku dále hodnotí odvedenou práci lektorů a další body, které přispějí ke zkvalitnění školení.

Dotazníky jsou průběžně zpracovávány experty a výstupy z nich jsou zahrnuty do evaluační zprávy.

Do dnešního dne jsme v rámci projektu, jehož průběh výrazně komplikovala neutěšená pandemická situace, proškolili celkem 359 osob.

Projekt Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek AMIF/29/02 je financován Evropskou unii v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. 

Poslední novinky
Květnová školení projektu Posílení interkulturních kompetencí úspěšná. Proškoleno 93 osob!
31/5/2022

Během května jsme v rámci tohoto projektu úspěšně pokračovali ve školení zaměstnanců státní správy.

Realizovali jsme celkem šest školení, a to pro pracovníky Magistrátu města Brna, Úřadu práce, Magistrátu Pardubice, Městského úřadu ve Frýdku-Místku, Magistrátu Olomouce a Městského úřadu Rakovník.

Celkem jsem během května takto proškolili celkem 93 osob.

Průběžně také pracujeme na aktualizaci metodických materiálů pro lektory, stejně tak zpracováváme a vyhodnocujeme výstupy z dotazníků, které účastníci vyplňují bezprostředně po školení.

Nezapomínáme ani na kontaktování nových Městských úřadů, Úřadů práce a Policie ČR, aby dosah našich aktivit byl co největší.

Charakteristika školení

Školení jsou koncipována jako dvoudenní. Zaměstnance státní správy a bezpečnostních složek čeká nabitý program, plný zajímavých informací. Součástí programu je blok o migraci, kulturní identitě a její změně.

Podle reakcí účastníků kurzu je velmi atraktivní částí takzvané „Křeslo pro hosta“, v němž se role respondenta zhostí cizinec, který žije v Česku a je ochotný podělit se o své zkušenosti. Účastníci školení poté mají možnost pokládat mu své dotazy.  

Do programu jsou také zařazeny základy komunikace s cizinci a stereotypy o cizincích v majoritní společnosti.

Na konci každého školení účastníci vyplňují dotazník, ve kterém vyhodnotí průběh školení a jeho dopad na jejich profesní život. V dotazníku účastníci hodnotí, zda využijí poznatky ve své práci s cizinci, kterou část školení považují za nejvíce přínosnou a naopak.

V dotazníku dále hodnotí odvedenou práci lektorů a další body, které přispějí ke zkvalitnění školení.

Dotazníky jsou průběžně zpracovávány experty a výstupy z nich jsou zahrnuty do evaluační zprávy.

Do dnešního dne jsme v rámci projektu, jehož průběh výrazně komplikovala neutěšená pandemická situace, proškolili celkem 359 osob.

Projekt Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek AMIF/29/02 je financován Evropskou unii v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. 

Last news
No items found.