Lednové aktivity projektu Posílení interkulturních dovedností.
31/1/2022

Nepříznivá pandemická situace na začátku ledna měla dopad i na projekt Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek. Kvůli pandemii Covid-19 a mutaci Omicron nebyl možná realizace školení cílové skupiny a zaměstnavatelé stále vyčkávali na vývoj situace a uvolnění interních omezení pro účast na školení. Po tuto dobu se připravovalo školení lektorů k navazujícímu kurzu pro pokročilé, které je určeno pro zaměstnance státní správy a bezpečnostních složek. Ti se již zúčastnili školení pro začátečníky.

Ve dnech 30. a 31. ledna 2022 ve školícím středisku Marianeum v Praze proběhlo navazující školení lektorů. Pro tento typ kurzu byli proškoleni 4 lektoři interkulturních kompetencí pod vedením dvou školitelů (Mgr. Jiří Kocourek a Mgr. Iveta Němečková. Školení probíhalo dle metodiky navazujícího školení a díky tomu se účastníci prohloubili komunikační dovednosti s ohledem na interkulturní komunikaci, nacvičili si konkrétní situace v práci s cizinci (například stresové, zážitkové, modelové situace a řešení konfliktů apod.).

Mezi nejzajímavější body programu dvoudenního školení se řadí například bloky „Techniky aktivního naslouchání: objasňování, povzbuzování a ocenění komunikace, parafráze a zrcadlení nebo „Křeslo pro hosta“. Proškolení lektoři navazujících kurzů budou mít možnost účasti ve fokusních skupinách, kde odzkouší lektorování celého dvoudenního kurzu „nanečisto“. Dosavadní naše zkušenosti ukázaly, že fokusní skupiny jsou velice kvalitní nástroj k nácviku lektorů a umožňují proškoleným lektorům lépe se připravit na školení cílové skupiny. Nyní jsou naplánovány již 2 fokusní skupiny v únoru 2022, a to 5. a 6. února pro pracovníky OAMP a 12. a 13. února pro pracovníky Úřadu práce. Každé focusní skupiny se zúčastní 2 lektoři, 4 zástupci cílové skupiny, jeden host-cizinec, jeden supervizor a dle potřeby i expert projektu. Od účastníků dostanou lektoři zpětnou vazbu na místě, a supervizor zpracuje supervizní zprávu.

Další termíny školení cílové skupiny jsou domluveny na únor a březen 2022, a to jak formou úvodních, tak i navazujících kurzů. Pevně věříme, že se celková situace spojená s pandemií Covid-19 zlepší a umožní nám pokračovat v realizaci projektových aktivit, především školení zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek.

Poslední novinky
Lednové aktivity projektu Posílení interkulturních dovedností.
31/1/2022

Nepříznivá pandemická situace na začátku ledna měla dopad i na projekt Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek. Kvůli pandemii Covid-19 a mutaci Omicron nebyl možná realizace školení cílové skupiny a zaměstnavatelé stále vyčkávali na vývoj situace a uvolnění interních omezení pro účast na školení. Po tuto dobu se připravovalo školení lektorů k navazujícímu kurzu pro pokročilé, které je určeno pro zaměstnance státní správy a bezpečnostních složek. Ti se již zúčastnili školení pro začátečníky.

Ve dnech 30. a 31. ledna 2022 ve školícím středisku Marianeum v Praze proběhlo navazující školení lektorů. Pro tento typ kurzu byli proškoleni 4 lektoři interkulturních kompetencí pod vedením dvou školitelů (Mgr. Jiří Kocourek a Mgr. Iveta Němečková. Školení probíhalo dle metodiky navazujícího školení a díky tomu se účastníci prohloubili komunikační dovednosti s ohledem na interkulturní komunikaci, nacvičili si konkrétní situace v práci s cizinci (například stresové, zážitkové, modelové situace a řešení konfliktů apod.).

Mezi nejzajímavější body programu dvoudenního školení se řadí například bloky „Techniky aktivního naslouchání: objasňování, povzbuzování a ocenění komunikace, parafráze a zrcadlení nebo „Křeslo pro hosta“. Proškolení lektoři navazujících kurzů budou mít možnost účasti ve fokusních skupinách, kde odzkouší lektorování celého dvoudenního kurzu „nanečisto“. Dosavadní naše zkušenosti ukázaly, že fokusní skupiny jsou velice kvalitní nástroj k nácviku lektorů a umožňují proškoleným lektorům lépe se připravit na školení cílové skupiny. Nyní jsou naplánovány již 2 fokusní skupiny v únoru 2022, a to 5. a 6. února pro pracovníky OAMP a 12. a 13. února pro pracovníky Úřadu práce. Každé focusní skupiny se zúčastní 2 lektoři, 4 zástupci cílové skupiny, jeden host-cizinec, jeden supervizor a dle potřeby i expert projektu. Od účastníků dostanou lektoři zpětnou vazbu na místě, a supervizor zpracuje supervizní zprávu.

Další termíny školení cílové skupiny jsou domluveny na únor a březen 2022, a to jak formou úvodních, tak i navazujících kurzů. Pevně věříme, že se celková situace spojená s pandemií Covid-19 zlepší a umožní nám pokračovat v realizaci projektových aktivit, především školení zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek.

Last news
No items found.