Jak komunikovat s cizinci. V Plzni a Brně jsme školili pracovníky veřejné správy
2/11/2023

Slovo 21 pokračuje v proškolování pracovníků veřejné správy v interkulturní komunikaci. Celý rok jim po celé republice dáváme rady a tipy, jak efektivně jednat při práci s cizinci ze třetích zemí. Lepší komunikace totiž znamená i menší nedorozumění. V říjnu jsme navštívili úředníky v Plzni a v Brně.

ZE „ZAČÁTEČNÍKŮ“ EXPERTI

V Plzni jsme v říjnu připravili už druhé navazující školení pro pracovníky veřejné správy. Z dvanácti přítomných účastníků se tak stali pokročilí experti na komunikaci s občany třetích zemí při úředních procesech. Profesionální lektoři je provedli různými technikami, které umožňují efektivní dialog s lidmi ze zcela odlišných kultur, náboženství i obyčejů, aniž by se ztrácel jakýkoliv respekt a soucit. Nechybělo ani vždy účinné a možná i nejpopulárnější „křeslo pro hosta“, v němž tentokrát usedla Běloruska Anna Darašenka.

Osobní zážitky a zkušenosti obyčejného člověka „z druhé strany“ jsou přesně tím dokladem, že žádný obyčejný člověk „z druhé strany“ neexistuje. Pakliže se lidé různých národů, ras či náboženského vyznání nejsou schopni mezi sebou domluvit a dýchat ve vzájemném respektování elementárních zákonných pravidel civilizačního soužití, zapomínají, že jsou všichni stále tíž obyčejní lidé ze stejného kořene. A této ztráty paměti (potažmo i svědomí, soucitu a vzájemné solidarity) zhusta využívají právě všechny zločinné, diktátorské, totalitní, obecně nedemokratické, mocenské režimy. V minulosti, přítomnosti a nedejbože i budoucnosti.

DO KONCE ROKU JEŠTĚ ZNOVU BRNO A PAK PRAHA

Na totožné lektorské vlně, byť v tomto případě teprve v úvodní fázi, se koncem října neslo také školení v Brně. Zúčastnilo se ho jedenáct pracovníků a hostem byla opět mladá Ruska Alisa Tronina.

Počet účastníků jednotlivých školení, které pořádáme po celém Česku, se ukázal být organizačně v těchto menších skupinách jako nejideálnější. Vzájemná interakce s lektory i mezi samotnými účastníky, kteří se třeba vidí navzájem poprvé v životě, je v takovémto počtu velmi intenzivní, živelná, otevřená i podnětná a absolventi dokáží na svých pracovištích takto inspirovat i další své kolegy. Osvěta se tak náležitě šíří svépomocnými silami.

Blížící se konec roku přinese ještě dvě školení - jedno navazující na toto v Brně a druhé úvodní v Praze v prosinci. Toto byl i náš cíl: nejdříve regiony a pak samotná Praha, která má přeci jen svůj vlastní kosmopolitní charakter a mechanismy, jak úspěšně začlenit nové občany z třetích zemí do společnosti.

Poslední novinky
Jak komunikovat s cizinci. V Plzni a Brně jsme školili pracovníky veřejné správy
2/11/2023

Slovo 21 pokračuje v proškolování pracovníků veřejné správy v interkulturní komunikaci. Celý rok jim po celé republice dáváme rady a tipy, jak efektivně jednat při práci s cizinci ze třetích zemí. Lepší komunikace totiž znamená i menší nedorozumění. V říjnu jsme navštívili úředníky v Plzni a v Brně.

ZE „ZAČÁTEČNÍKŮ“ EXPERTI

V Plzni jsme v říjnu připravili už druhé navazující školení pro pracovníky veřejné správy. Z dvanácti přítomných účastníků se tak stali pokročilí experti na komunikaci s občany třetích zemí při úředních procesech. Profesionální lektoři je provedli různými technikami, které umožňují efektivní dialog s lidmi ze zcela odlišných kultur, náboženství i obyčejů, aniž by se ztrácel jakýkoliv respekt a soucit. Nechybělo ani vždy účinné a možná i nejpopulárnější „křeslo pro hosta“, v němž tentokrát usedla Běloruska Anna Darašenka.

Osobní zážitky a zkušenosti obyčejného člověka „z druhé strany“ jsou přesně tím dokladem, že žádný obyčejný člověk „z druhé strany“ neexistuje. Pakliže se lidé různých národů, ras či náboženského vyznání nejsou schopni mezi sebou domluvit a dýchat ve vzájemném respektování elementárních zákonných pravidel civilizačního soužití, zapomínají, že jsou všichni stále tíž obyčejní lidé ze stejného kořene. A této ztráty paměti (potažmo i svědomí, soucitu a vzájemné solidarity) zhusta využívají právě všechny zločinné, diktátorské, totalitní, obecně nedemokratické, mocenské režimy. V minulosti, přítomnosti a nedejbože i budoucnosti.

DO KONCE ROKU JEŠTĚ ZNOVU BRNO A PAK PRAHA

Na totožné lektorské vlně, byť v tomto případě teprve v úvodní fázi, se koncem října neslo také školení v Brně. Zúčastnilo se ho jedenáct pracovníků a hostem byla opět mladá Ruska Alisa Tronina.

Počet účastníků jednotlivých školení, které pořádáme po celém Česku, se ukázal být organizačně v těchto menších skupinách jako nejideálnější. Vzájemná interakce s lektory i mezi samotnými účastníky, kteří se třeba vidí navzájem poprvé v životě, je v takovémto počtu velmi intenzivní, živelná, otevřená i podnětná a absolventi dokáží na svých pracovištích takto inspirovat i další své kolegy. Osvěta se tak náležitě šíří svépomocnými silami.

Blížící se konec roku přinese ještě dvě školení - jedno navazující na toto v Brně a druhé úvodní v Praze v prosinci. Toto byl i náš cíl: nejdříve regiony a pak samotná Praha, která má přeci jen svůj vlastní kosmopolitní charakter a mechanismy, jak úspěšně začlenit nové občany z třetích zemí do společnosti.

Last news