Únor jsme v projektu "Posílení...." věnovali práci na metodických materiálech!
28/2/2023

Projekt zaměřený posílení kompetencí pracovníků OAMP a dalších pracovníků veřejné správy, samosprávy a institucí se v únoru soustředil především na přípravě metodických materiálů, respektive k implementaci nových poznatků z předchozí projektu „Posílení interkulturních kompetencí“, který jsme realizovali v předchozích letech.

Kromě této práce na odborných materiálech jsme vstoupili do jednání s jednotlivými státními institucemi, které projevily o náš projekt zájem a chtějí své pracovníky v daném tématu proškolit. Zájem je velký, z čehož máme pochopitelně radost. Konkrétní termíny budou známy v následujících měsících.

Náš projekt byl původně zaměřen na zaměstnance státní správy a bezpečnostních složek, kteří si prostřednictvím kurzů a interkulturních workshopů zlepšili stávající a osvojili nové komunikační dovednosti. Ty pak využívají během své práce v komunikaci s cizinci ze třetích zemí.

Nynější projekt je určen především pracovníkům Odboru azylové a migrační politiky, což je útvar Ministerstva vnitra. V rámci tohoto projektového období dojde ve spolupráci s expertním týmem k aktualizaci metodických materiálů, který jsme vytvořili pro úvodní a navazující kurzy.

Jednotlivá školení budou vždy dvoudenní a budou většinou probíhat na tzv. neutrální půdě. Program nebude zaměřen pouze na strohé informace a teoretické přednášky o cizincích ze třetích zemí žijících v ČR, ale také se zaměřuje na interaktivní psychosociální aktivity, které působí na emoce a jež mají potenciál ovlivňovat postoje účastníků.

Díky prožitkovým interaktivním aktivitám se účastníci školení ocitnou v pozici, ve které se v běžné praxi ocitá cizinec (prohození rolí). Ze zkušenosti s realizací takovýchto školení vyplývá, že zážitkové aktivity propojené s prožitkem druhé strany mají významný efekt.

Dlouhodobě tato aktivita přispívá k vytváření objektivnějšího obrazu cizinců a k snadnější komunikaci mezi cizinci a cílovou skupinou.

Poslední novinky
Únor jsme v projektu "Posílení...." věnovali práci na metodických materiálech!
28/2/2023

Projekt zaměřený posílení kompetencí pracovníků OAMP a dalších pracovníků veřejné správy, samosprávy a institucí se v únoru soustředil především na přípravě metodických materiálů, respektive k implementaci nových poznatků z předchozí projektu „Posílení interkulturních kompetencí“, který jsme realizovali v předchozích letech.

Kromě této práce na odborných materiálech jsme vstoupili do jednání s jednotlivými státními institucemi, které projevily o náš projekt zájem a chtějí své pracovníky v daném tématu proškolit. Zájem je velký, z čehož máme pochopitelně radost. Konkrétní termíny budou známy v následujících měsících.

Náš projekt byl původně zaměřen na zaměstnance státní správy a bezpečnostních složek, kteří si prostřednictvím kurzů a interkulturních workshopů zlepšili stávající a osvojili nové komunikační dovednosti. Ty pak využívají během své práce v komunikaci s cizinci ze třetích zemí.

Nynější projekt je určen především pracovníkům Odboru azylové a migrační politiky, což je útvar Ministerstva vnitra. V rámci tohoto projektového období dojde ve spolupráci s expertním týmem k aktualizaci metodických materiálů, který jsme vytvořili pro úvodní a navazující kurzy.

Jednotlivá školení budou vždy dvoudenní a budou většinou probíhat na tzv. neutrální půdě. Program nebude zaměřen pouze na strohé informace a teoretické přednášky o cizincích ze třetích zemí žijících v ČR, ale také se zaměřuje na interaktivní psychosociální aktivity, které působí na emoce a jež mají potenciál ovlivňovat postoje účastníků.

Díky prožitkovým interaktivním aktivitám se účastníci školení ocitnou v pozici, ve které se v běžné praxi ocitá cizinec (prohození rolí). Ze zkušenosti s realizací takovýchto školení vyplývá, že zážitkové aktivity propojené s prožitkem druhé strany mají významný efekt.

Dlouhodobě tato aktivita přispívá k vytváření objektivnějšího obrazu cizinců a k snadnější komunikaci mezi cizinci a cílovou skupinou.

Last news