Únorové aktivity projektu Posílení interkulturních dovedností
28/2/2022

Integrace cizinců je velmi důležité téma v české společnosti a organizace Slovo 21, z.s. se jí kontinuálně zabývá již léta. Náš projekt má za cíl navýšit kompetence zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek prostřednictvím dvoudenních školení pro zaměstnance a fokusních skupin pro lektory. Stává se totiž, že je komunikace mezi zaměstnanci státní správy a cizinců ze třetích zemí obtížná kvůli malé míře informovanosti obou stran, občas tím vznikají zcela zbytečné konflikty.

V únoru se nám podařilo uspořádat 3 školení – pro OAMP MV ČR, Úřady práce a zaměstnance městských úřadů. Celkem tak bylo k dnešnímu dni v rámci 15 školení proškoleno 200 osob. Program školení vychází z metodických materiálů, které byly vypracovány týmem expertů speciálně pro zaměstnance státní správy a bezpečnostních složek. Pro potřeby školení byly vytvořeny dvě metodiky (pro úvodní a navazující typ školení) a 4 videa, které mají za cíl přiblížit účastníkům modelové situace z praxe jejich kolegů, například nedorozumění při práci na přepážce OAMP MV ČR, Úřadu práce nebo Policii ČR.

Školení probíhá interaktivní formou a odpovídá specifickým požadavkům jednotlivých cílových skupin. Účastníci mají možnost diskutovat o různých situacích, které zažili při pracovním kontaktu s cizinci, společně hledají cestu k lepší komunikaci a řešení konfliktních situací.

Takto hodnotí kurz zaměstnanci Úřadu práce, kteří ho absolvovali v roce 2021:

Účastníci hodnotili kurz velmi pozitivně, a to především proto, že se jednalo o zážitkový kurz, na kterém se dozvěděli celou řadu informací. Zároveň ocenili organizační zajištění kurzu, včetně ubytování a stravování.

Nechme mluvit samotné účastníky kurzu, zde jsou nejčastěji se opakující z hlediska obsahu komentáře zaměstnanců Úřadu práce.

„Vše skvělé! Děkuji a těším se na pokračování. Perfektní akce po době covidové, skvělá skupina, úžasné setkání, situace z praxe mě obohatily.“

Perfektní přístup, znalosti, zábavná a interaktivní forma. Maximální spokojenost.“

„Oceňuji zajištěný servis, vybavení materiály i technikou. Zajištění zázemí – spaní, stravování. Mnohokrát děkuji, jsem velmi spokojená a mohu kurz jen doporučit kolegům.“

Jak je vidět z komentářů samotných účastníků, kurz považují za přínosný a nově nabyté poznatky budou moci využít v praxi. Pro tým projektu a organizaci Slovo 21, z.s. je to skvělá zpětná vazba. Ukazuje se totiž, že děláme správné kroky na cestě k naplnění našeho cíle – dobré integraci cizinců.

Ve dnech 5.-6.2.2022 proběhla fokusní skupina pro 2 lektory navazujícího kurzu pro OAMP MVČR za přítomnosti 4 zástupců cílové skupiny, hosta-cizince a projektového supervizora. Lektoři si odzkoušeli lektorování celého dvoudenního kurzu „nanečisto“, obdrželi zpětnou vazbu přímo na místě. Výstupem aktivity je i supervizní zpráva, která byla zpracována supervizorem projektu. Naše dosavadní zkušenosti ukázaly, že fokusní skupiny jsou velmi kvalitním nástrojem lektorů a umožňují proškoleným lektorům lépe se připravit na školení cílové skupiny.

Co máme v plánu dál?

Nyní připravujeme fokusní skupiny pro další dva lektory navazujícího kurzu. Této fokusní skupiny se zúčastní i zaměstnanci Úřadu práce.

V březnu plánujeme realizaci 4 školení, 2 úvodního a 2 navazujícího typu. Školení proběhnou v Pardubicích na Úřadu práce, v Hostivicích pro Úřad práce, v Olomouci pro zaměstnance policie a v Liberci pro zaměstnance městských úřadů. Pro aktuální informace o projektu Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek sledujte naše webové stránky.

Poslední novinky
Únorové aktivity projektu Posílení interkulturních dovedností
28/2/2022

Integrace cizinců je velmi důležité téma v české společnosti a organizace Slovo 21, z.s. se jí kontinuálně zabývá již léta. Náš projekt má za cíl navýšit kompetence zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek prostřednictvím dvoudenních školení pro zaměstnance a fokusních skupin pro lektory. Stává se totiž, že je komunikace mezi zaměstnanci státní správy a cizinců ze třetích zemí obtížná kvůli malé míře informovanosti obou stran, občas tím vznikají zcela zbytečné konflikty.

V únoru se nám podařilo uspořádat 3 školení – pro OAMP MV ČR, Úřady práce a zaměstnance městských úřadů. Celkem tak bylo k dnešnímu dni v rámci 15 školení proškoleno 200 osob. Program školení vychází z metodických materiálů, které byly vypracovány týmem expertů speciálně pro zaměstnance státní správy a bezpečnostních složek. Pro potřeby školení byly vytvořeny dvě metodiky (pro úvodní a navazující typ školení) a 4 videa, které mají za cíl přiblížit účastníkům modelové situace z praxe jejich kolegů, například nedorozumění při práci na přepážce OAMP MV ČR, Úřadu práce nebo Policii ČR.

Školení probíhá interaktivní formou a odpovídá specifickým požadavkům jednotlivých cílových skupin. Účastníci mají možnost diskutovat o různých situacích, které zažili při pracovním kontaktu s cizinci, společně hledají cestu k lepší komunikaci a řešení konfliktních situací.

Takto hodnotí kurz zaměstnanci Úřadu práce, kteří ho absolvovali v roce 2021:

Účastníci hodnotili kurz velmi pozitivně, a to především proto, že se jednalo o zážitkový kurz, na kterém se dozvěděli celou řadu informací. Zároveň ocenili organizační zajištění kurzu, včetně ubytování a stravování.

Nechme mluvit samotné účastníky kurzu, zde jsou nejčastěji se opakující z hlediska obsahu komentáře zaměstnanců Úřadu práce.

„Vše skvělé! Děkuji a těším se na pokračování. Perfektní akce po době covidové, skvělá skupina, úžasné setkání, situace z praxe mě obohatily.“

Perfektní přístup, znalosti, zábavná a interaktivní forma. Maximální spokojenost.“

„Oceňuji zajištěný servis, vybavení materiály i technikou. Zajištění zázemí – spaní, stravování. Mnohokrát děkuji, jsem velmi spokojená a mohu kurz jen doporučit kolegům.“

Jak je vidět z komentářů samotných účastníků, kurz považují za přínosný a nově nabyté poznatky budou moci využít v praxi. Pro tým projektu a organizaci Slovo 21, z.s. je to skvělá zpětná vazba. Ukazuje se totiž, že děláme správné kroky na cestě k naplnění našeho cíle – dobré integraci cizinců.

Ve dnech 5.-6.2.2022 proběhla fokusní skupina pro 2 lektory navazujícího kurzu pro OAMP MVČR za přítomnosti 4 zástupců cílové skupiny, hosta-cizince a projektového supervizora. Lektoři si odzkoušeli lektorování celého dvoudenního kurzu „nanečisto“, obdrželi zpětnou vazbu přímo na místě. Výstupem aktivity je i supervizní zpráva, která byla zpracována supervizorem projektu. Naše dosavadní zkušenosti ukázaly, že fokusní skupiny jsou velmi kvalitním nástrojem lektorů a umožňují proškoleným lektorům lépe se připravit na školení cílové skupiny.

Co máme v plánu dál?

Nyní připravujeme fokusní skupiny pro další dva lektory navazujícího kurzu. Této fokusní skupiny se zúčastní i zaměstnanci Úřadu práce.

V březnu plánujeme realizaci 4 školení, 2 úvodního a 2 navazujícího typu. Školení proběhnou v Pardubicích na Úřadu práce, v Hostivicích pro Úřad práce, v Olomouci pro zaměstnance policie a v Liberci pro zaměstnance městských úřadů. Pro aktuální informace o projektu Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek sledujte naše webové stránky.

Last news
No items found.