Jak jednat s cizinci. Slovo 21 proškolí 800 úředníků, policistů nebo hasičů v interkulturní komunikaci
14/3/2024

Celkem 800 úředníků, policistů, strážníků nebo hasičů projde v následujících dvou letech speciálním školením spolku Slovo 21. Pracovníkům veřejné správy a bezpečnostních složek pomůže zlepšit komunikační dovednosti při práci s cizinci z třetích zemí. Díky prožitkovým interaktivním aktivitám se účastníci workshopu například ocitnou v situacích, které migranti běžně zažívají při jednání na úřadech nebo třeba s policií. Lepší komunikace totiž znamená i menší nerozumění.

Projekt Posílení interkulturních kompetencí reaguje hlavně na zvyšující se počet cizinců v Česku. Podle údajů Ministerstva vnitra bylo v tuzemsku ke konci roku 2023 836 tisíc lidí z odlišeného kulturního prostředí, kteří dříve nebo později přijdou do kontaktu s českými úřady. Jejich zaměstnanci ale mnohdy nikdy nezískali adekvátní vzdělání v oblasti interkulturních a komunikačních dovedností, což může mít negativní dopad na jejich práci a samotný přístup k cizincům. Právě proto Slovo 21 s konceptem dvoudenního interaktivního školení přišlo.

„Jde zejména o to ulehčit zaměstnancům státní správy a samosprávy práci s cizinci. Pomoci jim pochopit některé rozdíly v kulturách a osvětlit jim, že někdy chování cizinců může být způsobeno jednoduše tím, že to mají kulturně jinak,“ vysvětluje metodička projektu Kateřina Kopečná. Školení jsou určená pro zaměstnance Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Úřadu práce, Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí a Státního úřadu inspekce práce.

Dvoudenní školení není omezené jen na strohé informace a teoretické přednášky. Součástí workshopu jsou i prožitkové a interaktivní aktivity, díky kterým se účastníci ocitnou v pozici, do níž se v běžné praxi dostává cizinec. Díky prohození rolí tak mají možnost zažít modelové situace očima migrantů.

Školení, které získalo akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí, zároveň musí reagovat na potřeby účastníků, které jsou z povahy jejich práce odlišné. „Různé skupiny zaměstnanců potřebují získat jiné informace a znalosti. Proto se snažíme dané školení vždy přizpůsobovat přesně na míru účastníkům. Oni sami se aktivně na začátku zapojují a svými očekáváními formují finální obsah jednotlivých aktivit,“ dodává Kateřina Kopečná.

S proškolováním úředníků v interkulturních kompetencích má Slovo 21 zkušenosti od roku 2011. Za tu dobu prošlo speciálními workshopy skoro 1300 lidí. Ze zpětných vazeb vyplývá, že jim školení přišla smysluplná. Ocenili především informace o tom, proč se cizinci chovají tak, jak se chovají. Za cenné považují i rady o tom, jak s migranty při jednání mluvit a přitom zachovat důstojnost pro obě strany i vzájemný respekt.

Kontaktní osoba:

Marie-Anna Růžičková

732 268 201

propagace@slovo21.cz

Poslední novinky
Jak jednat s cizinci. Slovo 21 proškolí 800 úředníků, policistů nebo hasičů v interkulturní komunikaci
14/3/2024

Celkem 800 úředníků, policistů, strážníků nebo hasičů projde v následujících dvou letech speciálním školením spolku Slovo 21. Pracovníkům veřejné správy a bezpečnostních složek pomůže zlepšit komunikační dovednosti při práci s cizinci z třetích zemí. Díky prožitkovým interaktivním aktivitám se účastníci workshopu například ocitnou v situacích, které migranti běžně zažívají při jednání na úřadech nebo třeba s policií. Lepší komunikace totiž znamená i menší nerozumění.

Projekt Posílení interkulturních kompetencí reaguje hlavně na zvyšující se počet cizinců v Česku. Podle údajů Ministerstva vnitra bylo v tuzemsku ke konci roku 2023 836 tisíc lidí z odlišeného kulturního prostředí, kteří dříve nebo později přijdou do kontaktu s českými úřady. Jejich zaměstnanci ale mnohdy nikdy nezískali adekvátní vzdělání v oblasti interkulturních a komunikačních dovedností, což může mít negativní dopad na jejich práci a samotný přístup k cizincům. Právě proto Slovo 21 s konceptem dvoudenního interaktivního školení přišlo.

„Jde zejména o to ulehčit zaměstnancům státní správy a samosprávy práci s cizinci. Pomoci jim pochopit některé rozdíly v kulturách a osvětlit jim, že někdy chování cizinců může být způsobeno jednoduše tím, že to mají kulturně jinak,“ vysvětluje metodička projektu Kateřina Kopečná. Školení jsou určená pro zaměstnance Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Úřadu práce, Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí a Státního úřadu inspekce práce.

Dvoudenní školení není omezené jen na strohé informace a teoretické přednášky. Součástí workshopu jsou i prožitkové a interaktivní aktivity, díky kterým se účastníci ocitnou v pozici, do níž se v běžné praxi dostává cizinec. Díky prohození rolí tak mají možnost zažít modelové situace očima migrantů.

Školení, které získalo akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí, zároveň musí reagovat na potřeby účastníků, které jsou z povahy jejich práce odlišné. „Různé skupiny zaměstnanců potřebují získat jiné informace a znalosti. Proto se snažíme dané školení vždy přizpůsobovat přesně na míru účastníkům. Oni sami se aktivně na začátku zapojují a svými očekáváními formují finální obsah jednotlivých aktivit,“ dodává Kateřina Kopečná.

S proškolováním úředníků v interkulturních kompetencích má Slovo 21 zkušenosti od roku 2011. Za tu dobu prošlo speciálními workshopy skoro 1300 lidí. Ze zpětných vazeb vyplývá, že jim školení přišla smysluplná. Ocenili především informace o tom, proč se cizinci chovají tak, jak se chovají. Za cenné považují i rady o tom, jak s migranty při jednání mluvit a přitom zachovat důstojnost pro obě strany i vzájemný respekt.

Kontaktní osoba:

Marie-Anna Růžičková

732 268 201

propagace@slovo21.cz

Last news