Vytvořili jsme speciální formát Informačních setkání pro ukrajinské uprchlíky!
15/4/2022

Informační setkání pro ukrajinské uprchlíky vznikla na základě našeho dlouholetého úspěšného projektu „Vítejte v ČR, jehož obsahem jsou mimo jiné adaptačně-integrační kurzy (AIK).

Dle Zákona o pobytu cizinců na území ČR, jsou AIK od 1.1.2021 povinny pro všechny cizince z třetích států, kteří dlouhodobě nebo trvale pobývají v ČR. Mezi tyto země patří také Ukrajina.

Do výsledné podoby AIK „Vítejte v ČR“ se promítly rovněž osobní zkušenosti několika zaměstnanců Slova 21, jež měli uprchlickou minulost a aktivně se posledních 30 podílí na tvorbě a implementaci vládní Koncepce integrace cizinců.  

Během Informačních setkání pro ukrajinské uprchlíky, který je AIK inspirován, se mimo jiné dozvědí informace o legislativním rámci souvisejícím s pobytem na území ČR, službách integračních center a neziskových organizací pro cizince, vzdělávacím systému pro děti i dospělé, kurzech českého jazyka, možnostech nostrifikace dokumentů, rekvalifikacích atd. Obsahem setkání jsou také informace z oblasti kultury, volnočasových aktivit, zdravotnictví a z dalších oblastí běžného života.

Projekt Informačních setkání vznikl ve spolupráci s OAMP MV ČR. Mezi donory projektu patří i Nadace Olgy Havlové, která přispěla na zvýšení odbornosti školitelů.

Informační setkání pro uprchlíky probíhají po celé ČR, a to převážně v ubytovacích zařízeních, integračních centrech pro cizince (CPIC), či jiných prostorách jako jsou fary, knihovny, kina, školy apod. Zájemci se o setkání dovídají pomocí letáku, který je distribuován prostřednictvím našich asistentů v terénu a je sdílen na sociálních sítích.

Informační setkání jsou vedena profesionálními lektory převážně ukrajinského původu přímo v ukrajinštině nebo ruštině – záleží na přání účastníků. V případě romských uprchlíků z Ukrajiny bývá tlumočena do maďarštiny nebo romštiny. Databáze organizace Slovo 21 v současnosti obsahuje 35 tlumočníků a lektorů, z nichž je většina certifikována MV ČR.

Informační setkání pro romské uprchlíky z Ukrajiny vyžadují specifický přístup. Jsou vedena v ukrajinštině a ruštině, případně v češtině s tlumočením do romštiny a maďarštiny.  

Kromě lektorů/tlumočníků je na těchto setkáních nezbytná i přítomnost zástupců romské menšiny z ČR. Ti se většinou rekrutují z členek romské ženské skupiny Manushe, která už dvacet let působí pod hlavičkou Slova 21 a je velmi aktivní na území celé České republiky.

Převážná většina romských uprchlíků je negramotná, a proto pro ně nejsou informace v písemné podobě relevantní. Obsah těchto setkání je tedy specificky přizpůsoben potřebám a možnostem této cílové skupiny.  Romští asistenti lektorů se průběžně připravují, nezbytné informace podávají na základě praktických příkladů z osobního života a zdůrazňují potřebu znalostí ve všech oblastech, která jsou klíčová pro začlenění do české společnosti (vzdělávání, zaměstnávání, zvyky, tradice, finanční gramotnost, hygienické návyky aj.). Kvůli tlumočení do různých jazyků a rozsahu podávaných informací setkání trvají i tři hodiny. Část probíhá formou rozhovorů a následné diskuse.

Na další novinky tohoto projektu se podívejte níže. Starší naleznete v sekci NOVINKY

Poslední novinky
Vytvořili jsme speciální formát Informačních setkání pro ukrajinské uprchlíky!
15/4/2022

Informační setkání pro ukrajinské uprchlíky vznikla na základě našeho dlouholetého úspěšného projektu „Vítejte v ČR, jehož obsahem jsou mimo jiné adaptačně-integrační kurzy (AIK).

Dle Zákona o pobytu cizinců na území ČR, jsou AIK od 1.1.2021 povinny pro všechny cizince z třetích států, kteří dlouhodobě nebo trvale pobývají v ČR. Mezi tyto země patří také Ukrajina.

Do výsledné podoby AIK „Vítejte v ČR“ se promítly rovněž osobní zkušenosti několika zaměstnanců Slova 21, jež měli uprchlickou minulost a aktivně se posledních 30 podílí na tvorbě a implementaci vládní Koncepce integrace cizinců.  

Během Informačních setkání pro ukrajinské uprchlíky, který je AIK inspirován, se mimo jiné dozvědí informace o legislativním rámci souvisejícím s pobytem na území ČR, službách integračních center a neziskových organizací pro cizince, vzdělávacím systému pro děti i dospělé, kurzech českého jazyka, možnostech nostrifikace dokumentů, rekvalifikacích atd. Obsahem setkání jsou také informace z oblasti kultury, volnočasových aktivit, zdravotnictví a z dalších oblastí běžného života.

Projekt Informačních setkání vznikl ve spolupráci s OAMP MV ČR. Mezi donory projektu patří i Nadace Olgy Havlové, která přispěla na zvýšení odbornosti školitelů.

Informační setkání pro uprchlíky probíhají po celé ČR, a to převážně v ubytovacích zařízeních, integračních centrech pro cizince (CPIC), či jiných prostorách jako jsou fary, knihovny, kina, školy apod. Zájemci se o setkání dovídají pomocí letáku, který je distribuován prostřednictvím našich asistentů v terénu a je sdílen na sociálních sítích.

Informační setkání jsou vedena profesionálními lektory převážně ukrajinského původu přímo v ukrajinštině nebo ruštině – záleží na přání účastníků. V případě romských uprchlíků z Ukrajiny bývá tlumočena do maďarštiny nebo romštiny. Databáze organizace Slovo 21 v současnosti obsahuje 35 tlumočníků a lektorů, z nichž je většina certifikována MV ČR.

Informační setkání pro romské uprchlíky z Ukrajiny vyžadují specifický přístup. Jsou vedena v ukrajinštině a ruštině, případně v češtině s tlumočením do romštiny a maďarštiny.  

Kromě lektorů/tlumočníků je na těchto setkáních nezbytná i přítomnost zástupců romské menšiny z ČR. Ti se většinou rekrutují z členek romské ženské skupiny Manushe, která už dvacet let působí pod hlavičkou Slova 21 a je velmi aktivní na území celé České republiky.

Převážná většina romských uprchlíků je negramotná, a proto pro ně nejsou informace v písemné podobě relevantní. Obsah těchto setkání je tedy specificky přizpůsoben potřebám a možnostem této cílové skupiny.  Romští asistenti lektorů se průběžně připravují, nezbytné informace podávají na základě praktických příkladů z osobního života a zdůrazňují potřebu znalostí ve všech oblastech, která jsou klíčová pro začlenění do české společnosti (vzdělávání, zaměstnávání, zvyky, tradice, finanční gramotnost, hygienické návyky aj.). Kvůli tlumočení do různých jazyků a rozsahu podávaných informací setkání trvají i tři hodiny. Část probíhá formou rozhovorů a následné diskuse.

Na další novinky tohoto projektu se podívejte níže. Starší naleznete v sekci NOVINKY

Last news