Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP
Projekty
Publikováno:

LEPŠÍ KOMUNIKACE = MENŠÍ NEDOROZUMĚNÍ. Tato jednoduchá rovnice je heslem i tohoto projektu "POSÍLENÍ INTERKULTURNÍCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ OAMP A DALŠÍCH PRACOVNÍKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY, SAMOSPRÁVY A INSTITUCÍ" (tak zní celý název), který obsahově vychází z projektu „Posílení interkulturních kompetencí“, jenž jsme realizovali v předchozích letech. Původně byl na zaměstnance státní správy a bezpečnostních složek, kteří si prostřednictvím kurzů a interkulturních workshopů zlepšili stávající a osvojili nové komunikační dovednosti. Ty pak využívají během své práce v komunikaci s cizinci ze třetích zemí.

Nynější projekt je zaměřen především na pracovníky Odboru azylové a migrační politiky, což je útvar Ministerstva vnitra. V rámci tohoto projektového období dojde ve spolupráci s expertním týmem k aktualizaci metodických materiálů, který jsme vytvořili pro úvodní a navazující kurzy.

Metodické materiály lektoři využívají jako pomůcku k vedení školení v oblasti zvyšování interkulturních kompetencí cílové skupiny.

Jednotlivá školení budou vždy dvoudenní a budou většinou probíhat na tzv. neutrální půdě. Program nebude zaměřen pouze na strohé informace a teoretické přednášky o cizincích ze třetích zemí žijících v ČR, ale také se zaměřuje na interaktivní psychosociální aktivity, které působí na emoce a jež mají potenciál ovlivňovat postoje účastníků.

Díky prožitkovým interaktivním aktivitám se účastníci školení ocitnou v pozici, ve které se v běžné praxi ocitá cizinec (prohození rolí). Ze zkušenosti s realizací takovýchto školení vyplývá, že zážitkové aktivity propojené s prožitkem druhé strany mají významný efekt.

Dlouhodobě tato aktivita přispívá k vytváření objektivnějšího obrazu cizinců a k snadnější komunikaci mezi cizinci a cílovou skupinou.

Na závěr dvoudenních školení, kterými projde přibližně 90 osob, vyplní účastníci anonymní dotazník, který bude zaměřen na kvalitu a obsah školení, užitečnost získaných informací atp. včetně hodnocení. Vyplněné dotazníky budou zpracovány expertním týmem a shrnuty do evaluační zprávy.

Projekt potrvá do konce roku, tedy do 31. prosince 2023.

Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP
Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP
Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP
Doporučené novinky
Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP
Projects
Publicated:

LEPŠÍ KOMUNIKACE = MENŠÍ NEDOROZUMĚNÍ. Tato jednoduchá rovnice je heslem i tohoto projektu "POSÍLENÍ INTERKULTURNÍCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ OAMP A DALŠÍCH PRACOVNÍKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY, SAMOSPRÁVY A INSTITUCÍ" (tak zní celý název), který obsahově vychází z projektu „Posílení interkulturních kompetencí“, jenž jsme realizovali v předchozích letech. Původně byl na zaměstnance státní správy a bezpečnostních složek, kteří si prostřednictvím kurzů a interkulturních workshopů zlepšili stávající a osvojili nové komunikační dovednosti. Ty pak využívají během své práce v komunikaci s cizinci ze třetích zemí.

Nynější projekt je zaměřen především na pracovníky Odboru azylové a migrační politiky, což je útvar Ministerstva vnitra. V rámci tohoto projektového období dojde ve spolupráci s expertním týmem k aktualizaci metodických materiálů, který jsme vytvořili pro úvodní a navazující kurzy.

Metodické materiály lektoři využívají jako pomůcku k vedení školení v oblasti zvyšování interkulturních kompetencí cílové skupiny.

Jednotlivá školení budou vždy dvoudenní a budou většinou probíhat na tzv. neutrální půdě. Program nebude zaměřen pouze na strohé informace a teoretické přednášky o cizincích ze třetích zemí žijících v ČR, ale také se zaměřuje na interaktivní psychosociální aktivity, které působí na emoce a jež mají potenciál ovlivňovat postoje účastníků.

Díky prožitkovým interaktivním aktivitám se účastníci školení ocitnou v pozici, ve které se v běžné praxi ocitá cizinec (prohození rolí). Ze zkušenosti s realizací takovýchto školení vyplývá, že zážitkové aktivity propojené s prožitkem druhé strany mají významný efekt.

Dlouhodobě tato aktivita přispívá k vytváření objektivnějšího obrazu cizinců a k snadnější komunikaci mezi cizinci a cílovou skupinou.

Na závěr dvoudenních školení, kterými projde přibližně 90 osob, vyplní účastníci anonymní dotazník, který bude zaměřen na kvalitu a obsah školení, užitečnost získaných informací atp. včetně hodnocení. Vyplněné dotazníky budou zpracovány expertním týmem a shrnuty do evaluační zprávy.

Projekt potrvá do konce roku, tedy do 31. prosince 2023.

Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP
Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP
Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP
Related news
No items found.