TISKOVÁ ZPRÁVA Nejsme si cizí: Unikátní projekt organizace Slovo 21 vzájemně přibližuje cizince s majoritou
20/5/2024

Jací jsou cizinci, kteří žijí v Česku? Na tuto otázku odpovídá projekt Nejsme si cizí, za nímž stojí spolek Slovo 21. Ten chce díky kvalitním a zajímavým informacím vyvrátit stereotypy a nepravdy, jež o cizincích ve veřejném prostoru panují. Součástí projektu je i spuštění informačního portálu nejsmesicizi.cz, který funguje od letošního května a na kterém budou průběžně zveřejňovány články a videa.  

Projekt reaguje na rostoucí počet cizinců v České republice. Podle údajů Ministerstva vnitra bylo v tuzemsku ke konci roku 2023 836 tisíc osob z odlišného kulturního prostředí, což samo o sobě představuje výzvu pro majoritní společnost, ve které dochází k nárůstu negativních postojů vůči cizincům. „Proto je třeba dnes více než kdy jindy pracovat na vzájemném přiblížení Čechů a cizinců a nezkresleně informovat o tom, jací doopravdy jsou cizinci, kteří dnes v Česku žijí,“ vysvětluje projektová manažerka Jelena Silajdžić.

Vedle článků a videí Slovo 21 připravilo řadu inovativních aktivit, které Čechům a cizincům pomohou se navzájem lépe poznat. Ve spolupráci s FSV UK proběhne seminář zaměřený na vzdělávání budoucích novinářů, aby uměli kvalitně a objektivně informovat o cizincích a migraci. Dále bude proveden výzkum zaměřený na vnímání integrace mezi Čechy a cizinci, protože skutečná data o tom, jaké představy o integraci mají Češi a Češky, doposavad chybí. Součástí projektu je i interaktivní putovní výstava Botičky. Ta pomocí artefaktu botiček přibližuje osudy uprchlíků z Ukrajiny z perspektivy dětí, aby zvýšila povědomí a empatii veřejnosti. „Cizinci v Česku totiž nejsou jenom statistická čísla, ale opravdoví lidé, z nichž za každým stojí často složitý příběh.“ dodává Silajdžić.

Spolek Slovo 21 se již 20 let věnuje oblasti integrace cizinců ze třetích států, kterým hlavně prostřednictvím různorodých vzdělávacích aktivit pomáhá získat potřebné sebevědomí k tomu, aby zvládli sami řešit nejrůznější praktické otázky spojené se životem v ČR. Zároveň se aktivity spolku snaží sblížit cizince s majoritní společností, a to například díky společnému obědu Čechů a cizinců s název Rodina odvedle. Samotný projekt Nejsme si cizí probíhá od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025 a je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF).

Kontaktní osoba:

Marie-Anna Růžičková

732 268 201

propagace@slovo21.cz

Poslední novinky
TISKOVÁ ZPRÁVA Nejsme si cizí: Unikátní projekt organizace Slovo 21 vzájemně přibližuje cizince s majoritou
20/5/2024

Jací jsou cizinci, kteří žijí v Česku? Na tuto otázku odpovídá projekt Nejsme si cizí, za nímž stojí spolek Slovo 21. Ten chce díky kvalitním a zajímavým informacím vyvrátit stereotypy a nepravdy, jež o cizincích ve veřejném prostoru panují. Součástí projektu je i spuštění informačního portálu nejsmesicizi.cz, který funguje od letošního května a na kterém budou průběžně zveřejňovány články a videa.  

Projekt reaguje na rostoucí počet cizinců v České republice. Podle údajů Ministerstva vnitra bylo v tuzemsku ke konci roku 2023 836 tisíc osob z odlišného kulturního prostředí, což samo o sobě představuje výzvu pro majoritní společnost, ve které dochází k nárůstu negativních postojů vůči cizincům. „Proto je třeba dnes více než kdy jindy pracovat na vzájemném přiblížení Čechů a cizinců a nezkresleně informovat o tom, jací doopravdy jsou cizinci, kteří dnes v Česku žijí,“ vysvětluje projektová manažerka Jelena Silajdžić.

Vedle článků a videí Slovo 21 připravilo řadu inovativních aktivit, které Čechům a cizincům pomohou se navzájem lépe poznat. Ve spolupráci s FSV UK proběhne seminář zaměřený na vzdělávání budoucích novinářů, aby uměli kvalitně a objektivně informovat o cizincích a migraci. Dále bude proveden výzkum zaměřený na vnímání integrace mezi Čechy a cizinci, protože skutečná data o tom, jaké představy o integraci mají Češi a Češky, doposavad chybí. Součástí projektu je i interaktivní putovní výstava Botičky. Ta pomocí artefaktu botiček přibližuje osudy uprchlíků z Ukrajiny z perspektivy dětí, aby zvýšila povědomí a empatii veřejnosti. „Cizinci v Česku totiž nejsou jenom statistická čísla, ale opravdoví lidé, z nichž za každým stojí často složitý příběh.“ dodává Silajdžić.

Spolek Slovo 21 se již 20 let věnuje oblasti integrace cizinců ze třetích států, kterým hlavně prostřednictvím různorodých vzdělávacích aktivit pomáhá získat potřebné sebevědomí k tomu, aby zvládli sami řešit nejrůznější praktické otázky spojené se životem v ČR. Zároveň se aktivity spolku snaží sblížit cizince s majoritní společností, a to například díky společnému obědu Čechů a cizinců s název Rodina odvedle. Samotný projekt Nejsme si cizí probíhá od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025 a je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF).

Kontaktní osoba:

Marie-Anna Růžičková

732 268 201

propagace@slovo21.cz

Last news