Zvládli jsme to a pokračujeme dál. Za rok 2023 jsme v interkulturní komunikaci proškolili přes 100 úředníků
31/12/2023

Z pohledu mezinárodní geopolitické situace velmi bouřlivý rok 2023 je za námi. A k němu se váže bilance přímo i našeho projektu. I když je určený „jen“ pro tuzemské úředníky státní správy a samosprávy, má také mezinárodní společenský význam i dopad. Našimi lektory proškolení zaměstnanci OAMP, kteří jsou v každodenním profesním kontaktu s cizinci, mají teď možnost vést úřední dialog mnohem efektivněji. Bez vzájemných nedorozumění, frustrací, nebo dokonce konfliktů.

9 ŠKOLENÍ, 109 PROŠKOLENÝCH ÚŘEDNÍKŮ, 4 HOSTÉ Z CIZINY

V průběhu celého roku jsme zorganizovali celkem 9 školení v různých městech republiky, z toho 7 úvodních a 2 navazující. V Plzni, Brně, v Průhonicích a Hostivicích je absolvovalo celkem 109 zaměstnanců Odboru azylové a migrační politiky (OAMP). Počet něco málo přes stovku proškolených státních úředníků znamená, že jsme překonali původní garanci 90 osob. Navíc předané znalosti od našich špičkových lektorek Veronika Slavíkové, Kateřiny Kopečné a Miroslavy Zápotočné mají charakter řetězové reakce – každý takto proškolený státní úředník se o zážitku z absolvování projektu podělí s kolegy a nabyté znalosti může zúročovat i předávat po mnoho dalších profesních let ve státní správě. Interkulturní pramen vzájemně vstřícného dialogu totiž nikdy nevysychá, naopak. Čím lépe se pochopíme, tím méně předsudečných bariér budeme stavět.

ZÁKLADEM ŠKOLENÍ ZŮSTÁVÁ ŽIVÁ INTERAKCE

Projekt Posílení vždy stavěl a i dál staví na „neškolometském“ předávání vědomostí a zkušeností a na přímé komunikaci s cizincem jako hostem každého jednotlivého školení. Živá interakce lidí sedících v kruhu, kteří na sebe bezprostředně reagují, byť se neznají, a kterým lektoři citlivě pomáhají ve zmírnění ostychu a podpoře vyjádření se, nese vždy ovoce. A přítomnost hosta-cizince na školení je vždy významná a cenná. Vypráví svůj vlastní životní příběh a sděluje své vlastní názory na český státní provoz i českou mentalitu z tolik důležité druhé strany – z pozice člověka, jemuž politický osud jeho země znemožnil zůstat tam, kde se narodil a kde chtěl i prožít svůj život, založit rodinu. Namísto toho je ale nucen otevřít se zcela jinému světu a adaptovat se třeba i v úplně jiné kultuře: takto mohli účastníci školení poznat Alisu Troninu z Ruska, Rameha Ibraheema ze Sýrie, Annu Darašenku z Běloruska a Mai Nguyenováz z Vietnamu.

NEJVĚTŠÍ PŘÍNOS? NA NĚM PANUJE VŠEOBECNÁ SHODA

Z anonymních dotazníků vyplývá, že největším přínosem pro účastníky školení je zejména poznání jiných kultur, tedy proč se chovají tak, jak se chovají, jaké rituály a návyky mají, jak se s nimi dohovořit a přitom zachovat důstojnost pro obě strany i vzájemný respekt. Absolventi oceňují také to, že školení je doslova nabito praktickými ukázkami a situacemi přímo ze života a vedeno hravou a zábavnou formou, že lze v takové přátelské atmosféře klást dotazy i přímo hostu-cizinci. Školení taky podle účastníků předává přehledné informace o centrech pomoci a kontakty na neziskové organizace a jejich letité zkušené odborníky, kteří můžou s cizinci velice efektivně a cíleně pracovat, a dokonce i základní poznatky, jak správně jednat za přítomnosti tlumočníka.

Do počínajícího roku 2024 tak vstupujeme se závazkem pokračovat v této cestě proškolování, aby měl český státní aparát dostatečný počet zaměstnanců, kteří jsou profesně suverénní, provozně sehraní pro potřeby multikulturního světa 21. století a zároveň co nejotevřenější a nejefektivnější v komunikaci i pomoci cizincům z třetích zemí a odlišných kultur.

Poslední novinky
Zvládli jsme to a pokračujeme dál. Za rok 2023 jsme v interkulturní komunikaci proškolili přes 100 úředníků
31/12/2023

Z pohledu mezinárodní geopolitické situace velmi bouřlivý rok 2023 je za námi. A k němu se váže bilance přímo i našeho projektu. I když je určený „jen“ pro tuzemské úředníky státní správy a samosprávy, má také mezinárodní společenský význam i dopad. Našimi lektory proškolení zaměstnanci OAMP, kteří jsou v každodenním profesním kontaktu s cizinci, mají teď možnost vést úřední dialog mnohem efektivněji. Bez vzájemných nedorozumění, frustrací, nebo dokonce konfliktů.

9 ŠKOLENÍ, 109 PROŠKOLENÝCH ÚŘEDNÍKŮ, 4 HOSTÉ Z CIZINY

V průběhu celého roku jsme zorganizovali celkem 9 školení v různých městech republiky, z toho 7 úvodních a 2 navazující. V Plzni, Brně, v Průhonicích a Hostivicích je absolvovalo celkem 109 zaměstnanců Odboru azylové a migrační politiky (OAMP). Počet něco málo přes stovku proškolených státních úředníků znamená, že jsme překonali původní garanci 90 osob. Navíc předané znalosti od našich špičkových lektorek Veronika Slavíkové, Kateřiny Kopečné a Miroslavy Zápotočné mají charakter řetězové reakce – každý takto proškolený státní úředník se o zážitku z absolvování projektu podělí s kolegy a nabyté znalosti může zúročovat i předávat po mnoho dalších profesních let ve státní správě. Interkulturní pramen vzájemně vstřícného dialogu totiž nikdy nevysychá, naopak. Čím lépe se pochopíme, tím méně předsudečných bariér budeme stavět.

ZÁKLADEM ŠKOLENÍ ZŮSTÁVÁ ŽIVÁ INTERAKCE

Projekt Posílení vždy stavěl a i dál staví na „neškolometském“ předávání vědomostí a zkušeností a na přímé komunikaci s cizincem jako hostem každého jednotlivého školení. Živá interakce lidí sedících v kruhu, kteří na sebe bezprostředně reagují, byť se neznají, a kterým lektoři citlivě pomáhají ve zmírnění ostychu a podpoře vyjádření se, nese vždy ovoce. A přítomnost hosta-cizince na školení je vždy významná a cenná. Vypráví svůj vlastní životní příběh a sděluje své vlastní názory na český státní provoz i českou mentalitu z tolik důležité druhé strany – z pozice člověka, jemuž politický osud jeho země znemožnil zůstat tam, kde se narodil a kde chtěl i prožít svůj život, založit rodinu. Namísto toho je ale nucen otevřít se zcela jinému světu a adaptovat se třeba i v úplně jiné kultuře: takto mohli účastníci školení poznat Alisu Troninu z Ruska, Rameha Ibraheema ze Sýrie, Annu Darašenku z Běloruska a Mai Nguyenováz z Vietnamu.

NEJVĚTŠÍ PŘÍNOS? NA NĚM PANUJE VŠEOBECNÁ SHODA

Z anonymních dotazníků vyplývá, že největším přínosem pro účastníky školení je zejména poznání jiných kultur, tedy proč se chovají tak, jak se chovají, jaké rituály a návyky mají, jak se s nimi dohovořit a přitom zachovat důstojnost pro obě strany i vzájemný respekt. Absolventi oceňují také to, že školení je doslova nabito praktickými ukázkami a situacemi přímo ze života a vedeno hravou a zábavnou formou, že lze v takové přátelské atmosféře klást dotazy i přímo hostu-cizinci. Školení taky podle účastníků předává přehledné informace o centrech pomoci a kontakty na neziskové organizace a jejich letité zkušené odborníky, kteří můžou s cizinci velice efektivně a cíleně pracovat, a dokonce i základní poznatky, jak správně jednat za přítomnosti tlumočníka.

Do počínajícího roku 2024 tak vstupujeme se závazkem pokračovat v této cestě proškolování, aby měl český státní aparát dostatečný počet zaměstnanců, kteří jsou profesně suverénní, provozně sehraní pro potřeby multikulturního světa 21. století a zároveň co nejotevřenější a nejefektivnější v komunikaci i pomoci cizincům z třetích zemí a odlišných kultur.

Last news