Projekt Posílení interkulturních kompetencí končí k 30. červnu 2022. Důvodem je Covid a rusko-ukrajinský konflikt!
30/6/2022

Projekt Posílení interkulturních kompetencí jsme kvůli nepřiznivým okolnostem ohledně pandemie Covid-19 a aktuálnímu rusko-ukrajinskému konfliktu byli nuceni ukončit ke 30. červnu 2022, přestože původní konec projektového období byl naplánován na 31. října.

Během projektu jsme postupně nabírali větší a větší časový posun v realizaci.

Vládní protipandemická opatření podstatnou část projektu znemožňovala školení realizovat, navíc cílová skupina, kterou byli zaměstnanci státní správy a bezpečnostních složek řešili kvůli personální problémy související s pandemií.

Během roku 2021 jsme tak realizovali pouze 12 školení zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek

Realizaci projektu v letošním roce poté výrazně ovlivnil rusko-ukrajinský konflikt. Pracovníci státní správy i bezpečnostních složek byli enormně vytížení kvůli uprchlické vlně, takže jim pro školení nezbyla žádná časová kapacita. Bylo tedy, až na výjimky, téměř nemožné domluvit s příslušnými úřady termíny školení.

Z výše uvedených důvodů jsme se po důkladném zvážení rozhodli projekt ukončit již v červnu. Predikce rusko-ukrajinského konfliktu jsou velmi nepříznivé, navíc na podzim se očekává další pandemická covidová vlna.

Stručné shrnutí výstupů projektu

Během projektového období jsme realizovali celkem 33 školení, kterých se zúčastnilo 425 osob.

Vytvořili jsme metodiky a PPT pro dva typy školení (úvodní a navazující), které se používaly jako metodický a výukový materiál během školení cílové skupiny.

Kromě toho vznikla 4 výuková videa – obsahem byly modelové situace, které zaměstnanci cílových skupin zažívají během práce.

Všechny metodické materiály efektivně přispěly k vysoké kvalitě školení cílové skupiny, a lektorům pomohly jak po metodické, tak i obsahové stránce kurzů.

Díky obsáhlosti a kvalitě těchto materiálů se předpokládá jejich využití do budoucna i po skončení tohoto projektu, a to při realizaci dalších projektů podobného charakteru.

Na další novinky tohoto projektu se podívejte níže. Starší naleznete v sekci NOVINKY

Projekt Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek AMIF/29/02 je financován Evropskou unii v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

Poslední novinky
Projekt Posílení interkulturních kompetencí končí k 30. červnu 2022. Důvodem je Covid a rusko-ukrajinský konflikt!
30/6/2022

Projekt Posílení interkulturních kompetencí jsme kvůli nepřiznivým okolnostem ohledně pandemie Covid-19 a aktuálnímu rusko-ukrajinskému konfliktu byli nuceni ukončit ke 30. červnu 2022, přestože původní konec projektového období byl naplánován na 31. října.

Během projektu jsme postupně nabírali větší a větší časový posun v realizaci.

Vládní protipandemická opatření podstatnou část projektu znemožňovala školení realizovat, navíc cílová skupina, kterou byli zaměstnanci státní správy a bezpečnostních složek řešili kvůli personální problémy související s pandemií.

Během roku 2021 jsme tak realizovali pouze 12 školení zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek

Realizaci projektu v letošním roce poté výrazně ovlivnil rusko-ukrajinský konflikt. Pracovníci státní správy i bezpečnostních složek byli enormně vytížení kvůli uprchlické vlně, takže jim pro školení nezbyla žádná časová kapacita. Bylo tedy, až na výjimky, téměř nemožné domluvit s příslušnými úřady termíny školení.

Z výše uvedených důvodů jsme se po důkladném zvážení rozhodli projekt ukončit již v červnu. Predikce rusko-ukrajinského konfliktu jsou velmi nepříznivé, navíc na podzim se očekává další pandemická covidová vlna.

Stručné shrnutí výstupů projektu

Během projektového období jsme realizovali celkem 33 školení, kterých se zúčastnilo 425 osob.

Vytvořili jsme metodiky a PPT pro dva typy školení (úvodní a navazující), které se používaly jako metodický a výukový materiál během školení cílové skupiny.

Kromě toho vznikla 4 výuková videa – obsahem byly modelové situace, které zaměstnanci cílových skupin zažívají během práce.

Všechny metodické materiály efektivně přispěly k vysoké kvalitě školení cílové skupiny, a lektorům pomohly jak po metodické, tak i obsahové stránce kurzů.

Díky obsáhlosti a kvalitě těchto materiálů se předpokládá jejich využití do budoucna i po skončení tohoto projektu, a to při realizaci dalších projektů podobného charakteru.

Na další novinky tohoto projektu se podívejte níže. Starší naleznete v sekci NOVINKY

Projekt Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek AMIF/29/02 je financován Evropskou unii v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

Last news