Projekt Posílení během srpna připravil dalších pět školení!
29/8/2023

Zaměstnance OAMP MV ČR a další pracovníky veřejné správy, samosprávy a ostatních přidružených institucí čekají od podzimu do Vánoc další kola školení. Pro některé z nich půjde o úvodní zasvěcení do problematiky, pro jiné už jsou připravena navazující setkání, jež jim prohlubují znalosti a sumírují jejich vlastní dosavadní zkušenosti.

Projekt s celým názvem Posílení interkulturních kompetencí trvá již mnoho let a vznikl jako reakce na to, aby se kompetentní státní úředníci průběžně profesně zdokonalovali v pracovním kontaktu nejen s azylanty, ale obecně se všemi cizinci odlišných kultur z třetích zemí, kterým je třeba předávat srozumitelná pravidla a ukládat jasné povinnosti v rámci české legislativy a s ní propojených úředních postupů. A eliminovat při tom negativně zažité stereotypy i předsudky.

Od letošního podzimu až do Vánoc se postupně uskuteční celkem pět školení v těchto konkrétních termínech a metropolích:

14.–15. 9. 2023: Praha, úvodní školení pro nové posluchače

5.–6. 10. 2023: Plzeň, navazující školení pro absolventy tamního úvodního setkání

19.–20. 10. 2023: Brno, úvodní školení pro nové posluchače

9.–10. 11. 2023: Brno, navazující školení pro absolventy tamního úvodního setkání

7.– 8. 12. 2023: Praha, úvodní školení pro nové posluchače

Na jednotlivých školení jsou vždy přítomni i cizinci – pozvaní hosté, kteří sdílejí s posluchači svůj vlastní životní příběh, kdy z různých důvodů opustili rodnou zemi a profesně i rodinně zakotvili v České republice. Uvítáme tak Alisu Troninu z Ruska, Annu Darašenko z Běloruska a May Nguyenovou z Vietnamu.

Přítomnost takovýchto hostů na již proběhlých školeních se ukazuje jako zcela mimořádný a klíčový prvek vzájemné interakce – napomáhá empatii, otvírá pohled i z té druhé strany, odbourává přirozený ostych, či dokonce předsudky, a vytváří tolik důležitou neformální a přátelskou atmosféru.

Všechna školení jsou vedena pod profesionální taktovkou lektorů či metodiků ze Slova 21 s bohatými letitými zkušenostmi v dané problematice.

Poslední novinky
Projekt Posílení během srpna připravil dalších pět školení!
29/8/2023

Zaměstnance OAMP MV ČR a další pracovníky veřejné správy, samosprávy a ostatních přidružených institucí čekají od podzimu do Vánoc další kola školení. Pro některé z nich půjde o úvodní zasvěcení do problematiky, pro jiné už jsou připravena navazující setkání, jež jim prohlubují znalosti a sumírují jejich vlastní dosavadní zkušenosti.

Projekt s celým názvem Posílení interkulturních kompetencí trvá již mnoho let a vznikl jako reakce na to, aby se kompetentní státní úředníci průběžně profesně zdokonalovali v pracovním kontaktu nejen s azylanty, ale obecně se všemi cizinci odlišných kultur z třetích zemí, kterým je třeba předávat srozumitelná pravidla a ukládat jasné povinnosti v rámci české legislativy a s ní propojených úředních postupů. A eliminovat při tom negativně zažité stereotypy i předsudky.

Od letošního podzimu až do Vánoc se postupně uskuteční celkem pět školení v těchto konkrétních termínech a metropolích:

14.–15. 9. 2023: Praha, úvodní školení pro nové posluchače

5.–6. 10. 2023: Plzeň, navazující školení pro absolventy tamního úvodního setkání

19.–20. 10. 2023: Brno, úvodní školení pro nové posluchače

9.–10. 11. 2023: Brno, navazující školení pro absolventy tamního úvodního setkání

7.– 8. 12. 2023: Praha, úvodní školení pro nové posluchače

Na jednotlivých školení jsou vždy přítomni i cizinci – pozvaní hosté, kteří sdílejí s posluchači svůj vlastní životní příběh, kdy z různých důvodů opustili rodnou zemi a profesně i rodinně zakotvili v České republice. Uvítáme tak Alisu Troninu z Ruska, Annu Darašenko z Běloruska a May Nguyenovou z Vietnamu.

Přítomnost takovýchto hostů na již proběhlých školeních se ukazuje jako zcela mimořádný a klíčový prvek vzájemné interakce – napomáhá empatii, otvírá pohled i z té druhé strany, odbourává přirozený ostych, či dokonce předsudky, a vytváří tolik důležitou neformální a přátelskou atmosféru.

Všechna školení jsou vedena pod profesionální taktovkou lektorů či metodiků ze Slova 21 s bohatými letitými zkušenostmi v dané problematice.

Last news