Projekt Posílení interkulturních kompetencí byl v březnu úspěšný! Proškolili jsme 42 osob!
31/3/2022

Zkušenosti, které máme, jasně poukazují na nutné posílení kompetence zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek a dalším, kteří se v práci setkávají s cizinci a často zbytečně naráží na komunikační problémy. Stejnojmenný projekt naší organizace cílí na zlepšení komunikace mezi úřady a cizinci pomocí školení, které jsou zaměřeny na specifika cílových skupin zaměstnanců úřadů a policie. Pracovníci veřejné správy získají základní informace i rozdílnosti kultur a základní nástroje k interkulturní analýze, uvědomí si možnosti integrace cizinců v praxi.

V březnu proběhla 4 školení, a to 2 úvodní a 2 navazujícího typu. Školení se zúčastnili zaměstnanci Úřadu práce, Policie a městského úřadu. Bylo proškoleno 42 osob, což navýšilo celkový počet proškolených zaměstnanců od začátku projektu na 242 osob.

Další školení proběhlo 19.3.2022 pro lektory se zaměřením na specifika cílové skupiny - Policie.

V současné době se sjednávají termíny dalších školení, a to v Hostivicích, Liberci, Ostravě, Brně, Olomouci, Pardubicích atd.

O tom, jak školení probíhá a jak sám vnímá jejich přínos se nám v rozhovoru pro web Slovo 21 svěřil host-cizinec Rameh Al-Ibrahim, který se účastnil již nejednoho školení/fokusní skupiny.

V jakém duchu školení probíhá?

Za sebe mohu říct, že školení probíhá v atmosféře nadšení pro nové poznatky a prospěch celé společnosti.

Na co se vás nejčastěji ptají?

Úředníci se nejvíc ptají na to, proč jsem vybral Česko a v případě, že by se situace v Sýrii uklidnila, zda bych stál o návrat domů. Také se ptají na začátky v nové zemi nebo jak rychle jsem se naučil česky.

Dochází občas k nějakým nedorozuměním?

Ne, ještě se mi to nestalo.

Jak si užíváte roli hosta? V případě, že bude projekt pokračovat i nadále, byl byste ochoten pokračovat v roli hosta?

Osobně jsem moc spokojený v roli hosta-cizince a určitě bych v tom chtěl do budoucna pokračovat. Vnímám tato školení jako nesmírně důležitá, obzvlášť pro každého, kdo pracuje s cizinci. Rád bych se podílel víc na tomto skvělém projektu, nicméně mám hlavní zaměstnání a o to méně času.

Jak ovlivňuje projekt vnímání cizinců očima zaměstnanců státní správy?

Myslím si, že školení má velký vliv na zaměstnance státní správy a bezpečnostních složek, protože jim zodpovídá snad na všechny otázky, které mohou mít. Zároveň jim přibližuje odlišnosti a specifika jiných kultur.

Povězte něco o sobě (například, jak jste se dostal do Čech) a jak jste se stal hostem pro projekt Posílení?

Do Čech jsem přicestoval na pozvánku od Masarykovy univerzity kvůli zkouškám. Později jsem zažádal o doplňkovou ochranu.

Se Slovem spolupracuji již delší dobu. Nejdříve jako host – cizinec na seminářích, které byly zaměřeny na osoby s nárokem na doplňkovou ochranu a později mi nabídli „křeslo pro hosta“ na tomto školení.

Jak jste si již mohli všimnout, spustili jsme nové webové stránky naší organizace. Veškeré novinky, týkající se projektu Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek najdete pohromadě ve stejnojmenné kategorii.

Projekt Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek AMIF/29/02 je financován Evropskou unii v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. ‍

Poslední novinky
Projekt Posílení interkulturních kompetencí byl v březnu úspěšný! Proškolili jsme 42 osob!
31/3/2022

Zkušenosti, které máme, jasně poukazují na nutné posílení kompetence zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek a dalším, kteří se v práci setkávají s cizinci a často zbytečně naráží na komunikační problémy. Stejnojmenný projekt naší organizace cílí na zlepšení komunikace mezi úřady a cizinci pomocí školení, které jsou zaměřeny na specifika cílových skupin zaměstnanců úřadů a policie. Pracovníci veřejné správy získají základní informace i rozdílnosti kultur a základní nástroje k interkulturní analýze, uvědomí si možnosti integrace cizinců v praxi.

V březnu proběhla 4 školení, a to 2 úvodní a 2 navazujícího typu. Školení se zúčastnili zaměstnanci Úřadu práce, Policie a městského úřadu. Bylo proškoleno 42 osob, což navýšilo celkový počet proškolených zaměstnanců od začátku projektu na 242 osob.

Další školení proběhlo 19.3.2022 pro lektory se zaměřením na specifika cílové skupiny - Policie.

V současné době se sjednávají termíny dalších školení, a to v Hostivicích, Liberci, Ostravě, Brně, Olomouci, Pardubicích atd.

O tom, jak školení probíhá a jak sám vnímá jejich přínos se nám v rozhovoru pro web Slovo 21 svěřil host-cizinec Rameh Al-Ibrahim, který se účastnil již nejednoho školení/fokusní skupiny.

V jakém duchu školení probíhá?

Za sebe mohu říct, že školení probíhá v atmosféře nadšení pro nové poznatky a prospěch celé společnosti.

Na co se vás nejčastěji ptají?

Úředníci se nejvíc ptají na to, proč jsem vybral Česko a v případě, že by se situace v Sýrii uklidnila, zda bych stál o návrat domů. Také se ptají na začátky v nové zemi nebo jak rychle jsem se naučil česky.

Dochází občas k nějakým nedorozuměním?

Ne, ještě se mi to nestalo.

Jak si užíváte roli hosta? V případě, že bude projekt pokračovat i nadále, byl byste ochoten pokračovat v roli hosta?

Osobně jsem moc spokojený v roli hosta-cizince a určitě bych v tom chtěl do budoucna pokračovat. Vnímám tato školení jako nesmírně důležitá, obzvlášť pro každého, kdo pracuje s cizinci. Rád bych se podílel víc na tomto skvělém projektu, nicméně mám hlavní zaměstnání a o to méně času.

Jak ovlivňuje projekt vnímání cizinců očima zaměstnanců státní správy?

Myslím si, že školení má velký vliv na zaměstnance státní správy a bezpečnostních složek, protože jim zodpovídá snad na všechny otázky, které mohou mít. Zároveň jim přibližuje odlišnosti a specifika jiných kultur.

Povězte něco o sobě (například, jak jste se dostal do Čech) a jak jste se stal hostem pro projekt Posílení?

Do Čech jsem přicestoval na pozvánku od Masarykovy univerzity kvůli zkouškám. Později jsem zažádal o doplňkovou ochranu.

Se Slovem spolupracuji již delší dobu. Nejdříve jako host – cizinec na seminářích, které byly zaměřeny na osoby s nárokem na doplňkovou ochranu a později mi nabídli „křeslo pro hosta“ na tomto školení.

Jak jste si již mohli všimnout, spustili jsme nové webové stránky naší organizace. Veškeré novinky, týkající se projektu Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek najdete pohromadě ve stejnojmenné kategorii.

Projekt Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek AMIF/29/02 je financován Evropskou unii v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. ‍

Last news
No items found.