V rámci projektu Posílení interkulturních kompetencí v dubnu proškoleno 23 zaměstnanců státní správy!
30/4/2022

Během dubna jsme v rámci tohoto projektu úspěšně pokračovali ve školení zaměstnanců státní správy.

Ve dnech 7. a 8. dubna bylo proškoleno formou základního školení celkem 9 zaměstnanců Úřadu práce a Městského úřadu v Hostivicích.

28. a 29. dubna jsme proškolili taktéž formou základního školení 15 zaměstnanců ostravského magistrátu.

Během května máme v plánu uskutečnit 8 školení pro zaměstnance Úřadu práce, Policie ČR a Městských úřadů včetně úředníků Magistrátu města Brna a Magistrátu města Frýdek-Místek.

Školení jsou koncipována jako dvoudenní. Zaměstnance státní správy a bezpečnostních složek čeká nabitý program, plný zajímavých informací. Součástí programu je blok o migraci, kulturní identitě a její změně.

Podle reakcí účastníků kurzu je velmi atraktivní částí takzvané „Křeslo pro hosta“, v němž se role respondenta zhostí cizinec, který žije v Česku a je ochotný podělit se o své zkušenosti. Účastníci školení poté mají možnost pokládat mu své dotazy.  

Do programu jsou také zařazeny základy komunikace s cizinci a stereotypy o cizincích v majoritní společnosti.

Na konci každého školení účastníci vyplňují dotazník, ve kterém vyhodnotí průběh školení a jeho dopad na jejich profesní život. V dotazníku účastníci hodnotí, zda využijí poznatky ve své práci s cizinci, kterou část školení považují za nejvíce přínosnou a naopak.

V dotazníku dále hodnotí odvedenou práci lektorů a další body, které přispějí ke zkvalitnění školení.

Dotazníky jsou průběžně zpracovávány experty a výstupy z nich jsou zahrnuty do evaluační zprávy.

Do dnešního dne jsme v rámci projektu, jehož průběh výrazně komplikovala neutěšená pandemická situace, proškolili celkem 266 osob.

Na další novinky tohoto projektu se podívejte níže. Starší naleznete v sekci NOVINKY

Projekt Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek AMIF/29/02 je financován Evropskou unii v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. 

Poslední novinky
V rámci projektu Posílení interkulturních kompetencí v dubnu proškoleno 23 zaměstnanců státní správy!
30/4/2022

Během dubna jsme v rámci tohoto projektu úspěšně pokračovali ve školení zaměstnanců státní správy.

Ve dnech 7. a 8. dubna bylo proškoleno formou základního školení celkem 9 zaměstnanců Úřadu práce a Městského úřadu v Hostivicích.

28. a 29. dubna jsme proškolili taktéž formou základního školení 15 zaměstnanců ostravského magistrátu.

Během května máme v plánu uskutečnit 8 školení pro zaměstnance Úřadu práce, Policie ČR a Městských úřadů včetně úředníků Magistrátu města Brna a Magistrátu města Frýdek-Místek.

Školení jsou koncipována jako dvoudenní. Zaměstnance státní správy a bezpečnostních složek čeká nabitý program, plný zajímavých informací. Součástí programu je blok o migraci, kulturní identitě a její změně.

Podle reakcí účastníků kurzu je velmi atraktivní částí takzvané „Křeslo pro hosta“, v němž se role respondenta zhostí cizinec, který žije v Česku a je ochotný podělit se o své zkušenosti. Účastníci školení poté mají možnost pokládat mu své dotazy.  

Do programu jsou také zařazeny základy komunikace s cizinci a stereotypy o cizincích v majoritní společnosti.

Na konci každého školení účastníci vyplňují dotazník, ve kterém vyhodnotí průběh školení a jeho dopad na jejich profesní život. V dotazníku účastníci hodnotí, zda využijí poznatky ve své práci s cizinci, kterou část školení považují za nejvíce přínosnou a naopak.

V dotazníku dále hodnotí odvedenou práci lektorů a další body, které přispějí ke zkvalitnění školení.

Dotazníky jsou průběžně zpracovávány experty a výstupy z nich jsou zahrnuty do evaluační zprávy.

Do dnešního dne jsme v rámci projektu, jehož průběh výrazně komplikovala neutěšená pandemická situace, proškolili celkem 266 osob.

Na další novinky tohoto projektu se podívejte níže. Starší naleznete v sekci NOVINKY

Projekt Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek AMIF/29/02 je financován Evropskou unii v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. 

Last news